top

η Πρωϊνὴ - 1-2 Νοεμβρίου 1997

ΣΠΥΡΙΔΩΝ: "0 ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΔΙΩΤΕΥΕΙ"

0 αρχιεπίσκοπος Αμερικής κατηγορεί τους "συκοφάντες" και τους "παραπληροφορούντες" και αποκαλύπτει τις προθέσεις του

_______________________________

Συνέντευξη στον
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ

_______________________________

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Σπυρίδων δέχθηκε βολές και επικρίσεις. Πολλά γράφονται και περισσότερα ακούγονται που προβληματίζουν τον απλό ορθόδοξο χριστιανό.

Ο ίδιος ο ιεράρχης μιλάει για όλα 'αυτά και για τις σχέσεις του με τον προκάτοχό του Ιάκωβο, αρχίζοντας με έναν σύντομο απολογισμό της δωδεκάμηνης έως τώρα θητείας του.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς ανελήφθησαν πολλές πρωτοβουλίες που φανερώνουν ότι η ιερά αρχιεπισκοπή Αμερικής βαίνει σταθερά και αποφασιστικά προς τα εμπρός. Είναι τέσσερεις, κυρίως, οι χώροι στους οποίους ξεκίνησε έντονη δραστηριοποίηση και ανανεωτική προσπάθεια: πρώτον, της ελληνικής παιδείας, δεύτερον, της θρησκευτικής εκπαιδεύσεως των νέων και της εκκλησιαστικής διαφωτίσεως των ενηλίκων, τρίτον, των μικτών γάμων και τέταρτον, των επικοινωνιών (και μέσων ενημερώσεως).

Οι τέσσερεις αυτοί τομείς θεωρούνται οι πιο κρίσιμοι για την επιβίωση του ελληνισμού και της ορθοδοξίας στην κατ' εξοχήν πλουραλιστική αμερικανική κοινωνία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πολλά ακούγονται και γράφονται για τις σχέσεις σας με τον προκάτοχό σας κ. Ιάκωβο. Συνεργάζεστε μαζί του;

Εκείνο ίσως που ευνοεί τη διαμόρφωση εσφαλμένης εικόνας είναι η αρνητική στάση των στενών συνεργατών και άμεσων βοηθών του προκατόχου μου, η οποία άλλωστε εκφράσθηκε και εκφράζεται ακόμη και δημόσια - Οποιαδήποτε, λοιπόν, απαίτηση εκ μέρους μου για συνεργασία θα παραβίαζε την εκπεφρασμένη θέλησή του να σχολάσει.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Είναι αλήθεια ότι γράφονται και ακούγονται πολλά. Συνήθως δεν έχουν βάση και δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στους μη γνωρίζοντες τα πράγματα.

Εκείνο ίσως που ευνοεί τη διαμόρφωση εσφαλμένης εικόνας είναι η αρνητική στάση των στενών συνεργατών και άμεσων βοηθών του προκατόχου μου, η οποία άλλωστε εκφράσθηκε και εκφράζεται ακόμη και δημόσια.

Σχετικά με το θέμα της συνεργασίας, θα σημείωνα ότι ο προκάτοχός μου παραιτήθηκε οικειοθελώς όχι για να συνεχίσει το έργο του, συνεργαζόμενος ή μη, αλλά για να αποσυρθεί από την ενεργό υπηρεσία και να ιδιωτεύσει.

Οποιαδήποτε, λοιπόν, απαίτηση εκ μέρους μου για συνεργασία θα παραβίαζε την εκπεφρασμένη Θέλησή του να σχολάσει.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σεβασμιότατε, τί ακριβώς συμβαίνει με τη Θεολογική Σχολή της Βοστώνης;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Υπήρχαν ανέκαθεν προβλήματα: διαμφισβητήσιμο ακαδημαϊκό επίπεδο, έλλειψη πνευματικού περιβάλλοντος, σύγχυση αρμοδιοτήτων στον χώρο της διοικήσεως, φαινόμενα ισχυρού ανθελληνισμού, ανάληψη εκκλησιαστικοπολιτικών ρόλων εκ μέρους του καθηγητικού σώματος...

Επομένως, το υποτιθέμενο "ροζ σκάνδαλο" πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ανέκαθεν η Σχολή και ίσως σε ιδιαίτερη συνάφεια με το φαινόμενο του ανθελληνισμού, δεδομένου μάλιστα ότι οι πρωταγωνιστές του "σκανδάλου" κατηγόρησαν ευθέως τη διοίκηση της Σχολής για ανθελληνικές αποφάσεις και ενέργειες. Όπως και να έχει το πράγμα, η Σχολή λειτουργεί σήμερα ομαλότατα. Επικρατεί τάξη και καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια να υπάρξει διαφάνεια και στα οικονομικά. Το καθηγητικό σώμα συμπληρώθηκε με νέους επιστήμονες.

Με ένα αξιόλογο άνοιγμα προς την ελληνική ορθόδοξη πραγματικότητα ανά τον κόσμο, καταπολεμείται, και μάλιστα με επιτυχία, ο αυτάρκης απομονωτισμός στον οποίο είχε καταδικασθεί η Σχολή κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ακούγεται ότι κυκλοφορούν ανώνυμες επιστολές με βαρύτατες καταγγελίες εις βάρος σας, ότι όλες οι ενέργειές σας αποσκοπούν αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση του πατριαρχείου. Όπως, για παράδειγμα, η απόφασή σας να πληρώνονται οι ιερείς από τη μητρόπολη και όχι από τα συμβούλια των κοινοτήτων, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, ώστε στο άμεσο μέλλον να τους παρακρατείτε κάποιο ποσό για το οικουμενικό πατριαρχείο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Δεν μπορώ να συζητήσω σοβαρά για ανεύθυνες κατηγορίες ή συκοφαντίες που διατυπώνονται σε ανώνυμες επιστολές που ούτε καν διαβάζω. Άλλωστε, το γεγονός ότι οι επιστολές αυτές είναι ανώνυμες μιλά αφ' εαυτού...

