top

η Πρωινὴ - 3 Ιουλίου 1998

Μόνο ένα στα δέκα Ελληνόπουλα διδάσκεται ελληνικά στις ΗΠΑ

ΝΕΑ ΥOΡΚΗ - Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ

Ένα απ' τα βασικά θέματα, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν στην 34η Κληρικολαϊκή Συνέλευση, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν αύριο (Σάββατο) στο Oρλάντο, είναι το μείζoν θέμα της ελληνικής παιδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο διευθυντής του γραφείου Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, Δρ. Νικόλαος Κλαδόπουλος, ο οποίος θα ενημερώσει τους αντιπροσώπους για την κατάσταση στα ημερήσια και απογευματινά κοινοτικά σχολεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Γι αυτό το λόγο συνομιλήσαμε με τον Δρ. Κλαδόπουλο προκειμένου να δώσουμε μια προκαταρκτική εικόνα στους αναγνώστες για την κατάσταση των σχολείων.

O Δρ. Κλαδόπουλος στην εισήγησή του, μέρος της οποίας δημοσιεύουμε, αναφέρει ότι προς το παρόν λειτουργούν 19 ημερήσια κοινοτικά σχολεία στα οποία φοιτούν 4.432 μαθητές και άλλα 277 απογευματινά, στα οποία φοιτούν 20.000 περίπου μαθητές.

Αν λάβουμε υπόψη τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού του 1990, κι αν κάνουμε έναν πρόχειρο λογαριασμό, υποθέτοντας ότι η αναλογία των παιδιών σχολικής ηλικίας με τον υπόλοιπο πληθυσμό μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1:5 και 1:10, συμπεραίνουμε ότι ο αριθμός των μαθητών σχολικής ηλικίας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ των 150.000 και των 250.000. Συνεπώς τα ποσοστά των ελληνόπουλων των ΗΠΑ, που παρακολουθούν τα ημερήσια και απογευματινά κοινοτικά σχολεία, κυμαίνονται γύρω στο 10%.

ΠΛΑΙΣΙO ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ

“Σκοπός της Ελληνικής Παιδείας και των πολιτιστικών προγραμμάτων της Αρχιεπισκοπής, - διευκρινίζει ο Δρ. Κλαδόπουλος, - είναι να ενσταλάξει στη νεολαία μας τις πνευματικές και ηθικές και πολιτιστικές αξίες της ελληνικής ορθοδόξου κληρονομιάς και να αναδείξει πρότυπα αμερικανών πολιτών και πιστά μέλη της Αγίας μας ορθοδόξου εκκλησίας.

Τούτο επιτυγχάνεται με τη συστηματική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, γραμματικής, συντακτικού και των σύγχρονων έργων της νεοελληνικής φιλολογίας, της ιστορίας του ελληνικού έθνους και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς”.

Στο 18ο άρθρο του Συντάγματος της Αρχιεπισκοπής, το οποίο επικυρώθηκε απ' το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1977, αναγράφεται είναι υπεύθυνη για την Ελληνική Παιδεία. Επιπρόσθετα, οι ομοιόμορφοι κανονισμοί των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων ορίζουν ότι σκοπός τους είναι να διδάξουν την ορθόδοξη πίστη της Εκκλησίας και της γλώσσας με την ίδρυση καταλλήλων ημερησίων ή απογευματινών σχολείων. Οι δε κανονισμοί του Ελληνικού συστήματος της Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, άρθρο πρώτο, ορίζουν ότι σε κάθε κοινότητα της Αρχιεπισκοπής ιδρύεται και λειτουργεί σχολείο για τη διδασκαλία της ελληνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της ελληνικής ορθοδόξου πίστης, ζωής και ιδιαίτερα της γλώσσας.

O τύπος του σχολείου ορίζεται απ' τη γεωγραφική κατανομή των μελών της κοινότητας και της οικονομικής των δυνατότητας. Το τμήμα παιδείας επιβλέπει και ελέγχει όλα τα κοινοτικά σχολεία, ημερήσια και απογευματινά.

ΚOΙΝOΤΙΚΑ ΣΧOΛΕΙΑ

Επί του παρόντος, στις ΗΠΑ λειτουργούν 19 ελληνοαμερικανικά κοινοτικά ημερήσια σχολεία μεταξύ των οποίων τα δυο είναι γυμνάσια, το ένα στην Αστόρια και το άλλο στη Τζαμέϊκα. Τα άλλα είναι διαθέτουν τάξεις από το νηπιαγωγείο μέχρι ογδόη και μερικά μέχρι και την ενάτη. Σ' αυτά τα σχολεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1997-1998 φοίτησαν 4.432 μαθητές.

Παράλληλα υπάρχουν 277 απογευματινά σχολεία με 20.000 σχεδόν μαθητές. Στο σύστημα ασχολούνται 850 καθηγητές και δάσκαλοι. Οι περισσότεροι των δασκάλων είναι απόφοιτοι φιλολογικών σχολών, θεολογικών σχολών, παιδαγωγικών ακαδημιών και της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου.
}
Η νεοσυσταθείσα Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου, υπό του σεβασμιωτάτου αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ.κ. Σπυρίδωνα θα αποδώσει στο εγγύς μέλλον δασκάλους κατάλληλους να διδάξουν στα παιδιά μας την ελληνική γλώσσα και την ελληνική κληρονομιά.


