top

"Πρωϊνή" - 27-28 Ιουνίου 1998

Κληρικολαϊκή ελπίδας

Ξεκινά στις 4 Ιουλίου στο Ορλάντο της Φλόριδα η 34η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, μέσα σε ένα κλίμα που δεν θεωρείται το καλύτερο για την εδώ Εκκλησία μας. Καθώς συνεχίζονται οι προσωπικές επιθέσεις σε βάρος του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα, με υποβολή (ή απειλές για υποβολή) μηνύσεων, με πολιτικοποίηση πολλών πτυχών του εκκλησιαστικού μας βίου ακόμη και από τα πλέον υψηλά ιστάμενα όργανα της Αρχιεπισκοπής και με την ανησυχία διάχυτη στους κόλπους του πληρώματος της Εκκλησίας για το που μπορούν να μας οδηγήσουν όλες αυτές οι καταστάσεις.

Το θλιβερό στην όλη υπόθεση είναι πως όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που στις παραμονές της τελευταίας Κληρικολαϊκής Συνέλευσης της χιλιετηρίδας, η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα αντιμετωπίζει σοβαρότατες προκλήσεις και η Εκκλησία θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να διασφαλισθεί, ότι, οι Έλληνες Ορθόδοξοι της Αμερικής, όχι μόνο θα βρουν τρόπους για να ξεπεράσουν τον κίνδυνο της αφομοίωσης και της συρρίκνωσης, αλλά και ταυτόχρονα θα βάλλουν γερές βάσεις για ένα δυνατό οικοδόμημα, που θα αντέξει στον 21ο αιώνα.

Είναι γεγονός ότι στη διάρκεια των δύο σχεδόν χρόνων της ποιμαντορίας του Αρχιεπισκόπου και παραλείψεις υπήρξαν και λάθη έγιναν. Είναι όμως επίσης γεγονός ότι κάθε μεταβατική περίοδος είναι επίπονη και έχει κάποια διάρκεια, η οποία στην περίπτωση του Αρχιεπισκόπου πρώην Αμερικής κ. Ιακώβου άγγιξε στα πέντε χρόνια.

Οι επιθέσεις κι οι επικρίσεις προς τον Αρχιεπίσκοπο από τους αντιπάλους του επικάλυψαν πολλά θετικά πράγματα τα οποία συνέβησαν στη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων. Και θα συνέβαιναν ακόμη περισσότερα, αν είχε επιδειχθεί μεγαλύτερο πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης από τα όργανα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των ιδρυμάτων της.

Το πρώτο θέμα αφορά στην διαπίστωση και στη μελέτη σοβαρών και καθοριστικών για το μέλλον της Εκκλησίας μας θεμάτων, όπως η ελληνική και κατηχητική εκπαίδευση και οι μικτοί γάμοι. Για πρώτη φορά, τα θέματα αυτά συζητούνται με σοβαρότητα και οι αρμόδιες επιτροπές που έχουν ορισθεί εργάζονται με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Ιδίως σε ότι αφορά το θέμα της ελληνικής εκπαίδευσης, η πρώτη εμφάνιση της επιτροπής Ρασσιά ενέπνευσε εμπιστοσύνη ότι κάτι θετικό μπορεί να προκύψει για τα σχολεία μας, πριν το 2000. Ταυτόχρονα, με την πρωτοβουλία και ενθάρρυνση του Αρχιεπισκόπου εργάζονται επιτροπές κοινοτικών σχολείων από κοινού, μελετώντας συγχωνεύσεις και συνεργασίες, στην μητροπολιτική περιοχή Νέας Υόρκης.

Ακόμη και στην περίπτωση της Θεολογικής Σχολής -όπου προωθήθησαν σημαντικές οργανωτικές αλλαγές και προκλήθηκε αναταραχή- ουδείς διαφωνούσε ότι ήταν ανάγκη να γίνουν ριζικές τομές, έστω κι αν το "πολιτικό" τους κόστος ήταν υψηλό, καθώς η σχολή ασθενούσε θανάσιμα, είχε σοβαρότατες ελλείψεις και οι επιπτώσεις της δυσλειτουργίας της ήταν εμφανείς, ακόμη και σ' αυτή την ποιότητα των αποφοίτων-ιερέων της. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η δημιουργία ταμείου υποτροφιών που επιτελέσθηκε, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ενθάρρυνσης νέων ιεροσπουδαστών.

Όμως, ακόμη και στο θέμα των οικονομικών -όπου εσχάτως εστράφησαν οι επικρίσεις- η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Παρά το μεγάλο έλλειμμα που άφησε η πατριαρχική επίσκεψη, για πρώτη φορά φέτος, ύστερα από πολλά χρόνια, συνολικά το ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής παρουσίασε πλεόνασμα. Δείγμα του πνεύματος περιστολής που διέπει, όχι μόνο αυτή καθ' αυτή την Αρχιεπισκοπή, αλλά και τα ιδρύματα της Εκκλησίας μας γενικότερα.

Κορυφαίοι λαϊκοί της Εκκλησίας μας, όπως το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, Τζον Κατσιματίδης, επισήμαναν την ανάγκη, πέραν του διαλόγου, της συσπειρώσεως και της ενότητας, η νέα εκτελεστική επιτροπή που θα διορίσει ο σεβασμιότατος να έχει το μισό περίπου αριθμό μελών, για να μπορεί να λειτουργεί πιο ευέλικτα και αποδοτικά. Πιστεύουμε ότι αφορά μία ορθή πρόταση, η οποία θα βοηθήσει αποτελεσματικά και στη στενότερη συνεργασία των μελών της και στη στενότερη συνεργασία της Αρχιεπισκοπής με την εκτελεστική επιτροπή.

Εν κατακλείδι, ανεξαρτήτως των θεμάτων που θα εγερθούν -και θα πρέπει να απαντηθούν με ειλικρίνεια στο Ορλάντο- η Κληρικολαϊκή Συνέλευση πρέπει ν' ασχοληθεί κυρίως με την ουσία των προβλημάτων της Ορθοδοξίας στη Αμερική και να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας πορείας για την Εκκλησία μας.

[ EKKLISIA | www.ekklisia.org/gtyp-6-27.htm  -  27 Ιουνίου 1998 ]