ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
145-57 20 AVENUE
WHITESTONE, NY 11357

10ην Μαρτίου, 1998

GREEK ORTHODOX AMERICAN LEADERS
ONE KENDALL SQUARE, SUITE 2200
CAMBRIDGE, MASS 02139

Αξιότιμοι Κύριοι,

Χαίρομαι που αναγνωρίζετε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως το κέντρο της Ορθοδοξίας, καθότι η Κωνσταντινούπολις όπου εδρεύει είναι η απαρχή της Ορθοδόξου Χριστιανικής ημών πίστεως από τα πρωτοχριστιανικά έτη με πρώτον τον Απόστολον του Κυρίου ημών Ανδρέαν, ο οποίος εχειροτόνησε τον πρώτον Επίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως. Καθώς επίσης αναγνωρίζετε την ιεράν ημών Αρχιεπισκοπήν η οποία τυγχάνει Επαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και είσθε υπέρ του Ελληνισμού.

Όπως εδιάβασα στην συνέντευξη σας στον Εθνικό Κήρυκα είσθε τα ηγετικά στελέχη της GOAL και τυγχάνει να είσθε ο μεν πρώτος πρώην πρόεδρος της Θεολογικής Σχολής και ο έτερος έφορος της Θεολογικής Σχολής και σύμβουλος της Ηγεσίας των 100, θέσεις αξιόλογες και αξιόπιστες. Επισημαίνετε ότι ανησυχείτε γύρω από τον τρόπο της διοίκησης της Εκκλησίας μας και ότι η Αρχιεπισκοπή δεν εφαρμόζει την εξουσίαν της δεόντως.

Δεν θα θελήσω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες γύρω από το άνω θέμα καθότι δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω όλα γύρω από τα διοικητικά και διαδικαστικά θέματα της Αρχιεπισκοπής. Αυτό το οποίο θέλω να σας αναφέρω είναι μήπως στο παρελθόν δεν είχαν γίνει παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με άστοχους χειρισμούς λειτουργικούς και διαχειριστικούς.

Οσον αφορά τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα, βάσει της προσωπικής μου εμπειρίας ως γραμματέως του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών εμφατικώς μπορώ να πω ότι είναι ένας αφοσιωμένος αρχιερεύς πιστός στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, λίαν ταπεινόφρων και προσιτός συνεπέστατος στας υποχρεώσεις και υποσχέσεις του με άψογο χαρακτήρα.

Ο εκάστοτε πιστός επιθυμεί να πηγαίνει στην Εκκλησία και να προσεύχεται με ηρεμία και κατάνυξη και όχι σε χώρους οι οποίοι κλυδωνίζονται με φιλονικίες και διαμάχες από ωρισμένους οι οποίοι υπηρέτησαν την Εκκλησία για ένα χρονικό διάστημα και έχουν την εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι κτήμα τους. Η Εκκλησία δεν είναι κανενός κτήμα, ανήκει σε όλους μας.

Προσεύχομαι όπως στο επικείμενο Συνέδριο σας να προσέλθετε με προσευχή και σύνεση και να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας ομοφωνούντες και ομολογούντες εις την ενότητα και διατήρηση της μιας και αδιαιρέτου ημών Ελληνικής Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας.

Ευχαριστών εκ των προτέρων διατελώ,
Μετ' εκτιμήσεως,

Πρόδρομος Κ. Κατσαντώνης

[ ALITHEIA-ΑΛΗΘΕΙΑ | www.alitheia.org/G-GNOM.HTM  -  10 Μαρτίου 1998 ]