top

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”

* Πλἠρες κείμενο *

( 17 Ιουνίου 1997 )

 

Πως εξελίσσονται οι σχέσεις σας με την ελληνική κυβέρνηση, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο;

Πάγια γραμμή της Ι. Αρχιεπισκοπής είναι η καλλιέργεια και διατήρηση όσο το δυνατό καλλιτέρων σχέσεων με όλους: Εκκλησίες, οργανισμούς εκκλησιαστικού ή άλλου χαρακτήρα, κυβερνήσεις και κορυφαία ή όχι πρόσωπα.

Στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρατε, θα χαρακτήριζα τις σχέσεις όχι απλώς καλές, αλλ' άριστες. Υπάρχει, σε πολλαπλά επίπεδα, μια διαρκής επικοινωνία που αποδεικνύεται κάθε μέρα και πιο θετική και μάλιστα ευεργετική.

Υλοποιήθηκαν κάποιες αλλαγές δομής της Εκκλησίας στην Αμερική. Σε ποιούς τομείς και με ποιό σκεπτικό; Πως σχολιάζετε τους “άστοχους διορισμούς” σε θέσεις κλειδιά, όπως τους χαρακτηρίζουν ορισμένοι;

Κατά τους τελευταίους μήνες δεν υπήρξαν δομικές αλλαγές στο χώρο της Ι. Αρχιεπισκοπής. Σαν νέο στοιχείο θα μπορούσε ίσως να χαρακτηρισθή η επαναλειτουργία ή ενεργοποίηση ωρισμένων βασικών διοικητικών τμημάτων της Αρχιεπισκοπής που για διάφορους λόγους είχαν καταργηθή ή ατονίσει στο απώτερο ή εγγύς παρελθόν, όπως π.χ. των Τμημάτων Δημοσίων Υποθέσεων και Εσωτερικής Ιεραποστολής. Στό σημείο αυτό θα μπορούσε ν' αναφερθή και η προσπάθεια επαναλειτουργίας της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου (Garrison Νέας Υόρκης) σαν εκπαιδευτηρίου κοινοτικών βοηθών και δασκάλων. Τελείως καινούργιο στοιχείο αποτελεί μόνο η σύσταση Μεταφραστικού Γραφείου στην Αρχιεπισκοπή, εξειδικευμένο σε ελληνο-αγγλικές και αγγλο-ελληνικές μεταγλωττίσεις.

'Οσο για το δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας, διορίσθηκαν διάφορα νέα πρόσωπα (έξη ή επτά περίπου) επί κεφαλής ωρισμένων Τμημάτων της Αρχιεπισκοπής, είτε διότι οι θέσεις αυτές ήταν κενές είτε διότι διαπιστώθηκε ανάγκη κάποιας αλλαγής. Το αν τώρα οι διορισμοί αυτοί είναι “άστοχοι” ή “εύστοχοι” είναι καθαρά θέμα υποκειμενικής εκτιμήσεως. Βέβαιο είναι, ότι οι νέοι διορισμοί ωδήγησαν στη διαμόρφωση μιάς συμπαγούς ομάδος στενών συνεργατών, η οποία εργάζεται όλο και πιο συντονισμένα και αποτελεσματικά.

Ποιός είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός της Αρχιεπισκοπής και ποιοί είναι οι κύριοι πόροι των εσόδων της; Μέσα από ποιά διαδικασία θα υλοποιήσετε την υπόσχεσή σας για πλήρη οικονομική διαφάνεια της Αρχιεπισκοπής;

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Αρχιεπισκοπής, αν συνυπολογίση κανείς και τους οργανισμούς που υπάγονται στην άμεσή της δικαιοδοσία (Φιλόπτωχο Αδελφότητα, Ηγεσία 100, Ακαδημία Αγίου Βασιλείου, Γηροκομείο Αγίου Μιχαήλ, Ελληνικό Κολλέγιο, Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού κτλ.), ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες εκατομμυρίων δολλαρίων. Ο οικονομικός προϋπολογισμός και απολογισμός της Αρχιεπισκοπής αποτελεί αντικείμενο μελέτης και εγκρίσεως απ' τίς Κληρικο-Λαϊκές μας Συνελεύσεις και δημοσιεύεται στο επίσημο δημοσιογραφικό της όργανο (“ Ορθόδοξος Παρατηρητής”), καθώς και στο ετήσιο Ημερολόγιό της.

