top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί μηνυμάτων του Οικ. Πατριάρχη
προς την Κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας Καλιφόρνιας

( 9 Οκτωβρίου 1998 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 177/98

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Εὐλαβῶς ὑποβάλλω τῇ Ὑμετέρᾳ σεπτῇ Κορυφῇ τἀκόλουθα:

Κατά τήν πρόσφατον ποιμαντορικήν ἐπίσκεψιν, ἥν ἐπραγματοποίησεν ὁ γράφων πρός τήν ἐν Santa Barbara Καλιφορνίας ὁμώνυμον ἑλληνορθόδοξον κοινότητα καί καθ’ ἥν ἐτελέσθησαν καί τά ἐγκαίνια τοῦ νεοδμήτου αὐτῆς ναοῦ, προεβλήθησαν δύο μαγνητοσκοπημέναι ταινίαι μετά μηνυμάτων τῆς Ὑμετέρας προσκυνητῆς Παναγιότητος, ἡ μέν πρός τήν νεολαίαν τῆς κοινότητος, ἡ δέ πρός τά μέλη αὐτῆς. Ἐκ τούτων ἡ μέν πρώτη προεβλήθη κατά τήν διάρκειαν συγκεντρώσεως ἑκατόν καί ἑβδομήκοντα (170) νέων, παρόντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί ἑκατοντάδος περίπου γονέων, ἡ δέ δευτέρα κατά τήν διάρκειαν ἐπισήμου κοινοτικοῦ δείπνου, παρακαθημένου καί αὖθις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί ἑκατόν καί ἑξήκοντα (160) μελῶν τῆς ἐν λόγῳ Κοινότητος.

Ταῦτα ἐν εὐλαβείᾳ καθυποβάλλων τῇ Ὑμετέρᾳ προσκυνητῇ μοι Παναγιότητι, τάς θεοπειθεῖς δέ Αὐτῆς εὐχάς καί εὐλογίας ταπεινῶς ἐξαιτούμενος, κατασπάζομαι τήν τιμίαν τε καί χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιάν καί ὑποδιατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 9ῃ Ὀκτωβρίου 1998,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἀμερικῆς Σπυρίδων )