top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί εγκρίσεως των πρακτικών τῆς ΚΓ΄ Κληρικολαϊκῆς Συνέλευσης τῆς IAA

( 2 Iουνίου 1998 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 66/98

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Καθηκόντως ὑποβάλλω πρός ἐξέτασιν καί τυχόν ἔγκρισιν ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τό ἐπισυναπτόμενον ᾧδε κείμενον τῶν διοικητικοῦ χαρακτῆρος ἀποφάσεων τῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ ΚΓ΄ Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως (1996) τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Μή εὑρεθέντων τῶν πρακτικῶν τῆς ἐν λόγῳ Συνελεύσεως, παρά τάς καθ’ ὅλην τήν τελευταίαν διετίαν ἐπιμόνους προσπαθείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τό ὑποβαλλόμενον κείμενον προῆλθεν ἐκ τῶν προσωπικῶν ἀρχείων ἀντιπροσώπων μελῶν συμμετασχόντων εἰς τάς ἐργασίας αὐτῆς.

Ὁ εὐλαβῶς ὑποσημειούμενος φρονεῖ ταπεινῶς, ὅτι ἡ ἔγκρισις ἤ μή τῶν ἐν τῷ ὡς ἄνω κειμένῳ ἀποφασισθεισῶν προτάσεων, μή ἐχουσῶν ἐπείγοντα χαρακτῆρα καί ἁπτομένων ἔν τισι λεπτοτάτων κανονικῶν θεμάτων, θά ἠδύνατο ἵνα ἀναβληθῇ εἰς χρόνον εὐθετώτερον καί δή μετά τήν ἐν Ὀρλάνδῳ προσεχῆ ΚΔ΄ Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ταῦτα ἐν εὐλαβείᾳ καθυποβάλλων τῇ Ὑμετέρᾳ προσκυνητῇ μοι Παναγιότητι, τάς θεοπειθεῖς δέ Αὐτῆς εὐχάς καί εὐλογίας ταπεινῶς ἐξαιτούμενος, κατασπάζομαι τήν τιμίαν τε καί χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιάν καί ὑποδιατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 2ᾳ Ἰουνίου 1998,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ υπογραφή ]

(   ο Αμερικής Σπυρίδων )