Για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού το τμήμα παιδείας της Αρχιεπισκοπής εκδίδει προγράμματα και έχει εκδόσει βιβλία και οπτικοαπουστικά μέσα.

Επίσης συνεχίζει να προμηθεύει στα σχολεία του συστήματος της ελληνικής παιδείας βιβλία από έλληνες εκδότες, και τις τελευταίες εκδόσεις ιδίως για τα παιδιά 5,6,7 ετών. Τα βιβλία αυτά είναι εξαίρετα, τα αγοράζουμε από διαφόρους οίκους και τα πουλούμε στην τιμή αγοράς χωρίς να επιδιώξουμε κέρδη. Χρησιμοποιούνται επίσης και βιβλία τα οποία στέλνει το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το σύστημα παιδείας διοργανώνει κάθε χρόνο εκπαιδευτικά σεμινάρια δασκάλων για να μπορούν να είναι πιο ενήμεροι για τη νέα μεθοδολογία της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ιδιαίτερα για τα παιδιά στα οποία δεν τους δίνεται η ευκαιρία να ομιλούν την ελληνική γλώσσα στα σπίτια τους.

Ένα απ' τα μείζονα προγράμματα του τμήματος παιδείας, είναι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της ελληνικής γλώσσας, (Regents, Examinations). Από το 1973 μέχρι σήμερα έλαβαν την εξέταση αυτή 17.000 μαθητές και οι 17.000 πήραν από δυο “κρέντιτς” για την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο.

Το γραφείο Παιδείας της Αρχιεπισκοπής είναι επιφορτισμένο και αναλαμβάνει τη διοργάνωση, απ' το άλφα μέχρι το ωμέγα, της Γιορτής των Γραμμάτων, στην οποία τιμούνται όλοι εκείνοι που συντελούν και συμβάλουν στην ανάπτυξη και πρόοδο των ελληνικών γραμμάτων.

OΙΚOΝOΜΙΚΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ

Οι κοινότητες οι οποίες διατηρούν τα ημερήσια σχολεία καταβάλουν έντεκα εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Δεν πρέπει να συγχέουμε τους διάφορους τύπους των κοινοτικών σχολείων.

Το ημερήσιο σχολείο είναι τελείως ξεχωριστό διότι πρέπει οπωσδήποτε να διδάσκει τα πέντε μαθήματα τα οποία ορίζει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο εκάστης πολιτείας.

Εάν αυτά τα μαθήματα τα οποία γίνονται στα αγγλικά δεν έχουν τους κατάλληλους δασκάλους και δε διδάσκονται με τα “Regents Examinations” για κάθε μάθημα, δεν αποδίδονται εξεταστικώς, συνεπώς τα παιδιά δε θα έχουν δικαίωμα να μπουν στα αμερικανικά γυμνάσια.

Γι αυτόν λοιπόν το λόγο τα ημερήσια στοιχίζουν πολύ, εφόσον πληρώνουν τους αμερικανούς καθηγητές με 30 χιλιάδες και άνω, για να παραμένουν στο σύστημα.

Υπάρχουν 11 σχολεία στην περιοχή μας και τα υπόλοιπα είναι στο Σικάγο στο Νόρθ Ρίτς Καλλιφόρνια, στη Φλώριδα, στο Χιούστον Τέξας και άλλο ένα στο Λόουελ Μασσαχουσέτης. Αυτά τα σχολεία ξοδεύουν συνολικά 11 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.

Τα έξοδα καλύπτονται απ' τις κοινότητες, οι οποίες πληρώνουν το 60 με 70% και τα υπόλοιπα απ' τα δίδακτρα των μαθητών. Αυτή είναι μια αλήθεια, η οποία θα λεχθεί ανοικτά στην κληρικολαϊκή συνέλευση για να δούνε στην πράξη τι ξοδεύουν οι κοινότητες, οι οποίες διατηρούν ημερήσια σχολεία.

Τα ημερήσια σχολεία παρουσιάζουν ένα έλλειμμα της τάξεως του ενός εκατομμυρίου, οπότε για την κάλυψή τους κάθε σχολείο διοργανώνει φεστιβάλ, τελετές και γιορτές.

O Άγιος Δημήτριος Αστορίας έχει έλλειμμα 100.000 δολαρίων, ο Άγιος Δημήτριος Τζαμέϊκας, 80.000, η Μεταμόρφωση 109.000 ο Σωτήριος Έλληνας 75.000, ο Αργύριος Φάντης 170.000, απ' τα οποία 60.000 δολάρια πληρώνει για να μεταφέρει τα παιδιά από διάφορες περιοχές του Μπρούκλιν. Το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο του Μπρόνξ έχει έλλειμμα, το Σικάγο”O Κοραής” 100.000 δολάρια, το Σωκράτης 120.000, ενώ ο Πλάτων στο Σικάγο 60.000 δολάρια.

Το θέμα των οικονομικών είναι το πιο σημαντικό. Το θέμα αυτό δεν νομίζω ότι μελετήθηκε ευρύτατα απ' τους ερευνώντες τα περί παιδείας, διότι αν μελετούνταν ευρύτερα, θα γίνονταν αντιληπτή η προσπάθεια που καταβάλει η Αρχιεπισκοπή, δια των κοινοτήτων της, να συντηρήσει αυτά τα σχολεία.

[ η Πρωινὴ | www.proini.com/98/07/01/0[..].htm - 3 Ιουλίου 1998 ]