Καλωσορίσατε στον ιστότοπο
"Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος Έγγραφα Ψηφιακά"!

Ο ιστοχώρος αυτός αποτελεί καρπό μακράς προσπάθειας προς συγκέντρωση και διαδικτυοποίηση εγγράφων, ανέκδοτων και μη, σχετικών με τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα, πρώτο ποιμενάρχη της Μητρόπολης Ιταλίας (1991-1996) και στη συνέχεια προκαθήμενο της ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής από τον Σεπτέμβριο του 1996 έως τον Αύγουστο 1999.

Παρέχοντας την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο υλικό αυτό, ο ιστοχώρος φιλοδοξεί να καταστεί ένα ακόμη χρήσιμο όργανο εκκλησιαστικο-ιστορικής έρευνας, ιδιαίτερα για όσους ενδιαφέρονται για θέματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ιδιαίτερα της ελληνικής Ορθοδοξίας στην Αμερική.

Η συλλογή του εν λόγω υλικού αποτελεί συμβολή στην ιστορία της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Αμερικής και, σε πολλές περιπτώσεις, και αυτού του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ρίχνει νέο φως σε πολλές πτυχές σημαντικών γεγονότων, ελάχιστα μέχρι τώρα διερευνημένες. Επίσης, φέρει στην επιφάνεια σεβαστό αριθμό αξιοπρόσεκτων δεδομένων μέχρι σήμερα τελείως αγνώστων. Το παραπάνω υλικό αποτελεί σύνολο ιστορικών πληροφοριών ασυγκρίτως πλουσιότερο από τα μεμονωμένα στοιχεία που βρίσκει ο μελετητής σε σχετικά άρθρα και αξιολογήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες ή ακόμη και σε εξειδικευμένες μελέτες και εκδόσεις. Από την άποψη αυτή, το πιο πάνω υλικό αποδεικνύεται συχνότατα αναγκαίο, αν όχι απαραίτητο, προς διαμόρφωση σφαιρικής και όσο το δυνατό ολοκληρωμένης άποψης για την Εκκλησία Αμερικής.

Για λόγους περαιτέρω έρευνας και σε βάθος μελέτης, ο ιστοχώρος περιλαμβάνει και έγγραφα αναφερόμενα στην προηγούμενη διακονία του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα στην Ιταλία. Αυτά αποδεικνύονται πολλές φορές χρήσιμα καθώς παρέχουν στον μελετητή τη δυνατότητα να κατανοήσει πληρέστερα και αποτιμήσει, τεκμηριωμένα και ακριβέστερα, το έργο του Σπυρίδωνα στην Αμερική, καθόσο πολλοί στόχοι που είχε θέσει και επιδιώξει κατά την πρώτη εκείνη περίοδο της Ιταλίας, επισημαίνονται κατόπιν και κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Αμερική, συνεχίζοντας να απασχολούν μέχρι σήμερα την εκεί Εκκλησία.

_______________

Ο ιστοχώρος αποτελείται από δύο βασικά τμήματα: α) πρωτογενείς πηγές και β) υλικό δευτερογενές. Το πρώτο μέρος περιέχει κείμενα που γράφηκαν ή εκφωνήθηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα, καθώς και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Το δεύτερο τμήμα αποτελείται εξ ολοκλήρου από δευτερογενές υλικό, όπως βιογραφικά στοιχεία, ειδησεογραφικά κείμενα, σχόλια και γνώμες, φωτογραφίες και μαγνητοταινίες.

Η διευρεύνηση των δύο τμημάτων διευκολύνεται βάσει καταλόγων καταρτισμένων για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό. Ειδικά, οι χρονολογικοί κατάλογοι έχουν το πλεονέκτημα ότι παρέχουν στον αναγνώστη την δυνατότητα να παρακολουθήσει την συνεχή διαδοχή και συνεκτική αλληλουχία των γεγονότων, προκειμένου να προβεί στη συσχέτισή τους κατά τρόπο αβίαστο, αποκτώντας έτσι ευρύτερη οπτική γωνία για την ερμηνεία και αξιολόγησή τους.

Εξίσου σημαντικό εργαλείο έρευνας αποτελεί η μηχανή αναζήτησης του ιστοχώρου, που προσφέρει ποικιλία επιλογών για ένα λεπτομερές έργο αναδίφησης. Οι κατάλογοι εγγράφων, πίνακες περιεχόμενων και οι καταστάσεις πηγών μπορούν έτσι να διερευνηθούν ταχέως, καθιστώντας τη συσχέτιση και σύγκριση δεδομένων έργο σχετικά ευχερές.

Τα αρχειακά έγγραφα είναι γραμμένα σε διάφορες γλώσσες, ως επί το πλείστον στην ελληνική, αγγλική, ιταλική και ορισμένα στη γαλλική. Η γλωσσική αυτή ποικιλία μπορεί ίσως να δυσκολεύσει τον αναγνώστη που δεν είναι εξοικειωμένος με διάφορες γλώσσες. Ωστόσο το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί σχετικά εύκολα με τη χρήση λογισμικών αυτόματης διαδικτυακής μετάφρασης με τα οποία είναι εφοδιασμένα όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης.

Από πολλές απόψεις, o ιστότοπος αυτός αποτελεί πρωτοτυπία στο διαδίκτυο, καθώς θέτει στη διάθεση του αναγνώστη μια τεράστια συλλογή εγγράφων, ασυνήθη για παρόμοιους ψηφιακούς ιστότοπους αφιερωμένους σε εκκλησιαστικές προσωπικότητες.

Ο ιστότοπος βρίσκεται υπό ανάπτυξη διαρκή. Δέχεται συνεπώς την συνεισφορά υλικού παντός είδους, όπως έγγραφα, επιστολές, αποκόμματα τύπου, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, κινούμενες εικόνες κλπ, που έχουν άμεση σχέση με τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα και την ιστορία τόσο της Μητρόπολης Ιταλίας κατά τα έτη 1991-1996, όσο και της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Αμερικής κατά την περίοδο 1996-1999.