η Πρωϊνὴ - 19 Φεβρουαρίου 1998

Τι έλεγαν τότε

Καθώς έψαχνα στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, έπεσα πάνω σε μιά παλαιά συνέντευξη (Νοέμβριος 1996) του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα, σε ομογενειακή ημερησία συνάδελφο. Ιδού λοιπόν μία από τις ερωτήσεις που περιείχε, η οποία μου προξένησε εντύπωση:

- “Πόσο σύντομα θα αναγγείλετε κάποιες αλλαγές, διορισμούς νέων προσώπων, αυτό που λέμε αναδιάρθρωση -αποϊακωβοποίηση τη λένε άλλοι- την οποία αγωνιωδώς περιμένει η πλήθουσα Εκκλησία;”.

Εγώ τώρα, τι περισσότερα μπορώ να πω;

Με την ευκαιρία, επειδή κάποιοι ομογενείς μας ζήτησαν τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του φιλέλληνος James Zafiros (αυτού που έγραψε την “υπέροχη” εκείνη επιστολή προς το Σπυρίδωνα), βάση των στοιχείων που δημοσιεύει η Voithia, είναι: 22 Brook Hills Circle, White Plains N.Y. 10605. Τηλ. (914) 428-1245, φάξ (914) 428-9247.

ΠΟΛΙΤΗΣ

[ η Πρωϊνὴ - 19 Φεβρουαρίου 1998 - σ. 6 ]