Εκείνο που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι η αρχιεπισκοπή προωθεί νέο σχέδιο μισθοδοσίας των μελλοντικών κληρικών της. Το σχέδιο αυτό θα εξασφαλίζει έναν ακριβοδίκαιο τρόπο μισθοδοσίας των κληρικών, διότι είναι αδιανόητο να υπάρχουν νέοι ιερείς με τεράστιες απολαβές και συγχρόνως να έχουμε γέροντες ιερείς που μόλις και μετά βίας επιβιώνουν οικονομικά, επειδή έτυχε η κοινότητά τους να μην είναι εύπορη. Εκκλησία που ευνοεί τέτοιου είδους αδικίες δεν μπορεί να έχει λαμπρό μέλλον.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σεβασμιότατε, τί ακριβώς συνέβη με το μουσείο που είχε ιδρύσει ο προκάτοχός σας;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ: 0 προκάτοχός μου δεν ίδρυσε κανένα μουσείο. Εξέθεσε απλώς προσωρινά ένα μικρό μέρος των αμφίων του και άλλα ιδιόκτητα εκκλησιαστικά σκεύη σε δύο δωμάτια της αρχιεπισκοπής που χρησιμοποιούνταν έως τότε ως γραφεία. Οι χώροι αυτοί μετατράπηκαν πάλι, λόγω της γενικής στενότητας χώρου που παρατηρείται στην έδρα της αρχιεπισκοπής, σε γραφεία. Κατά το ειδικό συμφωνητικό που είχε γίνει μεταξύ αρχιεπισκοπής και αρχιεπισκόπου Ιακώβου, το περιεχόμενο των δωματίων επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει λόγος για "μουσείο" και μάλιστα του "ελληνισμού"!

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας κατηγορούν ευθέως ότι θέλετε να αποποιηθείτε τον εθνικό ρόλο που έχει ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Ως Έλληνας, και μάλιστα κατά συνείδηση, είναι αυτονόητο να ενδιαφέρομαι και να κινούμαι υπέρ των καλώς εννοουμένων ελληνικών συμφερόντων. Επομένως, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί μερικοί επιμένουν να μονοπωλούν την έκδοση "πιστοποιητικών εθνικοφροσύνης". Η Εκκλησία γενικά, και η αρχιεπισκοπή μας ειδικά, έχει παράδοση στην προάσπιση των αναφαίρετων και απαραχάρακτων δικαίων του ελληνισμού. Η παράδοση αυτή όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά καταβάλλεται συγχρόνως και σοβαρή προσπάθεια να επιτελεσθεί το ιερό αυτό έργο της προωθήσεως των εθνικών μας θεμάτων βάσει μακρόπνοου σχεδίου και με συστηματικότητα. Όχι πάντως με πεζοδρομιακές εκδηλώσεις και αυτοπροβολές, οι οποίες συνήθως δεν προάγουν τον ιερό σκοπό μας και δεν κατορθώνουν τίποτε άλλο παρά να προκαλούν τους συνομιλητές μας, εκθέτοντάς μας μάλιστα κατά τρόπο ανεπανόρθωτο πολλές φορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί και σήμερα η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να βασίζεται και στις δικές σας ενέργειες για την προώθηση των εθνικών μας θεμάτων;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Ασφαλώς και μπορεί. Αλλά, είτε ζητείται η συμπαράστασή μας είτε όχι, η αρχιεπισκοπή συνεχίζει σταθερά και απερίσπαστα να επιτελεί το έργο της για την προώθηση των εθνικών μας θεμάτων. Δεν έχει σημασία αν αυτό αναγνωρίζεται ή όχι. Αλλωστε, δεν κοπιούμε για να αναγνωρισθούμε ή χειροκροτηθούμε...

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σκέπτεσθε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία για το Κυπριακό;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Πρωτοβουλίες του είδους αυτού αναλαμβάνονται συνεχώς και ακαταπαύστως. Άσχετο αν δημοσιοποιούνται ή όχι. Πραγματικό, άλλωστε, δεν είναι μόνο αυτό το οποίο εντυπωσιάζει και κατακλύζει συνήθως τα μέσα ενημερώσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού αποδίδετε όλον αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών ή αν θέλετε παραπληροφόρησης για το πρόσωπό σας;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Εκείνο που μπορώ να βεβαιώσω είναι ότι η εκστρατεία αυτή της παραπληροφόρησης δεν εξυπηρετεί τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του ελληνισμού και ασφαλώς δεν συμβάλλει στην ορθή προώθηση των σοβαροτάτων θεμάτων που αυτός αντιμετωπίζει σήμερα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν υπάρξουν προβλήματα στη διεκπεραίωση του έργου σας, προτίθεσθε να παραιτηθείτε χάριν της ειρήνευσης και της ομαλότητας;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Ούτε ανωμαλίες ούτε διχασμός παρατηρείται στους κόλπους της ομογένειας και της εκκλησίας μας. Και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει λόγος για εκκλησιαστική ή άλλη κρίση.

Η ύπαρξη πέντε έξι δυσαρεστημένων προσώπων, έστω και ιδιαίτερα δραστηρίων, δεν μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα και να δημιουργήσει έκρυθμη κατάσταση. Άλλωστε προσπάθησαν και απέτυχαν.

[ η Πρωϊνὴ - 1-2 Νοεμβρίου 1997 - σελ. Ε9 ]