top

Συνέντευξη Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα
στoν Θεόδωρο Καλμούκο για τον "ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ"
* Πλἠρες κείμενο *
[ Νοέμβριος 1996 ]

 

Ερώτηση (1):  Σεβασμιότατε, μεθαύριο στις 21 Νοεμβρίου, συμπληρώνονται εξήντα μέρες από την ενθρόνιση σας. Ποιες είναι οι σκέψεις σας, έπειτα από αυτό το δίμηνο βίωσης, μελέτης ενδελεχούς και πληροφόρησης σας, για την εδώ Εκκλησία και Ομογένεια;
Απάντηση :
Κατά το διμηνιαίο διάστημα που αναφέρατε και μετά από συνεχή μελέτη της εκκλησιαστικής και ομογενειακής μας καταστάσεως, θα μπορούσα με μεγάλη ικανοποίηση και χωρίς επιφυλάξεις να είπω, ότι η Εκκλησία μας στην Αμερική είναι μια Εκκλησία γεμάτη σφρίγος και δυναμικότητα, με τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω αναπτύξεως και ανθήσεως. Είναι φυσικό μια τέτοια ζώσα Εκκλησία να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα -δεν υπάρχει ζωντανός οργανισμός χωρίς προβλήματα-, τα οποία καλείται τώρα να επιλύση η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανάλογα με τις καθορισμένες προτεραιότητες και με ρυθμό κατά το μάλλον ή ήττον ταχύ.

Ερώτηση (2):  Πως βρήκατε τη κατάσταση, καλλίτερη απ' ό,τι την περιμένατε ή χειρότερη και σε ποίους τομείς;
Απάντηση :
Δεν πρόκειται εδώ για χαρακτηρισμό μιας κατάστασης ως “καλής” ή “κακής”. Απλώς καταβάλλεται προσπάθεια επισημάνσεως τυχόν αναγκών και προβλημάτων για να επιτευχθεί τελικά ένας καλλίτερος συντονισμός των διαφόρων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Ερώτηση (3):  Αν και είναι υποκειμενική η ερώτηση, ωστόσο επιτρέψτέ μου να σας ρωτήσω, τι νομίζετε πως επετεύχθη σ' αυτό το δίμηνο;
Απάντηση :
Κατά το διάστημα που αναφέρατε ήρχισε η μελέτη διαφόρων θεμάτων τόσο καθαρώς εκκλησιαστικού, όσο και ομογενειακού χαρακτήρα. Η εις βάθος και σφαιρική μελέτη των θεμάτων αυτών συνεχίζεται και ελπίζεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών. Βέβαια, παράλληλα αναλήφθηκαν ωρισμένες αναπόφευκτες πρωτοβουλίες που αφορούν σε διοικητικά ως επί το πλείστο θέματα, αλλά και οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν αποφασιστικού χαρακτήρα για την ευρύτερη αποστολή της Εκκλησίας στο μέλλον.

Ερώτηση (4):  Έχετε θέσει κάποιες προτεραιότητες σε ζητήματα τα οποία χρήζουν της αμέσου αντιμετωπίσεως και παρεμβάσεώς σας και πως θα τα ιεραρχούσατε;
Απάντηση :
Τα ποικίλα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ιερά Αρχιεπισκοπή είναι τόσο αλληλένδετα το ένα με το άλλο, ώστε θα ήταν δύσκολο να μιλήσει κανείς για ιεράρχηση θεμάτων και προτεραιότητες, οι οποίες αφορούν μάλλον στους στόχους, και όχι στα επί μέρους προβλήματα, τους οποίους θέτει τώρα η Ιερά Αρχιεπισκοπή. Μεταξύ αυτών των βασικών στόχων θα μπορούσαν να περιληφθούν: ο τονισμός της σημασίας της παραδόσεως στη λατρεία μας, η ενίσχυση της ελληνικής παιδείας, η μετάδοση της ορθόδοξης πίστεως στις νέες γενεές, η σφυρηλάτηση της ομογενειακής ενότητας κ.τ.λ.

Ερώτηση (5):  Σε ποία κατάσταση βρήκατε τα οικονομικά της Αρχιεπισκοπής;
Απάντηση :
Γίνεται όντως πολύς λόγος για τα οικονομικά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Αντιμετωπίζουμε πράγματι κάποια προβλήματα, ανάλογα μ' αυτά που αντιμετωπίζουν συνήθως και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί. Πάντως, η κατάσταση δεν είναι ζοφερά, ούτε απελπιστική, και οπωσδήποτε δεν δικαιολογείται η σχετική κινδυνολογία. Ελπίζεται, ότι τα υπάρχοντα σχετικά προβλήματα θα επιλυθούν στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων μας εντός των προσεχών μηνών.

