top

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΠΡΩΙΝΗ”

( 2 Ιουνίου 1997 )

 

Ερώτηση (1):  Σεβασμιώτατε, ποιες οι διαπιστώσεις σας από τις μέχρι στιγμής επισκέψεις σας σε δεκάδες κοινότητες και ιδρύματα της Αρχιεπισκοπής και της επαφής σας με χιλιάδες μέλη της Εκκλησίας μας; Πόσο ισχυρή είναι η ενότητα στους κόλπους της Εκκλησίας;
Απάντηση :
Μετά από επίσκεψη σε δεκάδες Κοινοτήτων και σ' αρκετά Ιδρύματα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, αλλά και μετά από συνάντησή μου με χιλιάδες πιστών τόσο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής όσο και στους ναούς μας, η διαπίστωσή μου είναι σαφέστατη: έχουμε μια ενωμένη και συμπαγή Εκκλησία που την διακρίνει η ζωντάνια, η δυναμικότητα και η ισχυρή θέληση να συνεχίση τη λαμπρή της παράδοση και να δημιουργήση ένα μέλλον ακόμη λαμπρότερο. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι στην προσπάθεια αυτή οι δυνάμεις της Εκκλησίας: Αρχιεπίσκοπος, Επίσκοποι, Ιερείς και πιστοί είναι απόλυτα ενωμένοι. Είναι καταφανές, ότι η Χάρη του Θεού είναι ισχυρότερη από τις προσωπικές σκοπιμότητες και τα ατομικά συμφέροντα.

Ερώτηση (2):  Αντιμετωπίζετε Σεβασμιώτατε περισσότερες δυσκολίες, απ' όσες αναμένατε, όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας;
Απάντηση :
Οι δυσκολίες είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Είναι πολύ φυσικό να συνοδεύουν κατά πόδας και την αρχιεπισκοπική θέση και τα συνακόλουθα καθήκοντα. Εκείνο που προέχει όμως είναι να υπερπηδούνται συνεχώς οι δυσκολίες αυτές, ώστε να επιτελήται απρόσκοπτα το σωτηριώδες έργο της Εκκλησίας. Και φρονώ, ότι ξεπερνιούνται καθημερινώς όχι λίγα σοβαρά εμπόδια και η Εκκλησία μας συνεχίζει χωρίς διακοπή τη φυσική της ανηφορική πορεία.

Ερώτηση (3):  Σε ποια από τα θέματα εστιάζετε την προσοχή σας;
Απάντηση :
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή, αφού επί μήνες εξέτασε κατά τρόπο λεπτομερέστατο το όλο φάσμα της ζωής της Εκκλησίας μας στην Αμερική, εστιάζει τώρα την προσοχή της στους χώρους εκείνους, όπου πρέπει να επιδειχθή ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα.
Τέτοιοι χώροι είναι π.χ. εκείνοι της θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως των πιστών μας (παιδιών, νέων και ενηλίκων), της ελληνικής παιδείας, της θεολογικής εκπαιδεύσεως των μελλοντικών κληρικών μας. Σοβαρώτατα θέματα θεωρούνται επίσης το φαινόμενο των μικτών γάμων και η ανάγκη δραστηριοποιήσεώς μας στο τομέα της εσωτερικής Ιεραποστολής.
Σε όλους αυτούς τους χώρους εργάζονται ήδη εντατικά “ομάδες εργασίας” (Task Forces), οι οποίες μετά από μελέτη σοβαρή, καταλήγουν σε αντικειμενικές διαπιστώσεις και καλοζυγισμένα πορίσματα και τελικώς προβαίνουν σε εισηγήσεις που υποβοηθούν στη λήψη αποφάσεων για βελτίωση των πραγμάτων ή και οριστική λύση των προβλημάτων.


