top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος μήνυμα
προς την Εστία Θεολόγων Χάλκης

( 18 Φεβρουαρίου 1998 )

Πρός τούς Ἀγαπητούς Ὁμογαλάκτους Ἀδελφούς
τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης,

εἰς Ἀθήνας.

Πεφιλημένοι Ὁμογάλακτοι Ἀδελφοί,

Ἀδυνατῶν ὅπως παραστῶ αὐτοπροσώπως κατά τήν ἐτησίαν συνεστίασιν τῶν ἀποφοίτων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν κουροτρόφου Χαλκίτιδος Σχολῆς, ἀποστέλλω τόν χαιρετισμόν τοῦτον, διαβεβαιούμενος ὅτι νοερῶς εὑρίσκομαι ἐν μέσῳ πάντων ὑμῶν, τῶν ἐπί τό αὐτό συνελθόντων προσφιλῶν ἀδελφῶν.

Εὔχομαι καί προσεύχομαι, ὅπως ὁ Δοτήρ πάντων τῶν ἀγαθῶν Θεός ἡμῶν εὐλογῇ δαψιλῶς τά ἔργα τῆς Ἑστίας ἡμῶν καί κατά τόν ἄρτι ἀρξάμενον νέον ἐνιαυτόν 1998, ἐνισχύῃ δέ τόν σεβαστόν πρόεδρον αὐτῆς ἐλλογιμώτατον καθηγητήν κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον καί τά λοιπά μέλη τοῦ διοικητικοῦ αὐτῆς συμβουλίου.

Ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς ἐν Χάλκῃ φιλτάτης ἡμῶν Σχολῆς ἀποτελεῖ τήν βαθυτέραν τῶν εὐχῶν μου. Ἀξιῶσαι ἡμᾶς Κύριος ὁ Θεός, ὅπως ἐν χαρᾷ ἐπανασυναντήσωμεν ἀλλήλους ἐπί τοῦ ἱεροῦ ἐδάφους τῆς ποτνίας ἡμῶν μητρός ἐπί τῇ ποθουμένῃ καί ἐλπιζομένῃ ἐπαναλειτουργίᾳ αὐτῆς, ὑπέρ ἧς, ὡς πάντες καλῶς γνωρίζομεν, ἀόκνως κοπιᾷ ὁ προσκυνητός ἡμῶν δεσπότης καί αὐθέντης, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος.

Περιπτυσσόμενος πάντας ὑμᾶς τούς ἀλησμονήτους καί προσφιλεστάτους πνευματικούς ἀδελφούς, διατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 1998,

μετά πολλῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἀμερικῆς Σπυρίδων )