1985

■   Ειδησεογραφία

Νέοι Επίσκοποι του Οικ. Πατριαρχείου

Ορθόδοξος Παρατηρητής - 25 Δεκεμβρίου 1985