top

"Πρωϊνή" - 16 Απριλίου 1998

Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου Φωτός...

Αναστάσιμο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Σπυρίδωνα

O Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Σπυρίδωνας, με την ευκαιρία της Ανάστασης απευθύνεται στην Ελληνοαμερικανική Κοινότητα. Η Εκκλησία, αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος, "μας καλεί να συμμετάσχουμε σ' αυτή τη λαμπρή εορτή και πνευματική πανδαισία, ώστε φωτισμένοι με το πανένδοξο και ανέσπερο φως του Αναστάντος Κυρίου και την απολυτρωτική χάρη της Αναστάσεως, να στερεωθούμε στην αληθινή πίστη, να αναθεωρήσουμε την συμπεριφορά μας και την όλη πολιτεία μας, να ανανεώσουμε την προσωπική και κοινωνική μας ζωή στο πλαίσια της οικογένειας, της ενορίας, της κοινωνίας, να "...συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει". Το αρχιεπισκοπικό μήνυμα, που απευθύνεται προς τους ευλαβέστατους Ιερατικώς Προϊσταμένους, τους οσιότατους Μοναχούς και Μοναχές, τα Διοικητικά Συμβούλια των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλόπτωχες Αδελφότητες, τα Ελληνικά Σωματεία, τη Νεολαία και ολόκληρη την ελληνορθόδοξη Ομογένεια της Αμερικής, ακολουθεί:

Αδελφοί αγαπητοί και τέκνα εν Κυρίω περιπόθητα,

"Χριστός Ανέστη, άσωμεν τη Κυρίω ενδόξως γάρ δεδόξασται!"

Το Πάσχα του Κυρίου είναι για όλους μας η κατ' εξοχή εορτή της χαράς και αγαλλιάσεως, η πιο χαρμόσυνη εορτή όλης της ανθρωπότητας, η πανεορτή ολόκληρης της οικουμένης. Είναι "η κλητή", δηλαδή η εκλεκτή "και αγία ημέρα, η βασιλίς και κυρία, η εορτή την εορτών και η πανήγυρις την πανηγύρεων", κατά την οποία προσκυνούμε, υμνούμε και δοξολογούμε τον Αναστάντα Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου, στους αιώνες την αιώνων.

Το μέγα και ιερότατο Πάσχα είναι η ημέρα της πιο μεγάλης χαράς, της πιο εξαίσιας λαμπρότητας και δόξας, γιατί φανερώνει το θείο και άκτιστο φως, που ακτινοβολεί μέσα από τη θεωμένη ανθρώπινη φύση του Αναστάντος Χριστού. Χάρη στο νεκραναστημένο Χριστό, η ανθρώπινη φύση παρουσιάζεται αμετάκλητα περιβεβλημένη και πεποικιλμένη με διάχρυσο ιματισμό, το υπέρλαμπρο ένδυμα της θεϊκής αφθαρσίας και αιωνιότητας. Η υπερένδοξη Ανάσταση του Χριστού διανοίγει τον δρόμο και για την ανάσταση όλων την ανθρώπων. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, "ημείς πιστεύομεν...ειδότες ότι ο εγείρας τον Κύριον Ιησούν και ημάς διά Ιησού εγερεί" (Β' Κορ. 4,14).

Το πανάγιο Πάσχα είναι η ημέρα της απελευθερώσεως του Αδάμ, δηλ. ολόκληρης της ανθρωπότητας, από το δεσμά του θανάτου και τη δύναμη του κακού, όπως και της εισόδου του ανθρώπου στην ευλογημένη βασιλεία του Θεού, δηλ. στη ζωή της αιώνιας κοινωνίας με την Παναγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η ημέρα της αποκαλύψεως του απώτερου και θεόδοτου προορισμού του ανθρώπου. "O Θεός έκτισε τον άνθρωπον επί αφθαρσία και εικόνα της ιδίας αϊδιότητος εποίησε αυτόν" (Σοφ. Σολ. 2,23).

Η Εκκλησία μας καλεί να συμμετάσχουμε σ' αυτή τη λαμπρή εορτή και πνευματική πανδαισία, ώστε φωτισμένοι με το πανένδοξο και ανέσπερο φως του Αναστάντος Κυρίου και την απολυτρωτική χάρη της Αναστάσεως, να στερεωθούμε στην αληθινή πίστη, να αναθεωρήσουμε την συμπεριφορά μας και την όλη πολιτεία μας, να ανανεώσουμε την προσωπική και κοινωνική μας ζωή στο πλαίσια της οικογένειας, της ενορίας, της κοινωνίας, να "...συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει".

Κατά το Πάσχα, που σημαίνει "πέρασμα", η Εκκλησία μας καλεί να περάσουμε από την προετοιμασία στην εκπλήρωση, από τη σκιά στην πραγματικότητα, από το νόμο στη χάρη. Σαν άλλος -πνευματικός- Ισραήλ, καλούμαστε να περάσουμε από την πνευματική έρημο της δοκιμασίας στη γη της επουράνιας επαγγελίας. Κλείνει το Τριώδιο που μας οδήγησε, με τη βοήθεια της νηστείας και της προσευχής, να ελευθερωθούμε από το πάθη, στο οποία αυτο-υποδουλωνόμαστε λόγω του εγωκεντρισμού μας και ανοίγει το Πεντηκοστάριο, το βιβλίο της Πεντηκοστής, το οποίο μας μυεί στη ζωή του Πνεύματος που έχει ως επίκεντρο τον Χριστό και την Εκκλησία.

Η πνευματική ζωή, στην οποία μας εισάγει η Εκκλησία με το Πάσχα, συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας. Η παρουσία αυτή, σύμφωνα με τους αψευδείς ευαγγελικούς λόγους, είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Αναστάς Κύριός μας "ενεφύσησε" στους μαθητές του το Πανάγιο Πνεύμα ( Ιωάν. 20,22) και ολοκλήρωσε την Πασχαλινή περίοδο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής με την επιφοίτηση του ζωαρχικού Πνεύματος στους αγίους μαθητές και, μέσω αυτών, σ' ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας.

O απόστολος την εθνών, ο μέγας Παύλος, υπογραμμίζει αυτή τη στενή σχέση μεταξύ του Αναστάντος Χριστού και της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς της Εκκλησίας. O Αναστάς Χριστός, γράφει προς τους Κορινθίους, είναι ο έσχατος Αδάμ, δηλ. ο τέλειος, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο οποίος έγινε "πνεύμα ζωοποιούν" (Α' Κορ. 15:45). Η Εκκλησία, ως το σώμα του Αναστάντος Χριστού, βιώνει συνεχώς την εμπειρία της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα του Αναστάντος Κυρίου είναι ο Μέγας Τελετάρχης, τον οποίο επικαλούμασθε και ο οποίος μας αναγεννά, μας συντηρεί, μας τελειοποιεί και "συγκροτεί όλον τον θεσμόν της Εκκλησίας".

Αδελφοί και τέκνα εν Κω,

"Αύτη η ημέρα, ήν εποίησεν ο Κύριος. Αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή". "Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου Φωτός, και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών". "Δεύτε πόμα πίωμεν καινόν ουκ εκ πέτρας αγόνου τερατουργούμενον". "Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες". "Λάβετε Πνεύμα Άγιον".

Ευλογημένο και ευφρόσυνο Πάσχα σε όλους σας!

     O Αρχιεπίσκοπος,
†  ο Αμερικής Σπυρίδων

[ EKKLISIA | www.ekklisia.org/gtyp-4-16.htm  -  16 Απριλίου 1998 ]