Ερώτηση (4):  Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την ελληνική εκπαίδευση (σχολεία, εκπαιδευτικό συμβούλιο, Ελληνικό Κολλέγιο κλπ.).
Απάντηση :
Η ελληνική εκπαίδευση, όπως είναι γνωστό, είναι από τα βασικά εκείνα προβλήματα που καλείται να επιλύση η Ιερά Αρχιεπισκοπή. Για τον χώρο των κοινοτικών μας σχολείων πρέπει να καταρτισθή ένα ομοιόμορφο και εφαρμόσιμο σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και συγχρόνως να συνταχθούν και τυπωθούν νέα σχολικά βιβλία που να ανταποκρίνωνται στις πραγματικές ανάγκες της ομογενειακής μας νεολαίας και να αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. Και στους δύο αυτούς τομείς εργάζονται ήδη εντατικά γνωστοί εκπαιδευτικοί μας, τα αποτελέσματα της εργασίας των οποίων θα κληθή στη συνέχεια να αξιοποιήση περαιτέρω ειδική ομάδα εργασίας που θα ορισθή από την Ιερά Αρχιεπισκοπή.
Οσο για το Ελληνικό Κολλέγιο στο Μπρούκλάϊν, ορίζεται τις ημέρες αυτές ειδική ομάδα από γνωστούς και καταξιωμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα επανεξετάσουν το ρόλο και τη λειτουργία του Κολλεγίου, ώστε η συμβολή του στη θεραπεία των αναγκών της Εκκλησίας και της Ομογένειάς μας να καταστή πραγματικά αποφασιστική.
Στο σημείο αυτό θα μπορούσε επίσης να σημειωθή, ότι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβιώσεως των ελληνικών σπουδών στην Αμερική θα αποτελέση και η επαναλειτουργία της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου για την προετοιμασία δασκάλων και κοινοτικών βοηθών.


Ερώτηση (5):  Πολλοί ανησυχούν ότι θα κλείση η Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου. Αληθεύει; Ποια κατάσταση συναντήσατε στην Ακαδημία και ποιές είναι οι αλλαγές που προωθούνται;
Απάντηση :
Όπως είναι γνωστό, η Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου που μέχρι το 1972 κατάρτιζε δασκάλους ελληνικών για τα κοινοτικά μας σχολεία, μετατράπηκε στη συνέχεια σε είδος οικοτροφείου για παραμελημένα παιδιά ελληνορθοδόξων οικογενειών απ' όλη τη χώρα.
Παρατηρείται σήμερα, ότι απ' τα 40 περίπου παιδιά, στα οποία η Ακαδημία φιλόστοργα παρέχει στέγη και σχολική μόρφωση, τα περισσότερα δεν ανήκουν στην κατηγορία των παραμελημένων και δεν προέρχονται από οικογένειες ελληνορθόδοξες. Επίσης διαπιστώνεται, ότι πολλές, αν όχι οι περισσότερες, κτηριακές εγκαταστάσεις της Ακαδημίας βρίσκονται πια σε κατάσταση πλήρους εγκαταλείψεως ή και ερειπώσεως.
Η “ομάδα εργασίας” που ωρίσθηκε απ' την Αρχιεπισκοπή, αφού κατέληξε σε όσο το δυνατό πιο ακριβείς διαπιστώσεις, προτείνει τώρα την επανοργάνωση και ευρυθμότερη λειτουργία της Ακαδημίας, ώστε βάσει καλά μελετημένων προγραμμάτων, αφ' ενός μεν να εξασφαλισθή η ποιμαντική συμπαράσταση της Εκκλησίας προς τα πραγματικά παραμελημένα παιδιά των ελληνορθοδόξων οικογενειών μας, και αφ' ετέρου, εφόσον υπάρχουν κι οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το όλο περιβάλλον προσφέρεται, να υιοθετηθή ένα εκσυγχρονισμένο κι εφικτό πρόγραμμα για κατάρτιση κοινοτικών βοηθών και διδασκάλων. Καταβάλλονται σοβαρές και επίμονες προσπάθειες, ώστε και τα δυο αυτά προγράμματα να τεθούν σ' εφαρμογή όσο το δυνατό συντομώτερα.


Ερώτηση (6):  Από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίσατε τους μικτούς γάμους ως το υπ'αριθμόν ένα πρόβλημα και αναθέσατε σε επιτροπή να μελετήση το θέμα. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε;
Απάντηση :
Το φαινόμενο των μικτών γάμων, όπως δήλωσα από την πρώτη στιγμή, πρέπει να τύχη της ιδιαίτερης ποιμαντικής φροντίδας και προσοχής της Εκκλησίας. Το θέμα αυτό μελετάται ήδη σε βάθος από αρμόδια σώματα ιερέων, αλλά και στα πλαίσια του νέου Τμήματος Εσωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
Πιστεύεται ότι, με τις εισηγήσεις τους, θα μπορέση η Ιερά Αρχιεπισκοπή να σχηματίση μια σφαιρική εικόνα του όλου πολύπλοκου αυτού θέματος και να προχωρήση στη συνέχεια στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων που θα αποβλέπουν κυρίως στην καθοδήγηση των ιερέων για την πρακτική αντιμετώπιση του θέματος.


