top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί αυτονομήσεως κοινοτήτων της Επισκοπής Πιττσβούργου

( 24 Σεπτεμβρίου 1998 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 168/98

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Εὐσεβάστως ὑποβάλλω τῇ Ὑμετέρᾳ σεπτῇ Κορυφῇ ἀντίγραφα γραμμάτων, ἀνταλλαγέντων προσφάτως μεταξύ τοῦ εὐλαβῶς ὑποσημειουμένου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἴνου καί Προέδρου τῆς Ἐπισκοπῆς Πιττσβούργου κ. Μαξίμου, ἀναφερομένων δέ εἰς τάς ἐν Φαναρίῳ καί κατά τήν παραχωρηθεῖσαν τῇ Ἱεραρχίᾳ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς σεπτήν Πατριαρχικήν ἀκρόασιν παρασχεθείσας ὑπό τούτου πληροφορίας, καθ’ ἅς κοινότητές τινες τῆς Ἐπισκοπῆς Πιττσβούργου μελετῶσι τό ἐνδεχόμενον αὐτονομήσεως αὐτῶν ἀπό τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Εἰς τήν ἐν τῇ ἀλληλογραφίᾳ ταύτῃ διατυπουμένην ὑπό τοῦ γράφοντος ἐρώτησιν, ποῖαι ἀκριβῶς κοινότητες μελετῶσι τό ἐνδεχόμενον τῆς αὐτονομήσεως αὐτῶν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἴνου ἀπαντᾷ ἐπί λέξει “εὐτυχῶς, δέν ὑπάρχουν τοιαῦται κοινότητες εἰς τήν πεπιστευμένην μοι Ἐπισκοπήν, καί λυποῦμαι ἐάν ἔδωκα ἄλλην τινά ἐντύπωσιν”.

Ταῦτα εὐλαβῶς καί ἄνευ σχολίων ὑποβάλλων τῇ Ὑμετέρᾳ προσκυνητῇ Παναγιότητι, τάς θεοπειθεῖς δέ Αὐτῆς εὐχάς καί εὐλογίας ταπεινῶς ἐξαιτούμενος, κατασπάζομαι τήν τιμίαν τε καί χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιάν καί ὑποδιατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 24ῃ Σεπτεμβρίου 1998,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἀμερικῆς Σπυρίδων )