top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί δημοσιεύματος του αντιοχειανού περιοδικού "The Word"

( 15 Οκτωβρίου 1996 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 59/96

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Εὐλαβῶς ὑποβάλλω τῇ Ὑμετέρᾳ σεπτῇ Κορυφῇ τό ἐπισυναπτόμενον ᾧδε φωτοτυπικόν ἀντίγραφον ἄρθρου δημοσιευθέντος πρό τινος ἐν τῷ ἐπισήμῳ ὀργάνῳ τῆς ὑπό τό Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βορείου Ἀμερικῆς “The Word” (October 1996).

Ἐν τῷ ἄρθρῳ τούτῳ ἀσκεῖται δριμεῖα κατά τῶν διοικούντων σήμερον τό πρεσβυγενές Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων κριτική, ἐνδεικτική τῆς γενικωτέρας ἐν τῷ θέματι τούτῳ τακτικῆς τῶν Ἀράβων Ὀρθοδόξων.

Καί ἐπί τούτοις τήν τιμίαν τε καί χαριτόβρυτον δεξιάν τῆς Ὑμετέρας θεοτιμήτου Κορυφῆς ἐν εὐλαβείᾳ κατασπαζόμενος, τάς θεοπειθεῖς δέ Αὐτῆς πατρικάς εὐχάς καί εὐλογίας ταπεινῶς ἐξαιτούμενος, ὑποδιατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου 1996,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ο Αμερικής Σπυρίδων )