top

Γράμμα του Μητροπολίτη Ιταλίας Σπυρίδωνος
στο Μοναχό Κοσμά (Παπαπέτρου)
για τα εκκλησιαστικά πράγματα στην Κάτω Ιταλία

( 5 Μαρτίου 1994 )

Ἀρ. Πρωτ. 336/94

Τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Μοναχῷ Κοσμᾷ,

εἰς Ἅγιον Ὄρος.

Ὁσιολογιώτατε,

Ἐν χαρᾷ πολλῇ ἐκομισάμεθα τὴν ἀπὸ 24ης Νοεμβρίου 1993 ἔκθεσιν τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς ἡμῖν ὁσιολογιότητος, ὑποβαλλούσης περὶ τῶν ἐν τῇ πόλει τοῦ Ἱέρακος καὶ τῇ παρὰ τὸν Στύλον Μονῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ προσφάτως τελεσθεισῶν ἱερῶν ὀρθοδόξων Ἀκολουθιῶν.

Εἰς ἀπάντησιν προαγόμενοι, ἐκφράζομεν τῇ ὑμετέρᾳ ὁσιολογιότητι τὰς πολλὰς καὶ ἐνθέρμους ἡμῶν εὐχαριστίας ἐπὶ τῇ ὑποβολῇ τῆς ὡς ἄνω ἐκθέσεως καὶ τῇ ἐνημέρωσει, συγχαίρομεν δὲ ἅμα αὐτῇ ἐπὶ τῷ μετ’ ἐνθέου ζήλου, διακρίσεως καὶ σωφροσύνης ἐπιτελουμένῳ ἀξιολόγῳ ἐν Καλαβρίᾳ ἐκκλησιαστικῷ ἔργῳ.

Διάπυρον ἀναπέμπομεν πρὸς τὸν Θεὸν ἡμῶν εὐχήν, ὅπως συνεχίσῃ εὐλογῶν δαψιλῶς τὸ αὐτόθι ἐλπιδοφόρως ἀρξάμενον ἤδη ἔργον τῆς ὑμετέρας ὁσιολογιότητος, καταξιώσῃ δὲ τὴν καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰν Μητρόπολιν ἵνα τῇ πολυτίμῳ τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων συνδρομῇ ὀργανώσῃ “κατὰ τάξιν καὶ εὐσχήμως” τὰ τῆς Κάτω Ἰταλίας ἐκκλησιαστικὰ ἡμῶν πράγματα εἰς δόξαν Αὐτοῦ καὶ ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν αὐτόθι μελῶν αὐτῆς.

Διαβεβαιούμενοι, ὅτι μετὰ χαρᾶς πάντοτε λαμβάνονται καὶ ἀναγιγνώσκονται ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾷ Μητροπόλει αἱ περὶ τοῦ ἐν Κάτω Ἰταλίᾳ ἔργου τῆς ὑμετέρας ὁσιολογιότητος χρήσιμοι εἰδήσεις καὶ πληροφορίαι, ἀσπαζόμεθα αὐτὴν ἐν Κυρίῳ καὶ διατελοῦμεν,

ἐν Βενετίᾳ τῇ 5ῃ Μαρτίου 1994,

μετ’ εὐχῶν καὶ πατρικῆς ἀγάπης,

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἰταλίας Σπυρίδων )