Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
τηλεγράφημα στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
περί αναχωρήσεώς του στην Αθήνα

( Φεβρουάριος 1999 )
ΤΗι Α.Θ.Π. ΤΩι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩι ΠΑΤΡΙΑΡΧΗι
ΚΥΡΙΩι ΚΥΡΙΩι ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩι,

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΣ.

ΑΝΑΧΩΡΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΞΑΙΤΟΥΜΑΙ ΤΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΕΥΧΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΣΕΠΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΩΣ ΚΑΛΟΝ ΜΟΙ ΕΦΟΔΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΥΟΔΩΣΙΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ.

† ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