Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς τον Αρχιεπίσκοπο Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας Ιωάννη
περί υποτροφίας του πρωτοπρεσβύτερου Αλέξανδρου Sarapik

( 17 Οκτωβρίου 1997 )


Ἀριθμ. Πρωτ. 159/97

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Καρελίας
καί πάσης Φιλλανδίας
κυρίῳ Ἰωάννῃ,

εἰς Φιλλανδίαν.

Σεβασμιώτατε καί γεραρέ ἐν Χῷ Ἀδελφέ,

Περικλείστως ᾧδε ἀποστέλλεται τῇ ὑμετέρᾳ γεραρᾷ Σεβασμιότητι τραπεζική ἐπιταγή (ἐκ $660.00 - Ἀριθμ. 109561) πρός κάλυψιν τῶν ἐξόδων μεταβάσεως τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Sarapik, ὑποτρόφου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀπό Ταλλίν Ἐσθονίας εἰς Βοστώνην.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 17ῃ Ὀκτωβρίου 1997,

μετά πολλῆς ἐν Κῳ ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τιμῆς,

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Αμερικῆς Σπυρίδων )