top

Σπυρίδων ... Η Παρακαταθήκη

Προσφώνηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ελληνικού Κολλεγίου/Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού
( Νέα Υόρκη - 17 Αυγούστου 1997 )

Όλοι γνωρίζουμε οποία σπουδαιότητα έχει η Σχολή για την Εκκλησία μας. Έχει χαρακτηρισθεί προσφυώς ως η σπονδυλική στήλη της Εκκλησίας. Και ορθώς, διότι η Εκκλησία εξαρτάται εξ ολοκλήρου απ' αυτό το ίδρυμα για τους ιερείς της. Τούτο ισχύει ακόμη περισσότερο σήμερα, οπότε αρχίζει να γίνεται οδυνηρά αισθητή η έλλειψη ιερέων και η Αρχιεπισκοπή αδυνατεί πλέον να διαθέσει ιερέα για όλες τις κοινότητές μας.

Γι' αυτό, θα μπορούσε εύκολα να υποστηριχτεί ότι σήμερα το Ελληνικό Κολλέγιο/Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού έχει ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα για την Εκκλησία μας, όχι για ένα λαμπρότερο μέλλον της, όπως λέγεται συχνά, αλλά γι' αυτήν την ίδια την ύπαρξη και επιβίωσή της.

Όντως, το Ελληνικό Κολλέγιο/Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού έχει τεράστια σπουδαιότητα για την ύπαρξη της Εκκλησίας μας ως ακμαίας και δυναμικής οντότητας εντός της αμερικανικής κοινωνίας. Η Εκκλησία που ίδρυσε αυτό το πνευματικό φυτώριο και που έκτοτε μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του, οφείλει τώρα να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το ίδρυμα ν' αρχίσει ν' ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας πραγματικότητας που αντιμετωπίζει η Εκκλησία.

Θα επεκταθώ λίγο περισσότερο. Η Εκκλησία οφείλει όχι μόνο να καταστήσει τη Σχολή ικανή να προσελκύσει περισσότερους υποψήφιους για την ιερωσύνη και κατ' αυτό τον τρόπο να δώσει χείρα βοηθείας σ' όλες εκείνες τις κοινότητες που επί έτη στερούνται ιερέως, αλλά και να εξασφαλίσει όλες εκείνες τις αναγκαίες συνθήκες ώστε οι ιερείς μας να καταρτίζονται αρτίως και να' ναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ν' αντιμετωπίσουν τα απειράριθμα προβλήματα ιεραποστολικού χαρακτήρα, που αδιακόπως προκύπτουν στη ζωή των κοινοτήτων μας.

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι όσο υψηλότερα τίθεται ο ακαδημαϊκός πήχυς στη Σχολή μας, τόσο πληρέστερα κατηρτισμένοι θα είναι οι ιερείς μας. Η Σχολή οφείλει να προσελκύσει άριστους καθηγητές, γνωστούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Εκκλησία δεν πρέπει να φεισθεί κανενός μέσου προκειμένου να εξασφαλίσει για τη Σχολή τους σοφότερους επιστήμονες του ορθόδοξου κόσμου.

Και παρακαλώ σημειώστε πως αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί ειμή μόνο σε κλίμα ακαδημαϊκής ελευθερίας. Αλλά για να συμβεί αυτό, η Εκκλησία, υπεύθυνη για το ίδρυμα, πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε το όλο εγχείρημα να αχθεί εις πέρας μέσα σε χριστιανική και πνευματική ατμόσφαιρα.

Διότι χωρίς βασική χριστιανική πνευματικότητα, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, το ίδρυμα δεν θα είναι ποτέ σε θέση να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων ιερέων, ούτε θα μπορέσει να προετοιμάσει ιερείς με ιεραποστολικό φρόνημα, όπως τους χρειάζεται η μεγάλη πλειονότητα των κοινοτήτων μας σήμερα.

Η ακαδημαϊκή ελευθερία μπορεί να εξασφαλισθεί, μόνο εάν επέλθει πραγματικός χωρισμός μεταξύ διοίκησης και ακαδημαϊκού έργου. Η διοίκηση υπάρχει αποκλειστικά και μόνο για να παρέχει στο ακαδημαϊκό σώμα τα απαραίτητα μέσα προς εκπλήρωση της υψηλής αποστολής που η Εκκλησία του εμπιστεύθηκε.

Το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο συμβαδίζει απαραιτήτως με την ακαδημαϊκή ελευθερία. Η ακαδημαϊκή άνθηση συμπορεύεται μόνο με την ακαδημαϊκή ελευθερία.

Τέλος, η Εκκλησία οφείλει να μεριμνήσει ώστε η Σχολή να βρίσκεται σε σταθερή επαφή με την ανά τον κόσμο ορθόδοξη πραγματικότητα. Η Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού δεν μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή της παραμένοντας απομονωμένη, σαν να μην υπήρχε ο υπόλοιπος ορθόδοξος κόσμος, διότι αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος αυτής της ευρύτερης πραγματικότητας. Η σκόπιμη αυτοαπομόνωση αντίκειται προς την ορθόδοξη εκκλησιολογία μας αλλά και προς την ίδια την ύπαρξή μας ως ορθοδόξων.

Συνοψίζοντας, η Εκκλησία χρειάζεται εκκλησιαστικό ίδρυμα ικανό να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων για την ιερωσύνη και ικανό να εκπαιδεύσει άρτια τους ιερείς μας, γι' αυτό και οφείλει να του εξασφαλίσει όσο το δυνατό καλλίτερες ακαδημαϊκές συνθήκες και προϋποθέσεις. Κι όλα αυτά μέσα σε υγιές πνευματικό κλίμα και σε ατμόσφαιρα αυθεντικά εκκλησιαστική, διότι, εν τελευταία αναλύσει, οι ιερείς προορίζονται να υπηρετήσουν την Εκκλησία και όχι κάποιο κοσμικό ίδρυμα.

[Μετάφραση απ’το αγγλικό πρωτότυπο]

[ Σπυρίδων, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής (1996-1999), Η Παρακαταθήκη,
  Αθήνα (Εκδ. Ελληνικά Γράμματα), 2005, σσ. 66-67 ]