top

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡXΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Α΄
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

( 30 ΙΟΥΝΙΟΥ - 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1995 )

Ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος Α΄, προερχόμενος ἀπ' τήν Ρώμη, ὅπου μεταξύ 27 καί 30 Ἰουνίου 1995 εἶχε πραγματοποιήσει ἐπίσημη ἐπίσκεψη πρός τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία καί τόν Προκαθήμενό της Πάπα Ἰωάννη Παῦλο Β΄, ἔφθασε στή Βενετία τήν 30ή Ἰουνίου γιά πραγματοποίηση ἐπίσημης ἐπισκέψεως πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἰταλίας, τῆς πρώτης στήν ἱστορία ἐπισκέψεως Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη πρός τό ἑλληνορθόδοξο ποίμνιο τῆς χώρας.

Ἡ Πατριαρχική καί πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε μέ παραδοσιακή λαμπρότητα στόν ἱστορικό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων τήν Κυριακή, 2 Ἰουλίου, ἑορτή “τῆς ἐν Βλαχέρναις καταθέσεως τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου”, μέ τή συμμετοχή τῆς “Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς Xορωδίας” τοῦ Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη Λυκούργου Ἀγγελόπουλου· πλήθους πιστῶν ἀπ' ὅλα τά μέρη τῆς Ἰταλίας μέ ἐπί κεφαλῆς τον Μητροπολίτη Ιταλίας Σπυρίδωνα, τόν ἱερό κλῆρο καί τούς κοινοτικούς-ἐνοριακούς τους παράγοντες· πιστῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα κι ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες· πολυπληθοῦς ὁμάδας ἑλληνο-αμερικανῶν παραγόντων καί τῶν Διπλωματικῶν καί Προξενικῶν Ἀρχῶν Ἑλλάδας καί Κύπρου στήν Ἰταλία. Ἰδιαίτερο χαρακτῆρα στήν ὅλη ἀκολουθία προσέδωσε ἡ παρουσία τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Μάρκου Cè, Πατριάρχη Βενετίας, καί ἄλλων ρωμαιοκαθολικῶν ἀρχιεπισκόπων καί ἐπισκόπων· ἐκπροσώπων τῶν Xριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν τῆς Βενετίας· τῶν ὑπάτων δημοτικῶν, κυβερνητικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς, ὅπως καί μελῶν τοῦ Προξενικοῦ Σώματος τῆς Βενετίας.

Δύο μαρμάρινες ἀναμνηστικές πλάκες, ἐντοιχισμένες στό νάρθηκα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἐνθυμίζουν, ἑλληνιστί καί ἰταλιστί, τό ἱστορικό γεγονός τῆς πρώτης αὐτῆς Πατριαρχικῆς λειτουργίας σέ ἰταλικό ἔδαφος.

Ἐντυπωσιακή ἐπίσης ὑπῆρξε ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων τῆς παρακείμενης ἕδρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας, ὅπου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ καί στή συνέχεια ἀποκάλυψε, ἑκατέρωθεν τῆς κυρίας εἰσόδου, δύο μαρμάρινες πλάκες, χαραγμένες ἑλληνιστί καί ἰταλιστί, ἀναμνηστικές τοῦ ἐξαιρετικοῦ γεγονότος· ἔκοψε τήν ταινία τῶν Ἐγκαινίων· καί ράντισε μέ ἁγιασμό τούς χώρους τῆς Μητροπόλεως, εἰδικά ἀνακαινισμένους γιά τήν περίσταση.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας πραγματοποίησε βραχύτατη ἐπίσκεψη στό παρακείμενο “Ἑλληνικό Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας”, παλαιά ἕδρα τοῦ “Φλαγγινείου Ἑλληνομουσείου”, θεολογικοῦ ἐκπαιδευτήριου πού προετοίμαζε ὀρθοδόξους κληρικούς γιά τήν Ἀνατολή κατά τοῦς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας.

Στά πλαίσια τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς ἐπισκέψεως ἐπεφύλαξαν στήν Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας θερμή ὑποδοχή καί οἱ ὕπατες Ἀρχές τῆς Γαληνοτάτης, ἐκκλησιαστικές καί δημοτικές. Στόν κατάμεστο ἀπό πιστούς Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μάρκου καί στά πλαίσια εἰδικῆς πανηγυρικῆς λειτουργικῆς ἐκδηλώσεως, ὑποδέχθηκε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, μέ χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες καί κατανυκτικές ψαλμωδίες, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Μarco Cè, Πατριάρχης Βενετίας, ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς πόλεως καί πλαισιούμενος ἀπό τούς ἐπισκόπους μέλη τῆς τοπικῆς Ἐπισκοπικῆς Συνόδου τοῦ Τριβένετο (Conferenza Εpiscopale Τriveneta). Ἐπίσης στά πλαίσια εἰδικῆς πανηγυρικῆς τελετῆς πού ἔλαβε χώρα στό μεγαλοπρεπές Δημαρχιακό Μέγαρο ἀπηύθυνε τόν ἐπίσημο χαιρετισμό του στόν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως, καθηγητής Μassimo Cacciari, περιστοιχούμενος ἀπό τίς ἀρχές τῆς πόλεως.

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 2 Ἰουλίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος ἀπό Μητροπολίτες τοῦ Θρόνου καί κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἀνεχώρησε μέ εἰδικό ἀεροσκάφος γιά τήν Κωνσταντινούπολη, ἀφήνοντας ἀνεξίτηλη τήν εὐεργετική Tου σκιά στήν ἱερή πορεία τῆς νεοπαγοῦς αὐτῆς Μητροπόλεως τοῦ Θρόνου πρός ἑδραίωση τῆς Ὀρθοδοξίας στό νευραλγικό χῶρο τῆς ἰταλικῆς χερσονήσου.


[ Ψηφιακό αρχείο Ι. Μητροπόλεως Ιταλίας -
  Κείμενο προερχόμενο κατά πάσα πιθανότητα από κληρικό της Μητρόπολης Ιταλίας και
  προοριζόμενο για δημοσίευση στο περιοδικό "ΛΟΓΟΣ της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας"
  (Ρώμης) - Ιούλιος 1995 ]