top

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΕΣΕΙΣ”

( 24 Μαΐου 1997 )

 

Ερώτηση(1):  Σεβασμιώτατε, ήδη συμπληρώσατε οχτώ μήνες στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής. Ποιά είναι τα μεγαλύτερα κενά και οι αδυναμίες που διαπιστώσατε στο έργο της Αρχιεπισκοπής και τι αλλαγές έχετε κάνει;
Απάντηση :
Κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρατε, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής συνέχισε με συνέπεια, αλλά και με ρυθμό ιδιαίτερα εντατικό, το έργο της Εκκλησίας που εδώ και δεκαετίες επιτελείται στο χώρο της κανονικής της δικαιοδοσίας.
Για την απρόσκοπτη επιτέλεση του έργου αυτού χρειάσθηκε να καλυφθούν καίριες επιτελικές θέσεις που από αρκετό καιρό είχαν μείνει κενές ή και να γίνουν ωρισμένες αναγκαίες ανακατατάξεις στο προσωπικό της Ι. Αρχιεπισκοπής. Ένα βασικό ή ίσως το βασικώτερο μέρος του έργου αυτού έχει ήδη αχθή σε πέρας, αλλ' οπωσδήποτε δεν μπορεί ακόμα να θεωρηθή ωλοκληρωμένο.
Επίσης, κατά το πιο πάνω διάστημα, επισημάνθηκαν οι τομείς της εκκλησιαστικής ζωής στους οποίους πρέπει, λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζη, κινείται και αναπτύσσεται η Εκκλησία μας, να δοθή απόλυτη προτεραιότητα, όπως είναι π.χ. εκείνοι της θρησκευτικής εκπαιδεύσεως νέων και ενηλίκων, της ελληνικής παιδείας, της θεολογικής εκπαιδεύσεως των μελλοντικών κληρικών μας, και τόσοι άλλοι. Σ' όλους αυτούς τους τομείς εργάζονται τώρα εντατικά “ομάδες εργασίας” (task forces), οι οποίες μελετούν τα θέματα σε βάθος, καταλήγουν σε διαπιστώσεις και καλοζυγισμένα πορίσματα και τελικώς προβαίνουν σε εισηγήσεις για λύση των προβλημάτων ή βελτίωση των πραγμάτων γενικά.
Τέλος, στο σημείο αυτό θα μπορούσε ίσως ν' αναφερθή μεταξύ άλλων ότι, κατά το πιο πάνω διάστημα αρκετός και πολύτιμος χρόνος αφιερώθηκε και στην εξέταση και επίλυση σωρείας επειγόντων θεμάτων διοικητικο-νομικού χαρακτήρα.


Ερώτηση (2):  Μερικοί σας επικρίνουν για την απόφασή σας να επαναλειτουργήση η Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου. Τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε, πότε και πως θα λειτουργήση η Ακαδημία και πως θα αντιμετωπίσετε και το πρόβλημα με το ορφανοτροφείο;
Απάντηση :
Η παληά Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου που μέχρι το 1972 προπαρασκεύαζε δασκάλους ελληνικών για τα κοινοτικά μας σχολεία μετατράπηκε στη συνέχεια σε είδος οικοτροφείου για παραμελημένα παιδιά ελληνορθοδόξων οικογενειών απ' όλη τη χώρα.
Σήμερα παρατηρείται, ότι απ' τα 40 περίπου παιδιά, τα οποία φιλοξενεί η Ακαδημία και στα οποία παρέχει σχολική μόρφωση, τα περισσότερα δεν ανήκουν στην κατηγορία των παραμελημένων και δεν προέρχονται από οικογένειες ελληνορθόδοξες. Επίσης παρατηρείται, ότι πολλές, αν όχι οι περισσότερες, κτηριακές εγκαταστάσεις της Ακαδημίας βρίσκονται πια σε κατάσταση εγκαταλείψεως ή και ερειπώσεως.
Η “ομάδα εργασίας” που ωρίσθηκε απ'την Αρχιεπισκοπή, αφού έκαμε τις διαπιστώσεις της, προτείνει τώρα την καλλίτερη επανοργάνωση της Ακαδημίας, ώστε βάσει καλά μελετημένων προγραμμάτων, αφ' ενός μεν να εξασφαλισθή η συμπαράσταση της Εκκλησίας προς τα πραγματικά παραμελημένα παιδιά των ελληνορθοδόξων οικογενειών μας και αφ' ετέρου, εφόσον υπάρχουν κι οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το όλο περιβάλλον κρίνεται ευνοϊκώτερο από κάθε άλλο διαθέσιμο, να υιοθετηθή ένα εκσυγχρονισμένο κι εφικτό πρόγραμμα για κατάρτιση κοινοτικών βοηθών και διδασκάλων. Καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες, ώστε και τα δυό προγράμματα να τεθούν σ' εφαρμογή όσο το δυνατό συντομώτερα.


