top

Γράμμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
προς τον Μητροπολίτη Δαρδανελλίων Αντώνιο
περί των οικονομικών της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου

( 26 Ιουνίου 1998 )

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Δαρδανελλίων
καί Προέδρῳ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἁγίου Φραγκίσκου
κυρίῳ Ἀντωνίῳ,

εἰς Ἅγιον Φραγκῖσκον.

Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χῷ ἀδελφέ,

Φιλαδέλφως γνωρίζω τῇ ὑμετέρᾳ ἀγαπητῇ Σεβασμιότητι, ὅτι καίπερ μή δοθείσης τῇ κατ’ αὐτάς ἐξεταζούσῃ τά οἰκονομικά βιβλία τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ὁμάδι τῶν ἀνεξαρτήτων ὁρκωτῶν λογιστῶν τῆς δυνατότητος, ὅπως ἐξετάσῃ τά συμπληρωματικά καί εἰς τήν περίοδον Ἰανουαρίου-Μαΐου 1998 ἀφορῶντα οἰκονομικά στοιχεῖα τῆς πεπιστευμένης αὐτῇ Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἁγίου Φραγκίσκου, ἐν τούτοις τό ἔργον τῆς ὁμάδος ταύτης μέλλει ἵνα ὁλοκληρωθῇ πρό τῆς προσεχοῦς ἐν Ὀρλάνδῳ Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως, τά δέ πορίσματα αὐτῆς θέλουσιν, ἐγκαίρως καί ἄνευ τῶν εἰς τήν εἰρημένην Ἐπισκοπήν ἀφορώντων συμπληρωματικῶν ὁριστικῶν στοιχείων, τεθῆ ὑπ’ ὄψιν τῶν συναποτελούντων τήν ἐν λόγῳ σπουδαίαν ὁμήγυριν.

Ἐπισυνάπτονται ᾧδε ἀντίγραφα ἐκ τῆς διαμειφθείσης σχετικῆς ἀλληλογραφίας μεταξύ τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἁγίου Φραγκίσκου, ἅτινα καί ὑποβάλλονται τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ πρός ὀφειλετικήν αὐτῆς ἐνημέρωσιν.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ μετά πολλῆς ἐν Κῳ ἀδελφικῆς ἀγάπης,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 26ῃ Ἰουνίου 1998,

ὁ Ἀρχιεπίσκοπος,

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Αμερικῆς Σπυρίδων )