Ερώτηση (6):  Πως είναι τα οικονομικά της Θεολογικής Σχολής;
Απάντηση :
Γνωρίζω, ότι τά οικονομικά της Ιεράς Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη αποτελούν θέμα, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Αλλά και εδώ η κατάσταση δεν είναι τέτοια που να μας οδηγήσει σε απόγνωση. Χρειάζεται πάντως συνεχής παρακολούθηση του όλου θέματος. Γενικά, θα μπορούσε να λεχθεί, τόσο στην περίπτωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, όσο και στη περίπτωση της Θεολογικής Σχολής, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενός κάποιου “νοικοκυρεύματος”.

Ερώτηση (7):  Σε πρόσφατο εγκύκλιο γράμμα σας στους δασκάλους, διευθυντές, μαθητές και γονείς, των ελληνικών ημερησίων και απογευματινών σχολείων γράφετε ανάμεσα στα άλλα, πως η Αρχιεπισκοπή “άρχισε ήδη οφειλετικά μια σφαιρική και σε βάθος μελέτη του όλου εκπαιδευτικού μας θέματος”. Τι έχει καταδειχθεί μέχρι στιγμής από τη πορεία αυτής της μελέτης και τι δέον γενέσθαι;
Απάντηση :
Όντως πραγματοποιείται κατά τις τελευταίες εβδομάδες μια εμβριθής μελέτη του όλου εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η μελέτη αυτή, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, καταδεικνύει μέχρι στιγμής, ότι το υπό συζήτηση εκπαιδευτικό θέμα θα έπρεπε ίσως να τεθεί πάνω σε μια νέα ρεαλιστική βάση, επανακαθορίζοντας τους επιτευκτέους στόχους και κάνοντας τη καλλίτερη δυνατή χρήση των μέσων που διαθέτουμε για την επίτευξη των νέων αυτών στόχων.

Ερώτηση (8):  Πόσο σύντομα θα αναγγείλετε κάποιες αλλαγές, διορισμούς νέων προσώπων, γενικά αυτό που λέμε αναδιάρθρωση, -“αποϊακωβοποίηση” την λένε άλλοι- την οποία αγωνιωδώς περιμένει η πλήθουσα Εκκλησία;
Απάντηση :
Όπως ανακοινώθηκε και στο Τύπο, έγιναν ήδη οι διορισμοί διαφόρων επιτελών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Τέτοιοι διορισμοί είναι του Πρωτοσυγκελλεύοντα, του Διευθυντή του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου, του Επιτρόπου Δημοσίων Σχέσεων, του Διευθυντή του Γραφείου για Οικουμενικές Σχέσεις και του Διευθυντή της Κοινοτικής Οικονομικής Συμπαραστάσεως.

Ερώτηση (9):  Και μιας που ο “Εθνικός Κήρυξ” Σεβασμιότατε από το 1915 γράφει την ιστορία της Ομογένειας και κατ' επέκταση της εδώ Εκκλησίας μας, έτσι για να βγει και είδηση που λέμε, γιατί δεν μας αποκαλύπτετε μερικές έστω από τις κυοφορούμενες αλλαγές;
Απάντηση :
Κατά τις προσεχείς μέρες θα αναγγελθούν και άλλοι νέοι διορισμοί για την διεύθυνση του τμήματος “Ηγεσία των 100” και του υπό ίδρυση νέου γραφείου “Ευαγγελισμού και Ιεραποστολής”. Τα ονόματα των επιτελών θα κοινοποιηθούν, όταν αποφασισθεί να γίνει η σχετική αναγγελία.

Ερώτηση (10):  Πόσο συχνά επικοινωνείτε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και πότε στοχεύετε να το επισκεφθείτε;
Απάντηση :
Η επικοινωνία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως αντιλαμβάνεσθε, είναι αυτή ακριβώς που προβλέπει η τάξη της Εκκλησίας. Κι αυτό, διότι είναι αδιανόητο να μη γνωρίζει η Μήτηρ Εκκλησία τα της Επαρχίας της. Όσον αναφορά στο προσεχές προσκύνημα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στο Φανάρι, δεν έχει ακόμη προγραμματισθεί στις λεπτομέρειές του. Πάντως, θα'ταν λίγο δύσκολο να πραγματοποιηθεί πριν το ερχόμενο Πάσχα.

