“ΕΣΕΙΣ” - Φεβρουάριος 1998

Κακόβολες οι επιθέσεις κατά του Αρχιεπισκόπου

Ομογενειακή εφημερίδα, συνεχίζει αήθεις και αστήριχτες επιθέσεις κατά του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα, απειλώντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη στήριξη που προσφέρει στον Αρχιεπίσκοπο. Η εφημερίδα αυτή με συνεχή κακόβουλη κριτική σπιλώνει το όνομα του ηγέτη της Ορθοδοξίας στην Αμερική και με συμφεροντολογικές διαθέσεις επιδιώκει να ελέγχει τα ομογενειακά πράγματα. Οι συκοφαντίες της πέφτουν συνεχώς στο κενό, ενώ δημιουργεί ιστορίες φαντασίας με σκοπό να εκτεθεί ο Αρχιεπίσκοπος.

Ευτυχώς, η πλειοψηφία των ομογενών διαθέτει κρίση και μνήμη και γνωρίζει τι είδους συμφέροντα κρύβονται πίσω από τον πόλεμο εναντίον του Αρχιεπισκόπου. Λόγω της μικρής κυκλοφορίας και του συνεχούς περιορισμού των εσόδων της, έφτασε στο σημείο να μη λογαριάζει την ενότητα και τη συνοχή της Ομογένειας, χρησιμοποιώντας απαράδεκτες μεθόδους για την επιβίωσή της.

Ο νέος, δυναμικός θρησκευτικός ηγέτης του Ελληνισμού της Αμερικής έχει την υποστήριξη όλων μας για να προχωρήσει στις μεγάλες αλλαγές που έχει οραματιστεί. Αλλαγές οι οποίες αποτελούν εγγύηση για τη διαιώνιση του ορθόδοξου και ελληνικού στοιχείου στην Αμερική.

[ ALITHEIA-ΑΛΗΘΕΙΑ | www.alitheia.org/GT-OM.HTM  -  {_} Φεβρουαρίου 1998 ]