Ερώτηση (7):  Είχατε την ευκαιρία να συναντηθείτε με πολλούς Έλληνες, Κύπριους και Αμερικανούς επισήμους και να συζητήσετε τα εθνικά μας θέματα. Που εκτιμάτε ότι οδηγούμαστε;
Απάντηση :
Σαφής διαπίστωσή μου είναι, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στους χώρους των Ελλαδικών, Κυπρίων και Αμερικανών επισήμων για την προαγωγή μιας ειρηνικής πολιτικής που θα συνέβαλε στη μερική ή και ολική επίλυση χρονίων προβλημάτων. Ως προς τη συμβολή της Ομογένειάς μας στην προώθηση των απαραχάρακτων εθνικών μας δικαίων, ανήκω σ' εκείνους που φρονούν, ότι η ενότητα και η συντονισμένη δράση όλων των φορέων της Ομογένειας μπορεί να' χη ευεργετική επίδραση στη θετική εξέλιξη των πραγμάτων. Πιστεύω, ότι ο κάθε φορέας και το κάθε σωματείο και άτομο ακόμη μπορεί να συμβάλη και να διαδραματίση θετικό ρόλο στην επίτευξη των κοινών στόχων, υπό την προϋπόθεση, ότι μεταξύ τους υπάρχει συνεννόηση, συνεργασία και δράση συντονισμένη. Οι καλοπροαίρετες κι έντιμες προσπάθειές τους μπορεί ν' αποβούν αποτελεσματικές, μόνο εάν απορρέουν απ' την ενότητά τους.

Ερώτηση (8):  Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία της επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ;
Απάντηση :
Η προετοιμασία της ιστορικής επισκέψεως στις Η.Π.Α. του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, προχωρά με ικανοποιητικό καθ' όλα ρυθμό.
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της προσεχούς αυτής επισκέψεως είναι πολλαπλές. Θα υπάρξουν συναντήσεις με τους Επισκόπους της Εκκλησίας μας, με τους Ιερείς, με τη Νεολαία, με το Τάγμα των Αρχόντων, με την Φιλόπτωχο Αδελφότητα κτλ., με όλη την ορθόδοξη Ιεραρχία της χώρας, με εκπροσώπους άλλων Εκκλησιών και θρησκευτικών δογμάτων.
Ιδιαίτερα πανηγυρικός χαρακτήρας θα δοθή στη Θ. Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχη ο Πατριάρχης μας στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης την 26η Οκτωβρίου. Κατά γενική εκτίμηση, οι εκδηλώσεις αυτές θα δώσουν σημαντική ώθηση στα εκκλησιαστικά μας πράγματα και θα τονίσουν και τονώσουν τον ιδιαίτερο ρόλο της ορθόδοξης παρουσίας στην αμερικανική κοινωνία.


Ερώτηση (9):  Από αρκετούς κύκλους επιχειρείται να δοθή μία εικόνα ότι έχετε χάσει τον έλεγχο της κατάστασης. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα κίνητρα πίσω από αυτή την προσπάθεια;
Απάντηση :
Αγνοώ, τι ακριβώς επιχειρεί εκ του ασφαλούς ο ένας ή ο άλλος. Το βέβαιο είναι, ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή προχωρά σταθερά και αμετάκλητα στην επιτέλεση του έργου της λαμβάνοντας τις αναγκαίες αποφάσεις και πραγματοποιώντας ένα βήμα μετά το άλλο.
Είναι πολύ φυσικό, ότι η υιοθέτηση νέων μέτρων και μεθόδων και η κάποια ανακατάταξη στα εκκλησιαστικά μας πράγματα να μην ικανοποιή κατά τρόπο απόλυτο όλα ανεξαιρέτως τα τέκνα της Εκκλησίας. Πάντως, εκείνο που προέχει, είναι να μην εκλείψη ποτέ η αγάπη της Εκκλησίας προς πάντες και να διατηρήται πάντα ο αλληλοσεβασμός μεταξύ ομοφωνούντων και διαφωνούντων, ώστε το έργο της Εκκλησίας να επιτελήται με συνέχεια και συνέπεια.


[ ALITHEIA-ΑΛΗΘΕΙΑ | www.alitheia.org/GA-SY1.HTM  -  2 Ιουνίου 1997 ]