top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί αποκαταστάσεως του καθαιρεθέντος κληρικού Στυλιανού Μενή

( 25 Αυγούστου 1997 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 128/97

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Κατά παράκλησιν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πιττσβούργου κ. Μαξίμου ὑποβάλλω εὐλαβῶς τῇ Ὑμετέρᾳ σεπτῇ Κορυφῇ ἀντίγραφον γράμματος αὐτοῦ, ἀποσταλέντος κατά τήν τάξιν τῇ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀμερικῆς καί ἀφορῶντος εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ κ. Στυλιανοῦ Μενῆ, κληρικοῦ ἐξ Αὐστραλίας καθαιρεθέντος ὑπό τῆς Ἐκκλησίας κατά Μάϊον τοῦ 1996.

Διά τοῦ γράμματος τούτου ὁ ἀδελφός Ἅγιος Πιττσβούργου ἐξαιτεῖται τήν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἐπανεξέτασιν τῆς περιπτώσεως τοῦ κ. Στυλιανοῦ Μενῆ ἐπί τῷ τέλει ὅπως οὗτος, ἀποκαθιστάμενος ἐν τῇ ἱερωσύνῃ, ἄρξηται ὑπηρετῶν ἐν τῇ Ἱ. Ἐπισκοπῇ Πιττσβούργου.

Ταῦτα ἐν εὐλαβείᾳ καθυποβάλλων τῇ Ὑμετέρᾳ προσκυνητῇ μοι Παναγιότητι, τάς θεοπειθεῖς δέ Αὐτῆς εὐχάς καί εὐλογίας ταπεινῶς ἐξαιτούμενος, κατασπάζομαι τήν τιμίαν τε καί χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιάν καί ὑποδιατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 25ῃ Αὐγούστου 1997,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἀμερικῆς Σπυρίδων )