top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς τον Επίσκοπο Κομάνων Γεώργιο
περί διορισμού του στο Γραφείο Δημοσίων Υποθέσεων της ΙΑΑ

( 13 Νοεμβρίου 1998 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 223/98

Τῷ Θεοφιλεστάτῳ Ἐπισκόπῳ Κομάνων κ. Γεωργίῳ,

εἰς Bethesda (MD).

Θεοφιλέστατε καί ἀγαπητέ ἐν Χῷ Ἀδελφέ,

Διά τῶν μετά χεῖρας Ἀρχιερατικῶν ἡμῶν Γραμμάτων πάνυ ἡδέως γνωρίζομεν τῇ ὑμετέρᾳ ἀγαπητῇ ἡμῖν Θεοφιλίᾳ, ὅτι αὕτη ὡρίσθη ἐπί κεφαλῆς τοῦ πρότριτα εἰς Οὐασιγκτῶνα μεταφερθέντος Γραφείου Δημοσίων Ὑποθέσεων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Συγχαίροντες ὅθεν ἐγκαρδίως τῇ ὑμετέρᾳ Θεοφιλίᾳ ἐπί τῷ διορισμῷ τούτῳ, ἐκφράζομεν τήν ἥν ἔχομεν πεποίθησιν, ὅτι αὕτη θέλει πιστῶς τε καί εὐόρκως ὑπηρετήσει τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐκπληροῦσα εἰς τό ἀκέραιον τά ἀνατιθέμενα αὐτῇ ὑψηλά καθήκοντα ἀπό τῆς αὐτόθι νέας αὐτῆς θέσεως, ἐπισπωμένη δέ ἅμα τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον τῆς τε καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Καί ἐπί τούτοις ἀσπαζόμενοι τήν ὑμετέραν ἀγαπητήν Θεοφιλίαν ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 13ῃ Νοεμβρίου 1998,

μετά πολλῆς ἐν Κῳ ἀδελφικῆς ἀγάπης,

ὁ Ἀρχιεπίσκοπος,

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Αμερικῆς Σπυρίδων )