top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί εγκαταστάσεως νέου σχολάρχου στη Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

( 18 Σεπτεμβρίου 1998 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 160/98

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Εὐλαβῶς ὑποβάλλω τῇ Ὑμετέρᾳ σεπτῇ Κορυφῇ τἀκόλουθα:

Τῇ Κυριακῇ, 13ῃ τρ. μ., ἔλαβε χώραν ἐν τῷ Παρεκκλησίῳ τῆς ἐν Βοστώνῃ Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡ τελετή ἐγκαταστάσεως τοῦ νέου Σχολάρχου αὐτῆς, πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Γκανᾶ.

Μετά τόν Μέγαν Ἑσπερινόν, ψαλέντα προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Παρεκκλησίῳ τῆς Σχολῆς, ἤρξατο ἡ ἐπί ἐγκαταστάσει νέου Σχολάρχου καθιερωμένη Ἀκολουθία. Ἐν τῷ καθωρισμένῳ σημείῳ τῆς Ἀκολουθίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προσεφώνησε τόν νέον Σχολάρχην, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως καί τονίσαντα τήν ἥν ἡ Ἱ. Παράδοσις καί ὁ λειτουργικός βίος κέκτηνται σπουδαιότητα ἐν τῇ ζωῇ τῆς Ἐκκλησίας καθόλου καί τῆς Σχολῆς εἰδικώτερον.

Ἐπηκολούθησεν ἡ ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους τελετή τῆς ρασοφορίας τῶν τελειοδιδάκτων, ὡς καί ἡ τελετή τῆς σταυροφορίας τῶν πρωτοετῶν ἱεροσπουδαστῶν.

Κατά τάς τελετάς ταύτας παρέστησαν κληρικοί ἐκ τῶν πέριξ Κοινοτήτων· Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι· ὁ ἐν Βοστώνῃ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐντιμότατος κ. Γεώργιος Χατζημιχαλάκης· ὁ Δρ Rodney Peterson, διευθυντής τοῦ Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου Βοστώνης· ὁ Δρ Robert Neville, κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Βοστώνης· ὁ αἰδεσιμολογιώτατος Δρ Robert Manning, Πρόεδρος τῆς ἐν Weston (Βοστώνης) Ἰησουϊτικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς· ἡ αἰδεσιμολογιωτάτη Δρ Diane Kessler, πρόδερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου Βοστώνης· ἡ κ. Elaine Kevgas, ἐκπροσωποῦσα τήν Ἐθνικήν Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα· μέλη τοῦ νέου διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς Σχολῆς· γονεῖς· συγγενεῖς καί φίλοι τῶν ἱεροσπουδαστῶν.

* * *

Τῇ ἑπομένῃ, ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ γράφων ἐτέλεσε τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ νέου Σχολάρχου καί καθηγητῶν τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς, ὡς καί ἄλλων κληρικῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Κατά τήν θείαν ταύτην Λειτουργίαν ἐτελέσθησαν καί δύο χειροτονίαι παλαιῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ἡ μέν εἰς πρεσβύτερον, ἡ δέ εἰς διάκονον.

* * *

Δέον ἵνα ἐν κατακλεῖδι σημειωθῇ, ὅτι ἐν τοῖς τῆς Σχολῆς ἤρξατο ἐπικρατοῦσα ποιά τις τάξις, διαφαινομένη ἤδη ἐν τῷ τακτικῷ πλέον ἐκκλησιασμῷ τῶν ἱεροσπουδαστῶν, ἐν ταῖς μεταξύ τῶν καθηγητῶν σχέσεσι κτλ. Ἐλπίζεται, ὅτι ὁ νέος Σχολάρχης, ἀποβλέπων πάντοτε εἰς τό συμφέρον τῆς Σχολῆς καί τῆς Ἐκκλησίας, θέλει παραμείνει ἀνεπηρέαστος ἀπό τῶν κατά τάς παρελθούσας δεκαετίας διαμορφωθέντων ἐν τῇ Σχολῇ ποικίλων ὑπαλληλικῶν καί καθηγητικῶν κυκλωμάτων.

* * *

Ταῦτα ἐν εὐλαβείᾳ καθυποβάλλων τῇ Ὑμετέρᾳ προσκυνητῇ μοι Παναγιότητι, τάς θεοπειθεῖς δέ Αὐτῆς εὐχάς καί εὐλογίας ταπεινῶς ἐξαιτούμενος, κατασπάζομαι τήν τιμίαν τε καί χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιάν καί ὑποδιατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 18ῃ Σεπτεμβρίου 1998,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἀμερικῆς Σπυρίδων )