top

"Πρωϊνή" - 5 Μαΐου 1998

Μέσα σε λαμπρή τελετή σφραγίσθηκε η ενότητα

   ΝΕΑ ΥOΡΚΗ.- Του ΑΠOΣΤOΛΗ ΖOΥΠΑΝΙΩΤΗ

Μέσα σε κατανυκτική και έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, στο μικρό εκκλησάκι της Οσίας Ειρήνης του Χρυσοβαλάντου, στην Αστόρια, παίχτηκε - το απόγευμα της Κυριακής - η τελευταία σκηνή μιας μεγαλειώδους πράξης ενότητας κι αγάπης, για την ζωή της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, στην Αμερική. Πρόκειται για την εγκατάσταση στη θέση του ηγουμένου της μεγαλωνύμου Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής, του μητροπολίτη Τυάνων κ. Παϊσίου, με αναπληρωτή του, τον επίσκοπο Απαμείας, κ. Βικέντιο. Οι δύο ιεράρχες, επανήλθαν με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου (στις 9 Απριλίου), στους κόλπους της Μητρός Εκκλησίας, επιλύοντας έτσι ένα μακροχρόνιο σχίσμα, πολλών δεκαετιών, που διαιρούσε την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα.

Στην τελετή ενθρόνισης του ηγουμένου, πανιεροτάτου κ. Παϊσίου, προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Σπυρίδων, ενώ το πλήθος που κατέκλυσε το σεπτό ναΰδριο της μονής και τους γύρω χώρους, ξέσπασε σε ιαχές ΑΞΙΟΙ-ΑΞΙΟΙ.

Η τελετή καλύφθηκε κι από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ("Τάιμς της Νέας Υόρκης" και New York Οne). Οι "Τάιμς" μάλιστα αφιέρωσαν χθες εκτενές δημοσίευμα. Της τελετής, ακολούθησε δεξίωση, σε ξενοδοχείο του Κουίνς, στην οποία παρευρέθησαν πλέον των εξακοσίων ατόμων.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν, ο μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών κ. Σίλλας, ο μητροπολίτης της Βουλγαρικής Ορθοδόξου Εκκλησίας κ. Ιωσήφ, ο πολιτειακός βουλευτής Ντένις Μπάτλερ, εκπρόσωπος του κυβερνήτη Πατάκι και της βουλευτή Καρολίν Μαλόνι, ο υποψήφιος Τζορτζ Ντέλης κ.α.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Στην προσφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων αναφέρθηκε στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να δεχθεί στους κόλπους του τους Παλαιοημερολογίτες, η οποία προξένησε στον ίδιο χαρά και συγκίνηση.

"Εκπληρούντες την σεπτήν ταύτην εντολήν της Μητρός Εκκλησίας, είπε, φυσικόν τυγχάνει όπως δοκιμάζωμεν χαράν μεγάλην και συγκίνησιν όντως απερίγραπτον. Τούτο δε καθότι η σημερινή πανηγυρική εκδήλωσις αποτελεί την ευτυχή και ευλογημένην κατακλείδα σειράς όλης σπουδαίων γεγονότων, εφ' οίς πάσα χριστιανική ψυχή δύναται μόνον ίνα αγάλληται και καυχάται εν Κυρίω". Ο σεβασμιότατος χαρακτήρισε την προχθεσινή μέρα ως νίκη της αγάπης κατά της μισαλλοδοξίας και της ενότητας, κατά της διαιρέσεως και του καταστρεπτικού διχασμού.

"Πανηγυρίζομεν σήμερον, είπε, την νίκην της αγάπης κατά της μισαλλοδοξίας και του φθόνου, την νίκην της ενότητος κατά της διαιρέσεως και του καταστρεπτικού διχασμού, την θριαμβευτικήν νίκην της εκκλησιαστικής κοινωνίας κατά του αντιχριστιανικού σχίσματος. Όντως ήρθη, ήρθη ολοτελώς, εν έτι σχίσμα. Μάλιστα ήρξατο τούτο παραμεριζόμενον και εξαλειφόμενον δια χριστιανοπρεπών, θαρραλέων και αξιεπαίνων πρωτοβουλιών και ενεργειών των επί κεφαλής της ενταύθα εδρεούσης παλαιοημερολογιτικής μερίδος Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τυάνων κ. Παϊσίου και Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμείας κ. Βικεντίου.

Τα ρήματα του Κυρίου ως ιερά και ακολουθητέα θεωρούντες ούτοι και εμπράκτως ταύτα εν τη καθ' ημέραν ζωή εφαρμόζοντες, εκινήθησαν μετά παραδειγματικής ταπεινοφροσύνης και εμφανούς μεταμελείας προς άρσιν αδικαιολογήτου κατ' ουσίαν σχίσματος και αντικατάστασιν της τοσούτω εξ ολοκλήρου του ενταύθα ομοδόξου ημών λαού ποθουμένης εκκλησιαστικής κοινωνίας".

