top

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡXΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΒΥZΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥZΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

( 2 Ιουλίου 1995 )

Ελλογιμώτατε Καθηγητά κύριε Νικόλαε Παναγιωτάκη,
Διευθυντά του Ελληνικού τούτου Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και πάντες οι εν αυτώ εργαζόμενοι και σπουδάζοντες, ειρήνη έστω υμίν καί έλεος και αγάπη παρά Θεού.

Ασμένως λίαν η ημετέρα Μετριότης και οι σύν ημίν επισκεπτόμεθα το Ίδρυμα τούτο. Πολλάς δε αναγράφομεν καί ομολογούμεν τας ευχαριστίας δια τε την υποδοχήν καί δια τους λόγους υμών, δηλωτικούς της υμετέρας ευγενείας, της προς το πρόσωπον ημών ευσεβούς διαθέσεως, της προς την Μητέρα Αγίαν του Xριστού Μεγάλην Εκκλησίαν αφοσιώσεως, της προς τον ενταύθα ποιμενάρχην Ιερώτατον Μητροπολίτην Ιταλίας καί φίλτατον εν Xριστώ αδελφόν κύριον Σπυρίδωνα εξιδιασμένης τιμής και αγάπης. Ευχαριστούντες καί ανταποδίδοντες, ευλογούμεν υμάς, τους οικείους υμών καί πάντας πατρικώς και ευχόμεθα πλουσίαν την χάριν τού φωτοδότου Θεού εφ' υμάς και επί το έργον υμών.

Ευνόητον ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευρισκόμενος ενταύθα, αισθάνεται οικείον τον τόπον και οικογενείς υμάς τους εν αυτώ εργαζομένους. Τούτο λόγοι ιστορικής ακριβείας και συνεπείας και εκκλησιαστικής συνεχείας καί τάξεως υπαγορεύουσιν, έτι δε και πατρικής στοργής καί μερίμνης. Ευνόητον επίσης, ότι στρέφει μετ' ευγνωμοσύνης την σκέψιν αυτού ο Πατριάρχης πρός πρόσωπα άξια τιμής και σεβασμού, ως οι αδελφοί Βελούδοι, ο Ανδρέας Μουστοξύδης, ο Κωνσταντίνος Σάθας, ο Κωνσταντίνος Μέρτζιος, η Σοφία Αντωνιάδου, ο Μανούσος Μανούσακας και τόσοι άλλοι, οι οποίοι δι' επιπόνου ερευνητικής δραστηριότητος και αξιομιμήτου αφοσιώσεως εστερέωσαν και ανέδειξαν το Ίδρυμα τούτο, ούτινος και υμείς προϊστασθε σήμερον, αγαπητέ κύριε Καθηγητά.

Γνωρίζομεν τους μόχθους υμών. Τιμώμεν τους καλούς υμών αγώνας. Καί παρέχομεν την διαβεβαίωσιν, ότι, προσβλέποντες εις την μεγάλην αξίαν, σημασίαν καί επικαιρότητα του υφ' υμάς Ινστιτούτου δια τήν Εκκλησίαν, το Γένος και την Επιστήμην, προσέτι δέ διά την αναγκαίαν προαγωγήν των ελληνο-ιταλικών σχέσεων, πρόθεσιν έχομεν, όπως και από της Μητρός Αγίας του Xριστού Μεγάλης Εκκλησίας στηρίξωμεν τό Ίδρυμα τούτο και εν τω μέλλοντι κατά δύναμιν. Είμεθα δε βέβαιοι, ότι πάντες υμείς, αμοιβαίον σεβασμόν και αγαστήν συνεργασίαν έχοντες, συνεχίζετε κατά πάντα αξίως το έργον των μεγαλωνύμων ποιμένων καί λογίων, οίτινες διηκόνησαν την ενταύθα ομογένειαν υπό πολύ δυσχερεστέρας περιστάσεις, περιποιήσαντες τιμήν και δόξαν τη τε Ορθοδοξία και τω Γένει.

Ευχαριστούντες και αύθις και συγχαίροντες υμίν δια τό πολύτιμον έργον υμών, απονέμομεν υμίν την πατρικήν ημών ευχήν και την Πατριαρχικήν ευλογίαν και ευχόμεθα όπως έχητε φύλακα τον Άγιον Γεώργιον και βοηθόν εν παντί τον Πατέρα των φώτων Θεόν ημών.

[ Ψηφιακό αρχείο Ι. Μητροπόλεως Ιταλίας ]