Ερώτηση (3):  Ομογενειακή εφημερίδα σας επικρίνει για τους χειρισμούς σας σε ορισμένα θέματα, καθώς και για διορισμούς ατόμων σε διάφορες θέσεις. Πιστεύετε ότι πίσω απ' αυτές τις επιθέσεις κρύβονται κίνητρα εξυπηρέτησης “περίεργων” συμφερόντων;
Απάντηση :
Πιστεύω βαθειά στην καλοπροαίρετη κριτική, η οποία συχνά αποδεικνύεται ευεργετική και εποικοδομητική. Πιστεύω επίσης στο λεγόμενο “δημόσιο διάλογο”, αν πράγματι είναι δημόσιος. Απ' τη στιγμή όμως που ο “διάλογος” γίνεται “μονόλογος” και η κριτική σαφέστατα αποδεικνύεται σαν ελάχιστα καλοπροαίρετη, τότε βέβαια πρέπει ο καθένας ν' αναλάβη πια την ευθύνη της διαμορφώσεως της δικής του γνώμης.
Εκ των πραγμάτων δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν σ' αυτήν ή εκείνη την περίπτωση εξυπηρετούνται “περίεργα συμφέροντα”. Γνωρίζω μόνο, το τι σημαίνει Διάλογος “μηδενί δίκην δικάσης πριν αμφοίν μύθον ακούσης”.


Ερώτηση (4):   Η λειτουργία της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου θα συντείνη στην προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής γλώσσας, αλλά ποιά άλλα έργα θα πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστή σοβαρά το θέμα της Παιδείας;
Απάντηση :
Σύμφωνα με το πόρισμα της ομάδας εργασίας που είχεν ορισθή απ' την Ιερά Αρχιεπισκοπή, η Ακαδημία, υιοθετώντας το νέο της πρόγραμμα, θα μπορέση να προβή στην αποκλειστικά δική της υπολογίσιμη συμβολή στην διατήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο χώρο της Ομογένειας. Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να καταρτισθή ένα εφαρμόσιμο και ομοιόμορφο σχολικό πρόγραμμα για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα κοινοτικά μας σχολεία και συγχρόνως θα'πρεπε να συνταχθούν νέα σχολικά βιβλία που ν' ανταποκρίνωνται στις πραγματικές ανάγκες της ομογενειακής μας νεολαίας. Και στους δύο τελευταίους χώρους εργάζονται ήδη εντατικά γνωστοί εκπαιδευτικοί μας για να παραδώσουν σύντομα τη σκυτάλη σε ειδική πια ομάδα εργασίας που θα ορισθή απ' την Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Ερώτηση (5):  Ο διοικητικός διαχωρισμός της Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής ποιές αρνητικές και ποιές θετικές επιπτώσεις είχε για την Εκκλησία και την Ομογένεια γενικώτερα;
Απάντηση :
Η διοικητική διαίρεση της παλαιάς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής σε τέσσερις εκκλησιαστικές ενότητες (1 Αρχιεπισκοπή και 3 Μητροπόλεις) έχει ήδη χαρακτηρισθή σαν σοφή απόφαση κι επιτυχέστατη κίνηση που ωδήγησε στην καλλίτερη κι αποτελεσματικώτερη εκκλησιαστική διοίκηση των κοινοτήτων μας στις διάφορες χώρες της αμερικανικής ηπείρου. Κι ήταν αναμενόμενο και φυσικό αυτό, αφού οι χώρες αυτές έχουν διαφορετική κοινωνική δομή και σ' αυτές τα πρότυπα των ΗΠΑ δεν βρίσκουν εύκολη εφαρμογή.