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ

Θαύμα και "έργο του ζώντος Θεού", χαρακτήρισε τις κατακλυσμιαίες εξελίξεις, οι οποίες κατέληξαν στην προχθεσινή τελετή, ο επίσκοπος Απαμείας, κ. Βικέντιος, απευθυνόμενος προς τον πρώτο ηγούμενο της Μονής. Τόνισε παράλληλα ότι η χάρη του Θεού θεράπευσε τον ίδιο και τον κ. Παΐσιο "από τη δυσίατο λέπρα του Ελλαδικού Παλαιοημερογιτισμού και τους ανύψωσε στη ζωή της Εκκλησίας" .

"... τα κατά τας παραλαβούσας ιστορικάς ημέρας γενόμενα επί Σέ και την ταπεινότητά μου εν Κωνστανινουπόλει, μόνον έργον του ζώντος Θεού ημών είναι, άτινα εγένοντο ημίν δια της Εκκλησίας Του. Ανεξερεύνητοι όντως αι βουλαί του Υψίστου! Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς των ανθρώπων και γινώσκων τας δυνάμεις, τας διαθέσεις και εν γένει τα κρύφια αυτών "δίδει ενί εκάστω την χάριν κατά το μέτρον της δωρεάς του" (Εφεσ. 4,4). Και εις την Σήν πανιερότητα και την εμήν ταπείνωσιν εδωρήσατο την ίασιν εκ της πνευματικής δυσιάτου λέπρας του Ελλαδικού Παλαιοημερολογιτισμού και ου μόνον τούτο, άλλ' ανύψωσεν ημάς επί την λυχνίαν της Εκκλησίας, ίνα λάμπωμεν πάσι, και δη, τω Λαώ του Θεού, ανήγαγεν ημάς εις το ύψιστον της αρχιερωσύνης αξίωμα εκ του κρίματος εις ό είχομεν εμπέσει".

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΙΣΙΟΣ

Με θερμούς λόγους, για την αγάπη με την οποία τους υποδέχθηκαν στο Φανάρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κι ο Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, εκφράσθηκε ο μητροπολίτης Τυάνων και ηγούμενος της μονής κ. Παΐσιος. Εξαίροντας παράλληλα τη συμβολή στην επίλυση του μακροχρονίου σχίσματος, του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα. "... Eκφράζω, είπε μιλώντας για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τα αισθήματα της απείρου αγάπης μου, του βαθυτάτου σεβασμού μου και της υιϊκής αφοσιώσεώς μου, διότι η μεν Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εδέξατο την μετάνοιάν μου και απήλλαξέν με της φθοροποιού και εκκλησιομάχου πλάνης του Ελλαδικού Παλαιοημερολογιτισμού και ως στοργική Μήτηρ με ενηγκαλίσθη και έθεσεν εμαυτόν υπό την κραταιάν της Ορθοδοξίας σκέπην Αυτής ...

.... Και νύν Σεβασμιώτατε άγιε Αμερικής, τιμιώτατε εν Χριστώ πρεσβύτερε αδελφέ και συλλειτουργέ Κύριε Σπυρίδων, στρέφω προς την Υμετέραν Σεβασμιότητα τον λόγο και στεντορεία τη φωνή και εν δυνάμει ψυχής ομολογώ χάριτας και διαδηλώ, ότι Υμείς υπήρξατε ο νυμφαγωγός της ταπεινότητός μου και του αγίου αδελφού Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμείας κυρίου Βικεντίου προς την ουρανοδρόμον και ουρανοβάμονα θύραν της Ορθοδόξου Εκκλησίας ....... Σύ αυτός, Σεβασμιώτατε άγιε Αμερικής, ως ποτέ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήνοιξεν τους οφθαλμούς του τυφλού, ήνοιξας τους, εκ της χαώδους και αβυσσαλέας πλάνης του Ελλαδικού Παλαιοημερολογιτισμού, τυφλωθέντας οφθαλμούς της ψυχής ημών και είδομεν "το φώς το αληθινόν" και "ελάβομεν πνεύμα επουράνιον" ώστε να "εύρωμεν πίστιν αληθή" την θύραν των Αγγέλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας!"

Ο κ. Παΐσιος, υπογράμμισε τέλος, ότι αν δεν ευρίσκετο ο Σπυρίδων στο Θρόνο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, θα συνέχιζαν οι ίδιοι να ζουν στο σκότος του αρρωστημένου φανατισμού και της πλάνης.

ΟΙ ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΤΑΪΜΣ

Την λαμπρότητα της όλης τελετής της Κυριακής, περιγράφει στο δημοσίευμά της η εφημερίδα "Τάιμς της Νέας Υόρκης".

"Υπό τους ήχους της μπάντας, των καμπάνων της εκκλησίας, των βυζαντινών ψαλμών και των χαρούμενων κραυγών χιλίων πιστών, έληξε μέσα σε λίγες ώρες προχθές, σε μια γωνιά της Αστόριας στο Κουίνς, η 27χρονη διαφορά που χώριζε 30.000 Έλληνες ορθοδόξους από το ενάμισι εκατομμύριο των αδερφών τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διαμάχη αφορούσε τη διαφορά 13 ημερών που υπάρχει ανάμεσα στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, που χρησιμοποιεί όλος ο δυτικός κόσμος και η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, και το παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο, που ασπάζεται ένα μικρότερο κίνημα παλιών ορθόδοξων.

