top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί συνεντεύξεών του στον αθηναϊκό Τύπο

( 8 Σεπτεμβρίου 1998 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 142/98

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Εὐλαβῶς ὑποβάλλω τῇ Ὑμετέρᾳ σεπτῇ Κορυφῇ τἀκόλουθα περί δύο συνεντεύξεων, αἵτινες παρεχωρήθησαν παρά τοῦ γράφοντος εἰς ἐκπροσώπους τοῦ ἀθηναϊκοῦ Τύπου καί εἶδον τό φῶς τῆς δημοσιότητος τῇ 6ῃ καί 7ῃ τρ. μ.

*  *  *

Α.  Τῇ Κυριακῇ, 6ῃ Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ., ἐνεφανίσθη ἀπό τῶν στηλῶν τῆς ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδος “Καθημερινή” καί ὑπό τόν τίτλον “Τι απαντά ο Αρχιεπίσκοπος στους ἐπικριτές του” ἡ παρά τοῦ γράφοντος προφορικῶς παραχωρηθεῖσα τῷ ἐν Οὐασιγκτῶνι ἀνταποκριτῇ αὐτῆς κ. Ἀθανασίῳ Ἔλλις συνέντευξις. Αὕτη ἐδημοσιεύθη δυστυχῶς περικεκομμένη, ἐπιλεγέντων συγκεκριμένων αὐτῆς τμημάτων, ἅτινα καί ἐν πολλοῖς ἀνασυνετάχθησαν ὑπό τοῦ ἐν λόγῳ ἀνταποκριτοῦ ἤ ἐν Ἀθήναις.

Ἡ κυριωτέρα ὅμως ἀνακρίβεια, ὡς ἀβιάστως ἐξάγεται καί ἐκ τοῦ πρώτου μέρους τῆς ὑπ’ ἀριθμόν 7 ἀπαντήσεως, ἀλλά καί ἐκ τῶν συμφραζομένων, διαπιστοῦται ἐν τῇ παραλείψει ἑνός ἐρωτηματικοῦ μετά τήν λέξιν “αρνητικός”, δι’ οὗ ἀκριβῶς ὁ γράφων διημφισβήτει κατά τινα τρόπον τό ὑπό τοῦ ἀνταποκριτοῦ ὡς βέβαιον ἐκλαμβανόμενον.

Β.   Τῇ Δευτέρᾳ, 7ῃ Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ., ἡ μεγάλης κυκλοφορίας ἀθηναϊκή ἐφημερίς “Τά Νέα” ἐδημοσίευσε γραπτήν τοῦ εὐλαβῶς ὑποσημειουμένου συνέντευξιν, παραχωρηθεῖσαν τῷ συνεργάτῃ αὐτῆς κ. Γεωργίῳ Ζαχαριάδῃ.

Δέον ἵνα σημειωθῇ, ὅτι καί ἡ συνέντευξις αὕτη περιεκόπη ἔν τισιν, ὡς δύναταί τις εὐκόλως ἵνα διαπιστώσῃ, συγκρίνων τό ἀποσταλέν τῷ ἐν λόγῳ δημοσιογράφῳ καί ᾧδε ἐπισυναπτόμενον κείμενον πρός τά δημοσιευθέντα.

*  *  *

Ταῦτα ἐν εὐλαβείᾳ καθυποβάλλων τῇ Ὑμετέρᾳ προσκυνητῇ μοι Παναγιότητι, τάς θεοπειθεῖς δέ Αὐτῆς εὐχάς καί εὐλογίας ταπεινῶς ἐξαιτούμενος, κατασπάζομαι τήν τιμίαν τε καί χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιάν καί ὑποδιατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 8ῃ Σεπτεμβρίου 1998,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ,

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ο Αμερικής Σπυρίδων )