top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος μήνυμα
προς την Εστία Χάλκης “Ιερός Φώτιος” Κύκλου Αμερικής

( 23 Ιανουαρίου 1997 )

Πρός τούς Ἀγαπητούς Ὁμογαλάκτους Ἀδελφούς
τῆς Ἑστίας Χάλκης “Ἱερός Φώτιος”
Κύκλου Ἀμερικῆς

Ἀγαπητοί Ὁμογάλακτοι,

Ἄσμενος ἀπευθύνομαι πρός ἕνα ἕκαστον τῶν προσφιλῶν ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν, γνωρίζων, ὅτι πάντες οἱ ὑπό τῆς Τροφοῦ ἡμῶν Ἱερᾶς κατά Χάλκην Θεολογικῆς Σχολῆς εὐεργετηθέντες προσκαλοῦνται καί ἐφέτος ὅπως προσέλθωσι καί συμμετάσχωσιν εἰς τάς ἐπί τῇ προσεχεῖ ἑορτῇ τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου ὀργανωθησομένας καί συμφώνως τῷ ἐπισυναπτομένῳ ᾧδε προγράμματι πραγματοποιηθησομένας ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Ἀρχιεπισκοπῆς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις.

Προσβλέπων μετά χαρᾶς πολλῆς εἰς τήν ἐπί τό αὐτό προσεχῆ συνάθροισιν πάντων τῶν ἐνταῦθα διακονούντων καί διαβιούντων ἀποφοίτων τῆς ἀλησμονήτου Σχολῆς ἡμῶν, εὔχομαι πᾶσιν ἀπό καρδίας ὑγιεινόν, εὐφρόσυνον καί κατά πάντα εὐλογημένον τόν ἄρτι ἀνατείλαντα νέον τῆς χρηστότητος Κυρίου ἐνιαυτόν.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 23ῃ Ἰανουαρίου 1997,

μετά πολλῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

[ υπογραφή ]

(   ὁ Αμερικῆς Σπυρίδων )