Η διαφορά αυτή είναι κάτι περισσότερο από μια απλή απόκλιση στην ημέρα του εορτασμού των Χριστουγέννων. Οι ακολουθούντες το νέο ημερολόγιο θεωρούσαν τους παλαιοημερολογίτες αναχρονιστικούς. Οι παλαιοημερολογίτες κατηγορούσαν αυτούς που ακολουθούν το νέο ημερολόγιο ότι έχασαν την επαφή με τις ρίζες τους. Η διαμάχη δυσχέρανε τις σχέσεις, προκαλούσε αμφιβολίες για την πίστη των μεν ή των δε και άναβε τα πνεύματα. Οι ιερείς της μιας ομάδας δεν μπορούσαν να επισκέπτονται εκκλησίες της άλλης.

Η συμφιλίωση, την οποία ενέκρινε η Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη στις 7 Απριλίου, ήταν απλή. Καμία από τις δύο πλευρές δεν υποχρεούται να εγκαταλείψει τον τρόπο με τον οποίο μετρά τις ημέρες. Τον περασμένο μήνα ξαναχειροτονήθηκαν οι παλαιοημερολογίτες κληρικοί.

Τα ιερά μυστήρια τα οποία τέλεσαν οι παλαιοημερολογίτες κληρικοί, οι άπειροι γάμοι και βαπτίσεις, κρίθηκαν αναδρομικά ισχυρά.

Η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, έδρα της εκκλησίας των παλαιοημερολογιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ονομάστηκε πατριαρχικό μοναστήρι, το οποίο υπάγεται άμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, προκαθήμενο των 300 εκατομμυρίων ανατολικών Ορθοδόξων του κόσμου. Ο αρχιεπίσκοπος Παΐσιος Λουλουργάς, ένας εκ των δύο ιδρυτών της Αγίας Ειρήνης, διορίστηκες ηγούμενος του μοναστηριού.

Ο επίσκοπος Βικέντιος, ο άλλος ιδρυτής της Αγίας Ειρήνης, ανέφερε ότι νιώθει πως του έγινε πλύση εγκεφάλου, μεγαλώνοντας στην Ελλάδα κάτω από παλαιοημερολογίτες επισκόπους. Είπε ότι τα τελευταία χρόνια πείστηκε "ότι βρίσκονταν σε λάθος δρόμο".

"Λυπάμαι πολύ για τις ενέργειες του παρελθόντος", είπε και έσπευσε να διευκρινίσει ότι αναφερόταν στην παραμονή του εκτός της Ελληνορθόδοξης εκκλησίας και όχι στην τήρηση του παλιού ημερολογίου.

Δήλωσε, επίσης, ότι η επαναχειροτονία του στην Κωνταντινούπολη τον περασμένο μήνα υπήρξε πνευματική αναγέννηση. "Είναι ανάσταση για μας", είπε.

Προχθές γιορτάστηκε η επανένωση. Εκατοντάδες ενορίτες και ιερείς, που ήρθαν από το Μπέι Ριτζ και το Μπρονξ μέχρι το Σικάγο και τη Φλόριδα, συγκεντρώθηκαν στον δρόμο έξω από την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου στην 23η λεωφόρο κοντά στην 36η οδό, κάτω από τη γέφυρα του τρένου.

Τέσσερις σημαίες, εμβλήματα του νέου πατριαρχικού μοναστηριού, κυμάτιζαν στους νέους στύλους. Μπάντα κρουστών, αποτελούμενη από 14 μέλη, έπαιξε το "The Star-Spangled Banner".

Ο αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων, προκαθήμενος των Ελληνορθόδοξων χριστιανών στην Αμερική, έφτασε στις 5 μ.μ.

Η 10χρονη Ελένη Δρίβα, ντυμένη με την παραδοσιακή στολή της Σπάρτης από όπου κατάγεται η μητέρα της, καπέλο με μακριά φούντα, κεντητό κόκκινο σακάκι, μπλε σατινένια φούστα και άσπρη ζώνη, και ο 8χρονος Κώστας Γαβριελάτος περίμεναν με ανθοδέσμες στα χέρια.

"Σήμερα θέτουμε τέλος σε ένα εκκλησιαστικό σχίσμα. Μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι", είπε ο αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων.

Λίγο αργότερα, μέσα στον μικρό καθεδρικό ναό χωρητικότητας 250 ατόμων, περίπου 500 πιστοί παρακολούθησαν τον αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα ενώ ανέβαινε στον σκαλιστό, ντυμένο στα κόκκινα θρόνο του. Μόλις κάθησε στη θέση του, οι πιστοί ξέσπασαν σε χειροκροτήματα φωνάζοντας: "Άξιος!".

[ EKKLISIA | www.ekklisia.org/gtyp-5-5.htm  -  5 Μαΐου 1998 ]