top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
εμπιστευτικόν σημείωμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού

( 20 Αυγούστου 1997 )

Ἐμπιστευτικόν

Παράκλησις ὅπως τεθῇ ὑπ’ ὄψιν τῆς Α.Θ.Π.

Τό Σάββατον, 16ην Αὐγούστου, ἐπραγματοποιήθη συνεδρία τῆς Ἐφορείας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς Νέαν Ὑόρκην. Ἡ συνεδρία διεξήχθη ὁμαλῶς. Ἡ Ἐφορεία υἱοθέτησεν ὁμοφώνως τάς προσφάτως ἀποφασισθείσας ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀλλαγάς ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ.

Πρό τῆς συνεδρίας καί κατά τάς ἐργασίας αὐτῆς θετικώτατον, ἄν ὄχι ἀποφασιστικώτατον ρόλον διεδραμάτισαν ὁ γνωστός Andy Athens καί ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ἱερολογιώτατος διάκονος κ. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς.

Κατά τήν συνεδρίαν ὁ Κοσμήτωρ ἀνήγγειλε τήν προσεχῆ εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν ἐπίσκεψιν τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Γοντικάκη, καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Πατριαρχικῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων.

Ἐν τούτοις χθές εἰδοποιήθη ὁ Κοσμήτωρ, ὅτι ὁ καθηγούμενος κατά τηλεφωνικήν προτροπήν(!) τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀνέβαλεν ἐπ’ ἀόριστον τήν ἐπίσκεψιν ταύτην.

Προφανές, ὅτι ὁ καθηγούμενος ἤχθη εἰς τήν ἀπόφασιν ταύτην, συνεννοηθείς μετά τῶν ἐν Ἀθήναις φίλων αὐτοῦ.

Περιττόν νά λεχθῇ, ὅτι ἡ ἐπίσκεψις τοῦ καθηγουμένου θά ἐνίσχυεν ἀποφασιστικῶς τήν κατ’ αὐτάς χαρασσομένην νέαν πορείαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Εὐτύχημα θά ἦτο, ἐάν καθίστατο δυνατόν, ὅπως ὁ καθηγούμενος μεταβάλῃ γνώμην.

Τά ὡς ἄνω ὑποβάλλονται βαθυσεβάστως

20 Αὐγούστου 1997