top

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ATHENER ZEITUNG”

(22 Σεπτεμβρίου 1997)

 

Ερώτηση (1) :  Μακαριώτατε, στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο Αμερικής ανήλθατε ως διάδοχος του Ιακώβου. Ακολουθείτε τους ίδιους στόχους ή άλλες είναι οι προτεραιότητες, που έχετε θέσει στο έργο σας;
Απάντηση :
Ο στόχος της Εκκλησίας ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε ο ίδιος: η σωτηρία των ανθρώπων. Κάθε ορθόδοξος ποιμενάρχης καλείται επομένως να επιτελέση το ιερό έργο που του ανατέθηκε απ' την Εκκλησία, έχοντας πάντα υπ' όψη τον βασικό αυτό στόχο της.
Εκείνο που μπορεί να διαφέρη από ποιμενάρχη σε ποιμενάρχη είναι οι προτεραιότητες και οι ποιμαντικές μέθοδοι, τις οποίες επιλέγει για την εκπλήρωση του έργου του. Ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος έθεσε ως προτεραιότητες του έργου του την κατηχητική, ελληνική και θεολογική εκπαίδευση. Κι αυτό για τον συγκεκριμένο λόγο, ότι οι ελληνορθόδοξοι πιστοί της Αμερικής ζούν στους κόλπους μιάς κοινωνίας κατ' εξοχή πλουραλιστικής που επί πλέον χαρακτηρίζεται απ' την νοησιαρχία και τον ορθολογισμό. Επομένως το μέλλον μας, ως ελληνορθοδόξων μέσα σε μια τέτοια κοινωνία, θα εξαρτηθή κατά πολύ από τη θρησκευτική και άλλη εκπαίδευση που θα μπορέσουμε να παράσχουμε στις νέες γενιές μας. Ίσως το βάρος αυτό που δίνει σήμερα η Αρχιεπισκοπή μας στην εκπαίδευση των παιδιών μας, να αποτελή το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το έργο του σημερινού Αρχιεπισκόπου απ' εκείνο του προηγουμένου Ποιμενάρχη της Αμερικής, ο οποίος είχε μεταξύ άλλων δώσει ιδιαίτερη σημασία στην οργανωτική πλευρά της εκκλησιαστικής μας ζωής.
Οι προτεραιότητες που κάθε Ποιμενάρχης θέτει ως άξονες του έργου του εξαρτώνται απ'τις ειδικές απαιτήσεις που παρουσιάζουν οι ορθόδοξες γενιές κάθε εποχής.


Ερώτηση (2) :  Ποια είναι σήμερα η παρουσία και η επιρροή της Αρχιεπισκοπής Αμερικής μεταξύ της Ομογένειας και της κοινής γνώμης των ΗΠΑ;
Απάντηση :
Η παρουσία και επιρροή της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής στην Ομογένειά μας είναι τεράστιας σημασίας. Η Ομογένεια βλέπει την Αρχιεπισκοπή ως κέντρο του συλλογικού της είναι, κι αυτό διότι είναι δομημένη σε εκκλησιαστικές κοινότητες, μέσα και γύρω από τις οποίες περιστρέφεται η όλη ζωή της. Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία, ότι χωρίς την Αρχιεπισκοπή, ο Ελληνισμός της Αμερικής δεν θα ήταν αυτός που είναι σήμερα και δεν θα εμφανιζόταν σύσσωμος και ενωμένος, όπως είναι τώρα.
Οσο για την επιρροή της Αρχιεπισκοπής Αμερικής πάνω στην κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών, θα έλεγα ότι η Αρχιεπισκοπή, περισσότερο από κάθε άλλο ελληνικό ή ελληνοαμερικανικό συλλογικό φορέα, ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει καθόλου, ότι έχουμε κατορθώσει να επηρεάσουμε αποφασιστικά ή τουλάχιστο σ' ικανοποιητικό βαθμό την κοινή αυτή γνώμη. Θα χρειασθή ακόμη κόπος πολύς και προεργασία συστηματική για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε σε επιθυμητό βαθμό την γύρω μας κοινωνία, η οποία κατά κανόνα είναι τελείως άσχετη με την όλη προβληματολογία των εθνικών μας θεμάτων. Θα' λεγα μάλιστα, ότι ίσως θα' πρεπε, σε μιά πρώτη φάση, να επικεντρωθή η προσοχή μας σε προσπάθειες επίδρασης όχι τόσο στην ευρύτερη κοινή γνώμη, όσο στους πολιτικούς εκείνους παράγοντες και στα κέντρα, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν και στα εθνικά μας ζητήματα.