Ερώτηση (11):  Πότε βλέπετε κάποιο ταξίδι σας στην Ελλάδα;
Απάντηση :
Δεν θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιηθεί το ταξίδι του Αρχιεπισκόπου στην Ελλάδα πριν την ανασύνθεση του νέου Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, διότι, όπως είναι γνωστό, οι παράγοντες του μείζονος αυτού διοικητικού σώματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής θα διαδραματίσουν σημαίνοντα, αν όχι αποφασιστικό, ρόλο στις σχέσεις και επαφές που θα πραγματοποιηθούν κατά το ταξίδι αυτό.

Ερώτηση (12):  Πως είναι οι σχέσεις σας με τον Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής κ. Ιάκωβο;
Απάντηση :
Οι σχέσεις μου με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής κ. Ιάκωβο θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν, και πράγματι είναι, σχέσεις πνευματικού υιού προς πνευματικό πατέρα. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού είμαστε κι οι δυό Ιεράρχες και τέκνα της ίδιας Εκκλησίας, του Οικουμενικού δηλαδή Πατριαρχείου. Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιάκωβος κατηύθηνε τα της Εκκλησίας της Αμερικής για 37 ολόκληρα χρόνια. Κατέλιπε έργο επίζηλο και θαυμαστό. Η κληρονομιά που άφησε ο Σεβασμιώτατος κ. Ιάκωβος, είναι μεγάλη και έχουμε όλοι εδώ να διδαχθούμε πολλά απ' αυτήν.

Ερώτηση (13):  Είσθε ευχαριστημένος από τις μέχρι τώρα επιλογές των συνεργατών σας, αφού άλλωστε και πιστεύω πως συμφωνείτε, μεγάλο μέρος της επιτυχίας σας θα εξαρτηθεί και από τους συνεργάτες σας γενικώς;
Απάντηση :
Είναι πολύ νωρίς να γίνει λόγος για ικανοποιητική ή όχι επιλογή συνεργατών και επιτελών. Αυτονόητο είναι, ότι απαιτείται αρκετός χρόνος για μια σωστή αποτίμηση του καρποφόρου ή όχι έργου του κάθε επιλεγέντος συνεργάτη. Κι αυτό, διότι και ο ικανώτερος ακόμη συνεργάτης πρέπει να προσαρμοσθεί στα νέα πλαίσια της διακονίας στην οποία κλήθηκε, και να επιτευχθεί έτσι ο επιθυμητός βαθμός συντονισμού της υπ' αυτόν υπηρεσίας με το όλο έργο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Ερώτηση (14):  Ποια είναι τα σχέδιά σας για τις τρεις κενές Επισκοπές, Νέας Ιερσέης, Ντιτρόϊτ και Ατλάντας;
Απάντηση :
Το θέμα της πληρώσεως των τριών κενών επισκοπικών έδρων, δηλαδή της Νέας Ιερσέης, Ατλάντας και Ντητρόϊτ είναι συνυφασμένο, όπως είναι φυσικό, με το θέμα της μελέτης του υπάρχοντος καταλόγου των υποψηφίων, αλλά και ευρύτερα με το όλο θέμα της επανακαταρτίσεως του Συντάγματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Ερώτηση (15):  Ανακοινώθηκε στο Τύπο, Σεβασμιότατε, ότι είχατε επαφές με το Λευκό Οίκο και συγκεκριμένα ότι αντηλλάγησαν ωρισμένα γράμματα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά;
Απάντηση :
Πράγματι διημείφθησαν γράμματα μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του Λευκού Οίκου σχετικά με το θέμα της πρόσφατης βομβιστικής επίθεσης εναντίο της έδρας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Στο γράμμα του ο Πρόεδρος Κλίντον επιδεικνύει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία του για το Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας. Ο Πρόεδρος καταδικάζει απερίφραστα την πιο πάνω πράξη βίας και διαβεβαιώνει για την υποστήριξή του, ώστε το Πατριαρχείο να ασκεί τα ιερά και τα υψηλά καθήκοντά του κάτω από συνθήκες θρησκευτικής ελευθερίας. Ελπίζομε να δούμε σύντομα την υλοποίηση των λόγων και διαβεβαιώσεων αυτών του Αμερικανού Προέδρου.

[ Αρχείο Ψηφιακό Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος - ASpEA/Iviews/1996/ek_nov96.doc ]