top

ΜΙΚΡΟΝ ΜΗΝΥΜΑ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΛΟΓΗ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

(Φανάριον - 30 Ιουλίου 1996 )

Παναγιώτατε και Θειότατε Πάτερ και Δέσποτα,

Επινεύσει σεπτή της Υμετέρας προσκυνητής μοι Παναγιότητος, ευμενεί δε κρίσει και ψήφω θεοκινήτω των σεβασμιωτάτων Μελών της περί Αυτήν θεοσυνάκτου Αγίας και Ιεράς Συνόδου εκλήθην ήδη εις νέαν και υψηλοτέραν και τιμητικωτέραν διακονίαν και δη εις το μέγα καί άκρως υπεύθυνον αξίωμα του εν τη Νέα Ηπείρω Αρχιεπισκόπου καί Εξάρχου του πανσέπτου τούτου Οικουμενικού Θρόνου.

Χρέος λογίζομαι επιτακτικόν όπως κατά την στιγμήν ταύτην, την όντως ιεράν, ευλαβώς καθυποβάλω τη Υμετέρα θεοφρουρήτω Κορυφή εν πρώτοις, είτα δε τοις συγκροτούσι την περί Αυτήν Αγίαν και Ιεράν των πολυσέπτων Αρχιερέων Σύνοδον την βαθυτάτην μου ευγνωμοσύνην επί τη προσγενομένη μοι ταύτη μεγίστη καί εξαιρετική όντως τιμή, προ παντός δε επί τη επαναβεβαιώσει και επανεκδηλώσει της προς την ελαχιστότητά μου εμπιστοσύνης της Μητρός μου Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Αρμόζον και πρέπον ωσαύτως ηγούμαι, όπως, εν τω ιερώ τούτω τόπω ιστάμενος, παράσχω και την σαφεστάτην διαβεβαίωσιν, ότι κατά την εκπλήρωσιν της ανατιθεμένης μοι σήμερον νέας και μείζονος ταύτης διακονίας η υιϊκή και προς το σεπτόν της Υμετέρας θεοτιμήτου Κορυφής πρόσωπον και προς την πνευματικως εκθρέψασαν καί αναδείξασάν με Μεγάλην ταύτην Εκκλησίαν αφοσίωσις έσται πλήρης τε και ολόθυμος, η δε πειθαρχία καί υπακοή εις τα κελεύσματα αυτής απόλυτος καί τελεία.

Προς τούτοις διαβεβαιούμαι, ότι μέλημα πρώτιστον καί κύριον της εν τη Νέα Ηπείρω αρχιερατείας του ομιλούντος έσται η παντοιότροπος πολλαπλασίασις των πάσης φύσεως σχέσεων καί δεσμών του εκεί ευσεβούς ορθοδόξου λαού προς την Μητέρα αυτού Μεγάλην ταύτην Εκκλησίαν. Τονίζει δε ο ομιλών την αδήριτον των σχέσεων καί δεσμών τούτων ανάγκην, ουχί εκ ποιάς τινος ρομαντικής διαθέσεως κινούμενος, αλλ' έχων την στερράν πεποίθησιν ότι το σημερινόν σωτήριον προς τους ιδίους πιστούς και προς τον κόσμον μήνυμα της Ορθοδοξίας μόνον εκ του Ιερού τούτου Κέντρου δύναται ίνα προέλθη γνήσιον καί ακέραιον και ανόθευτον. Διό και από της νέας αυτού θέσεως μηδενός θέλει φεισθή ο ομιλών κόπου καί τρόπου προς ως οίον τε ευρυτέραν και εφ' όλων των επιπέδων διάδοσιν των εις την σωτηρίαν του σημερινού ανθρώπου αποβλεπόντων μηνυμάτων του Οικουμενικού τούτου Θρόνου, του και μόνου γνησίου της παραδόσεως της Εκκλησίας ερμηνευτού.

Τας διαβεβαιώσεις ταύτας παρασχών, Παναγιώτατε Δέσποτα, δέομαι νυν θερμώς του εν ελέει πανδώρου Θεού, όπως σκέπη καί περιφρουρή την Υμετέραν θεσπεσίαν Κορυφήν, τον ύπατον της Ορθοδοξίας αρχιεράρχην, πληθύνη δε τα πολύτιμα Αυτής έτη επ' αγαθώ των ανά την οικουμένην ορθοδοξούντων λαών και εις εύκλειαν του περιδόξου τούτου Οικουμενικού καί πρώτου της Ορθοδοξίας Θρόνου.