Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
ευχετήριο μήνυμα στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
στα ονομαστήρια του τελευταίου

( 11 Ιουνίου 1999 )
ΤΗι ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗι ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΙ
ΤΩι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩι ΠΑΤΡΙΑΡΧΗι
ΚΥΡΙΩι ΚΥΡΙΩι ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩι,

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΣ.

ΣΕΠΤΟΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΟΙΣ ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΘΥΠΟΒΑΛΛΩ ΒΑΘΥΤΑΤΑ ΥΙΪΚΑ ΣΕΒΑΣΜΑΤΑ, ΔΕΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΩΣ ΥΨΙΣΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΧΑΡΙΖΗΤΑΙ ΑΥΤΗι ΜΑΚΡΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΕΝ ΥΓΕΙΑι ΑΣΤΕΜΦΕΙ ΕΠ' ΑΓΑΘΩι ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

ΒΑΘΥΣΕΒΑΣΤΩΣ,

† ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