Η πλήρης διαφάνεια στο χώρο των οικονομικών της Αρχιεπισκοπής αποτελεί πάγια επιθυμία Κλήρου και Λαού. Καταβάλλονται τώρα σοβαρές προσπάθειες, ώστε να υλοποιηθούν προηγούμενες σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων διοικητικών οργάνων της Αρχιεπισκοπής για την εφαρμογή νέων συστημάτων τακτικού οικονομικού ελέγχου που θα επιτρέψουν την επίτευξη όλο και μεγαλύτερης διαφάνειας.

Ποιά κατά τη γνώμη σας ήταν τα “μελανά σημεία” της προηγούμενης διοίκησης της Αρχιεπισκοπής και τι προσπαθήσατε να αλλάξετε μέχρι σήμερα;

Ο σκοπός και το έργο της Εκκλησίας είναι πάντοτε και σταθερά οι ίδιοι, ανεξαρτήτως περιστάσεων και εποχών. Εκείνο που μπορεί όμως ν' αλλάξη αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων κάθε εποχής και τόπου, είναι ο ποιμαντικός τρόπος κι η μέθοδος επιτεύξεως του ιερού σκοπού της Εκκλησίας. Επομένως εκείνο που ίσχυε χθες ποιμαντικώς, μπορεί να μην ισχύη πιά σήμερα, χωρίς αυτό να σημαίνη, ότι ήταν μελανό ή άλλου χρώματος. Οι καιροί αλλάζουν κι οι μέθοδοι της ποιμαντικής μεταβάλλονται για ν' επιτευχθή ευκολώτερα ο σκοπός της Εκκλησίας.

Μέχρι τώρα είχατε διάφορες συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ανάμειξη στην πολιτική ήταν ένα θέμα για το οποίο είχε κατηγορηθή επανειλημμένα ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος. Εσείς θα ακολουθήσετε την ίδια τακτική και ποιά θα είναι η θέση σας για την προσπάθεια προβολής των εθνικών θεμάτων του Ελληνισμού στην Ουάσιγκτον, αλλά και εσείς προσωπικά τι υποστηρίζετε για τις απειλές της Τουρκίας στο Αιγαίο και για το Κυπριακό;

Η Εκκλησία αγκαλιάζει όχι μόνο όλους τους ανθρώπους, αλλά συγχρόνως και τον όλο άνθρωπο μαζύ με όλα τα προβλήματα και όλους τους προβληματισμούς του. Δεν μπορεί να διαχωρίση τον άνθρωπο απ'τα προβλήματά του, είτε αυτά είναι καθαρώς θρησκευτικού, είτε κοινωνικού και εθνικού ή άλλου χαρακτήρα.

Επομένως είναι δεδομένη η θέση της Αρχιεπισκοπής για την προάσπιση των απαραχάρακτων δικαίων του Γένους. Βέβαια, εκείνο που πρέπει πάση θυσία να επιδιωχθή στο χώρο της Ομογένειάς μας, είναι ο συντονισμός των πολλαπλών προσπαθειών μας για προβολή των εθνικών μας θεμάτων. Χωρίς τον αναγκαιότατο αυτόν συντονισμό οι κατά πάντα τίμιοι και αξιέπαινοι αγωνές μας κινδυνεύουν ν'αποβούν, όπως συχνά απέβησαν στο παρελθόν, αναποτελεσματικοί. Αν τελικά δεν επιτευχθή ο απαραίτητος αυτός συντονισμός, τότε η ευθύνη θα βαρύνη όλους, διότι η Ομογένεια έχει και την ικανότητα και τη μοναδική δυνατότητα να επηρεάση αποφασιστικά και αποτελεσματικά την εξέλιξη των εθνικών μας θεμάτων.

Από δηλώσεις και ομιλίες σας εξάγεται το συμπέρασμα ότι δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ελληνικής παιδείας. Με ποιό τρόπο η Αρχιεπισκοπή μπορεί να αντιμετωπίση το σοβαρό αυτό πρόβλημα, όταν όλα τα ημερήσια σχολεία της Αρχιεπισκοπής αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα --μερικά ήδη κλείνουν-- δεν έρχονται εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και δεν υπάρχει καμμιά επίσημη συνεργασία της Αρχιεπισκοπής με το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας;

Είναι αλήθεια, ότι η Αρχιεπισκοπή δίνει, όπως είπατε, ιδιαίτερη όλως έμφαση στο θέμα της ελληνικής παιδείας που στην ουσία όμως είναι άσχετο με το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ένα ή δύο ημερήσια ελληνο-αμερικανικά κοινοτικά σχολεία της Αρχιεπισκοπής, λόγω όχι τόσο ελλείψεως οικονομικών πόρων όσο του περιωρισμένου πια αριθμού των μαθητών τους.

