Απ' την παρουσίαση της "Διλογίας της Λευκάδας"
της Ιουστίνης Φραγκούλη στη Νέα Υόρκη

( 18 Δεκεμβρίου 2015 )