Παρουσίαση των βιβλίων της κας Ιουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη

A Book Signing with Justine Frangouli-Argyris,
Author of the Dilogy High Heels for Six and Barefoot on the Sand

( 18 Δεκεμβρίου 2015 )