Ερώτηση (6):  Μετά από οχτώ μήνες θα έχετε σίγουρα διαμορφώση άποψη για τα ομογενειακά δρώμενα. Ποιά είναι η θέση σας για το ΣΑΕ, το Εθνικό Συμβούλιο, την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης και το ελληνικό λόμπι στην Ουάσιγκτον;
Απάντηση :
Ανήκω σ' εκείνους που φρονούν, ότι η ενότητα και η συντονισμένη δράση όλων των φορέων της Ομογένειας μπορεί να' χη ευεργετική επίδραση στην εξέλιξη των ελληνικών θεμάτων. Ο κάθε φορέας και το κάθε σωματείο και άτομο ακόμη μπορεί να συμβάλη και να διαδραματίση αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη των κοινών στόχων, υπό την προϋπόθεση, ότι μεταξύ τους υπάρχει κάποια στοιχειώδης συνεργασία και η δράση τους είναι συντονισμένη. Οι προσπάθειές τους μπορεί ν' αποβούν αποτελεσματικές, μόνο εάν είναι απότοκες της ενότητάς τους.

Ερώτηση (7):  Τι αρμοδιότητες δίνετε και τι έργο ζητάτε από το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο;
Απάντηση :
Το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, είναι σώμα που σκοπό έχει να υποβοηθή τον Αρχιεπίσκοπο στην διοίκηση της Εκκλησίας. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε το σημερινό Συμβούλιο να περιλαμβάνη πιστούς απ' όλους τους χώρους της ζωής της Εκκλησίας, ώστε να είναι όσο το δυνατό εκπροσωπευτικώτερο. Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου, με τη νέα του σύνθεση, υπήρξε επιτυχέστατη και η συμβολή του στο έργο της Εκκλησίας θετικώτατη. Πιστεύω, ότι, αν προσεχθή η πιό πάνω διάσταση της εκπροσωπευτικότητας, το Συμβούλιο θα συνεχίση το ευεργετικό του ρόλο και στο μέλλον και θα επιτελέση έργο λαμπρό.

Ερώτηση (8):  Ποιές θα είναι οι κυριώτερες εκδηλώσεις που θα γίνουν μέσα στα πλαίσια της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ;
Απάντηση :
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της προσεχούς επισκέψεως του Προκαθήμενου της Ορθοδοξίας, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου, είναι πολλές και ποικίλες. Θα υπάρξουν συναντήσεις με τους Επισκόπους της Εκκλησίας μας, με τους Ιερείς, με τη Νεολαία, με το Τάγμα των Αρχόντων, με την Φιλόπτωχο Αδελφότητα κτλ., με την ορθόδοξη Ιεραρχία της χώρας, με εκπροσώπους άλλων Εκκλησιών και θρησκευτικών δογμάτων.
Ιδιαίτερος πανηγυρικός χαρακτήρας θα δοθή στη Θ. Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχη ο Πατριάρχης μας στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Οι εκδηλώσεις αυτές - πιστεύεται γενικά - θα δώσουν μεγάλη ώθηση στα εκκλησιαστικά μας πράγματα και θα τονίσουν τον ιδιαίτερο ρόλο της ορθόδοξης παρουσίας στην αμερικανική κοινωνία.


Ερώτηση (9):  Σεβασμιώτατε και μια κάπως προσωπική ερώτηση: πως περνάτε ένα συνηθισμένο 24ωρο;
Απάντηση :
Το μεγαλύτερο μέρος του συνηθισμένου εικοσιτετράωρου αφιερώνεται στις υποχρεώσεις του γραφείου: γραφική εργασία, συσκέψεις και συναντήσεις. Απομένει ελάχιστος χρόνος για σχολή κι ανάπαυση. Ασφαλώς αυτό δεν αποτελεί ιδεώδες πρότυπο προς μίμηση.

[ ALITHEIA-ΑΛΗΘΕΙΑ | www.alitheia.org/GA-SY1.HTM  -  24 Μαΐου 1997 ]