"Πρωϊνή" – 5 Σεπτεμβρίου 1997

Ο κ. Τάκης

Η πρόταση ήταν οπωσδήποτε γαργαλιστική. Και σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα εμφανισθεί άρθρο του κ. Γαζουλέα σε αθηναϊκό περιοδικό, συνοδευόμενο από άλλα δύο δημοσιεύματα, το ένα για το Φανάρι και το άλλο -ολίγον "μετεωρολογικό"- για τα της Αρχιεπισκοπής μας.

Βέβαια, κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο κ. Τάκης Γαζουλέας άλλαξε γνώμη και προσπάθησε να το ανακαλέσει. Δεν ξέρω. Αύριο, όμως, που θα δούμε το δημοσίευμα, θα θαυμάσουμε τον άνδρα! Θα τον δούμε, "κομίζων γλαύκα εις Αθήνας", να λέει στο αθηναϊκό κοινό ότι οι εθνικοί αγώνες της Αρχιεπισκοπής εγκαταλείπονται και ότι το Φανάρι, διαμοιράζοντας τα "ιμάτια" του Ιακώβου (οι νέες μητροπόλεις δηλαδή) το έπραξε βάσει προμελετημένου σχεδίου, με σκοπό να αποτραπεί κάθε ενέργεια υποστήριξης των εθνικών δικαίων, από την Αρχιεπισκοπή.

Λέει -με πληροφορούν- και άλλα πολλά ο κ. Γαζουλέας. Λέει για απόπειρα διαχωρισμού του Ελληνισμού της Αμερικής, σε αμερικανογεννημένους και μη και όλα τα δημοσιεύματα μαζί, φτιάχνουν μία "καλή συνωμοσία", πίσω από την οποία εμφανίζεται ο προαιώνιος εχθρός, ο Τούρκος ο "βαλής".

[ ALITHEIA-ΑΛΗΘΕΙΑ | www.alitheia.org/GT-OM.HTM  -  5 Σεπτεμβριου 1997 ]