top

Βιογραφικό σημείωμα Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
Από τα Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής

( 3 Φεβρουαρίου 1999 )Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Ὡκεανῶν Ἀτλαντικοῦ τε καί Εἰρηνικοῦ, κ. Σπυρίδων (κατά κόσμον Γεώργιος Παπαγεωργίου), ἐγεννήθη τό 1944 εἰς ΗΠΑ. Τά ἐγκύκλια μαθήματα διήκουσεν ἐν ΗΠΑ καί Ρόδῳ.

Ἀπεφοίτησεν ἀριστοῦχος ἀπό τήν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης τό ἔτος 1966 καί ἐν συνεχείᾳ μετεξεπαιδεύθη εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Γενεύης (1966-1967). Ἀργότερον, τυχών ὑποτροφίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐφοίτησεν εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Bochum τῆς Γερμανίας (1969-1973).

Ὑπηρέτησεν ὡς γραμματεύς τῆς Μονίμου Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν (Γενεύη, 1966-1967) καί ἐν συνεχείᾳ ὡς γραμματεύς εἰς τό Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ Γενεύης, χρηματίσας συγχρόνως καί ἀρχισυντάκτης τοῦ γνωστοῦ Δελτίου Εἰδήσεων “Ἐπίσκεψις” (1973-1975).

Ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου Σπυρίδωνος ἐχειροτονήθη εἰς Διάκονον τό 1968 καί εἰς Πρεσβύτερον τό 1976, ὁπότε καί ἀπενεμήθη εἰς αὐτόν τό ὀφφίκιον τοῦ “Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου” ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου. Τό 1985 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἐπίσκοπον Ἀπαμείας.

Τόν Νοέμβριον τοῦ 1991 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱδρύσασα τήν Ἱεράν Μητρόπολην Ἰταλίας καί Ἐξαρχίαν Νοτίου Εὐρώπης, ἐξέλεξεν αὐτόν πρῶτον Μητροπολίτην τῆς νεοπαγοῦς ταύτης ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας. Ἀπό τῆς θέσεως ταύτης ἔθεσε κυρίως τάς βάσεις τῆς μελλοντικῆς πανιταλικῆς δράσεως τῆς ὀρθόδόξου νεολαίας, συγκροτήσας τήν “Ἕνωσιν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Φοιτητῶν Ἰταλίας “, ἐπανεισήγαγε δέ τόν ὀρθόδοξον μοναχισμόν εἰς τόν ἰταλικόν χῶρον, ἱδρύσας ἐν Καλαβρίᾳ τήν πρώτην μετά αἰῶνας ἑλληνικήν ὀρθόδοξον μονήν (Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ).

Ἐξελέγη παμψηφεί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς τήν 30ην Ἰουλίου 1996, ἡ δέ ἐνθρόνισις αὐτοῦ ἔλαβε χώραν εἰς τόν Ἀρχιεπισκοπικόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ, τήν 21ην Σεπτεμβρίου 1996.