Όπως τονίσθηκε στην αρχή της συνεντεύξεως, καταβάλλονται τώρα μεγάλες και σοβαρές προσπάθειες να επαναλειτουργήση η Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου σαν εκπαιδευτήριο κοινοτικών βοηθών και δασκάλων. Αν αυτό κατορθωθή, τότε η συμβολή της Ακαδημίας στην καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων μέσα στον αμερικανικό χώρο θα είναι πραγματικά αποφασιστικής σημασίας. Παράλληλα, πρέπει να τονισθή εδώ και η ανάγκη ενιαίου συστήματος και προγράμματος διδασκαλίας, όπως και ομοιόμορφης διδακτέας ύλης, που ν'ανταποκρίνωνται ρεαλιστικά στις ανάγκες των παιδιών μας που φοιτούν στις εκατοντάδες των κοινοτικών μας σχολείων. Για τον σκοπό αυτό συστήθηκε ήδη αρχιεπισκοπική επιτροπή από γνωστούς και καταξιωμένους επιστήμονες που θα μελετήσουν το όλο θέμα της ελληνικής παιδείας σε βάθος και υπό το φως των ιδιαιτεροτήτων της ομογενειακής μας νεολαίας.

Οσο για την συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, το Τμήμα Ελληνικής Εκπαιδεύσεως της Αρχιεπισκοπής μας διερευνά όλους τους δυνατούς τρόπους για την επίτευξη μιας στενότερης επαφής και επικοινωνίας. Κοινή άποψη όλων των εμπλεκομένων είναι, ότι οποιοδήποτε είδος ανταλλαγής και συνεργασίας θα ωφελήση τελικά την κοινή υπόθεση της ελληνικής παιδείας στην Αμερική.

Οι σχέσεις του προκατόχου σας με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο δεν ήταν και τόσο καλές. Σε ποιό επίπεδο είναι οι δικές σας σχέσεις με τον Πατριάρχη και τι θα περιλαμβάνη το πρόγραμμά του όταν θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ το ερχόμενο Φθινόπωρο;

Τα φημολογούμενα δεν αποτελούν πάντοτε και την πραγματικότητα. Γνωρίζω, ότι η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, όπως άλλωστε και ο μακαριστός Πατριάρχης Δημήτριος, εκφράσθηκε επανειλημμένα, γραπτά και προφορικά, κατά τον επαινετικώτερο τρόπο για το έργο του προκατόχου μου Αρχιεπισκόπου Ιακώβου. Τόσοι και τέτοιοι έπαινοι εκφράζονται μόνο, όταν οι σχέσεις είναι εκ διαμέτρου αντίθετες προς εκείνες που περιγράφονται στην ερώτησή σας.

Όσο για τις σχέσεις του σημερινού Αρχιεπισκόπου με την Κορυφή της Ορθοδοξίας, αυτές είναι όπως πρέπει νά'ναι οι σχέσεις κάθε Ιεράρχη του Θρόνου προς τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας μας: σχέσεις υφισταμένης προς προϊσταμένη Εκκλησιαστική Αρχή.

Τη θέληση για περαιτέρω προαγωγή των σχέσεων αυτών επιβεβαιώνει και η προγραμματισμένη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ τον προσεχή Οκτώβριο-Νοέμβριο.

Στα πλαίσια της ιστορικής αυτής Πατριαρχικής επισκέψεως θα λάβουν χώρα πολλές και ποικίλες θρησκευτικές εκδηλώσεις. Θα υπάρξουν συναντήσεις με τους Επισκόπους της Εκκλησίας μας, με τους Ιερείς, με τη Νεολαία, με το Τάγμα των Αρχόντων, με την Φιλόπτωχο Αδελφότητα και γενικά με το χριστεπώνυμο πλήρωμα, όπως και με ολόκληρη την ορθόδοξη Ιεραρχία της χώρας, με εκπροσώπους άλλων Εκκλησιών και θρησκευτικών δογμάτων, κτλ.

Ιδιαίτερα πανηγυρικός χαρακτήρας θα δοθή στη Θ. Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχη ο Πατριάρχης μας στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης την 26η Οκτωβρίου. Κατά γενική εκτίμηση, οι εκδηλώσεις αυτές θα δώσουν σημαντική ώθηση στα εκκλησιαστικά μας πράγματα και θα τονίσουν και τονώσουν τον ιδιαίτερο ρόλο της ορθόδοξης παρουσίας στην αμερικανική κοινωνία.

[ Αρχείο Ψηφιακό Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος - ASpEA/Iviews/1997/etyp_17jun97.doc ]