Ερώτηση (3) :  Σας κατηγορούν, ότι με ορισμένα μέτρα, που εφαρμόζετε, ανατρέπετε την παράδοση, που υπήρχε στην οργάνωση και διοίκηση της Εκκλησίας. Ποιές είναι οι μεταρρυθμίσεις σας, που συναντούν αντιδράσεις και σε τι συνίστανται;
Απάντηση :
Είναι άσχετος με την πραγματικότητα ο ισχυρισμός, ότι ανατράπηκε η παράδοση που υπήρχε στην οργάνωση και διοίκηση της Εκκλησίας της Αμερικής κατά την διάρκεια του περασμένου χρόνου, δηλαδή μετά την οικειοθελή παραίτηση και αφυπηρεσία του γεραρού προκατόχου μου μέχρι σήμερα. Θα' λεγα ανεπιφύλακτα, ότι η παράδοση αυτή έμεινε άθικτη. Εκείνο που συνέβη, είναι ότι προστέθηκαν στην “παράδοση” αυτή νέοι τομείς δραστηριότητας, όπως π.χ. η επαναλειτουργία, μετά από εικοσιπέντε (25) ολόκληρα χρόνια, της Διδασκαλικής Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου, η σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στην Αρχιεπισκοπή, η ίδρυση Γραφείου Ιεραποστολής στην έδρα της Αρχιεπισκοπής κτλ.
Αντί να γίνεται λόγος για “μεταρρυθμίσεις”, θα ήταν ορθότερο να μιλάμε για αλλαγή και αντικατάσταση επιτελικών υπαλλήλων της Αρχιεπισκοπής. Νέα πρόσωπα διορίστηκαν στην θέση παλαιών αξιωματούχων. Οι αλλαγές του είδους αυτού, όπως είναι πολύ φυσικό, δημιουργούν πάντα αντιδράσεις και δυσαρέσκειες. Αλλά και απ' την άλλη μεριά, η δυναμική επί τα πρόσω πορεία της Εκκλησίας και της Ομογένειάς μας δεν μπορεί να αναχαιτίζεται και να ανακόπτεται επ' αόριστο χάριν προσωπικών επιδιώξεων.


Ερώτηση (4) :  Επί των ημερών σας οι δεσμοί της Αρχιεπισκοπής μέ τό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έγιναν στενότεροι. Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του Πατριαρχείου ή κινείσθε ανεξάρτητα μέσα σε γενικώτερα πλαίσια;
Απάντηση :
Είναι γεγονός, ότι η Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες, ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί των πιστών της με την Μητέρα τους Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Είναι αυτονόητο, νομίζω, ότι δεν πρέπει να λησμονούμε την εκκλησιαστική παράδοση και τις ρίζες μας!
Η Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής, όπως και οι λοιπές Επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου ανά τον κόσμο, ακολουθούν, όπως είναι φυσικό, τις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες χαράσσει η προϊσταμένη Εκκλησιαστική τους Αρχή, το Οικουμενικό δηλ. Πατριαρχείο, και οι οποίες αφορούν σε γενικώτερα εκκλησιαστικά και διεκκλησιαστικά θέματα.
Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναλαμβάνει και την τοπική διοίκηση των Επαρχιών του, υποκαθιστώντας τους κατά τόπους ποιμενάρχες. Κάθε ποιμενάρχης, κατά την κανονική τάξη της Εκκλησίας, είναι υπεύθυνος, αυτός και μόνο αυτός, για την διοίκηση της Επαρχίας που εκείνη του εμπιστεύθηκε.


Ερώτηση (5) :  Σας κατηγορούν, ότι επί των ημερών σας οι σχέσεις της Αρχιεπισκοπής με τις λοιπές ορθόδοξες Εκκλησίες στην Αμερική έχουν γίνει χαλαρώτερες. Τι έχετε να απαντήσετε;
Απάντηση :
Οι σχέσεις της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής με τις λοιπές ορθόδοξες δικαιοδοσίες (jurisdictiones) που υπάρχουν σήμερα στην Αμερική, είναι άριστες. Ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος είχε επανειλημμένες συναντήσεις με τους επικεφαλής των άλλων αυτών ορθοδόξων δικαιοδοσιών και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζύ τους για διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Πρόσφατα μάλιστα, και συγκεκριμένα την 15η Σεπτεμβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος συναντήθηκε με τον ηγέτη της Αντιοχειανής Μητροπόλεως κ. Φίλιππο και τον αρχηγό της ρωσσικής “ Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής” κ. Θεοδόσιο. Κατά τη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν, σ' ατμόσφαιρα εγκαρδιότητας, πολλά και ποικίλα θέματα που αφορούν όλους τους ορθοδόξους πιστούς της Αμερικής (όπως π.χ. κοινά ιεραποστολικά προγράμματα, την επικείμενη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην Αμερική, κτλ.) και ιδιαίτερα ο τρόπος, με τον οποίο θα τονωθή η συνεργασία μεταξύ όλων των ορθοδόξων σε διάφορους χώρους της διεκκλησιαστικής μας ζωής στην πολυεθνική αυτή χώρα.
Επομένως, μη μπορώντας να κατανοήσω την “κατηγορία” που αναφέρατε, οφείλω να την θεωρήσω ως ανεδαφική και ασύστατη. Προφανώς θα εξυπηρετή άλλες σκοπιμότητες .....


Ερώτηση (6) :  Στον Κωνσταντίνο Καραμανλή αποδίδεται η φράση, ότι η Ελλάδα έχει στις ΗΠΑ δύο πρεσβευτές, ο ένας από τους οποίους είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Αποδέχεσθε αυτό τον ρόλο και πως τον ασκείτε;
Απάντηση :
Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής διαδραματίζει σημαντικώτατο πράγματι ρόλο στην υπεράσπιση των απαραχάρακτων και αναφαίρετων δικαίων του Ελληνισμού. Ο ρόλος αυτός όμως επ' ουδενί λόγω εξαντλείται σε μονοπωλιακής φύσεως εμφανίσεις και αυτοπροβολές από την οθόνη της τηλεοράσεως ή απ' τις στήλες του Τύπου. Πρέπει να ασκήται πάντοτε μέσα στα λογικά πλαίσια των όσων εκτίθενται στην πιο πάνω ερώτησή σας (αρ. 2).

[ ALITHEIA-ΑΛΗΘΕΙΑ | www.alitheia.org/GA-SY2.HTM  -  22 Σεπτεμβρίου 1997 ]