top

Νέοι Άνθρωποι - 12 Φεβρουαρίου 1999

Δημοσιογραφική κακουργία
εις βάρος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Σπυρίδωνος

Κύριε Διευθυντά,

Πρωτοφανής και εξοργιστική δολία παραποίησις συνεντεύξεως έγινε στην εφημερίδα "ΕΞΟΥΣΙΑ" (1-2-99). Η εφημερίδα αυτή εδημοσίευσε συνέντευξι του Αρχιεπισκόπου πρώην Αμερικής κ. Ιακώβου δια την εκκλησιαστική κατάστασι της Αμερικής με τους εξής δύο κτυπητούς τίτλους: Σε περίοπτη θέσι της πρώτης σελίδος, μαζί με την φωτογραφίαν του Αρχιεπισκόπου, ετέθη ο τίτλος «Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙΕΙ ΤΟΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» και στο κείμενο της συνεντεύξεως (σελ. 8) ο άλλος ολοσέλιδος τίτλος «ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ: Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ».

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιάκωβος, απαντών στις σχετικές ερωτήσεις, αφού εχαρακτήρισε τη σημερινή κατάστασι της Αμερικής «μάλλον φυσιολογική» και ότι η κατάστασις αυτή «οδεύει προς ένα τέρμα, που θα είναι η αρχή μιας περιόδου ενότητος και επανακατατάξεως των δυνάμεων και των αξιών...», περί του σημερινού Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Σπυρίδωνος, συγκεκριμένως, ρητώς, σαφώς και κατά λέξιν, είπε τα εξής: «Δεν πιστεύω ότι τα λάθη γίνονται μόνον από έναν άνθρωπο. Συνέβαλαν πολλοί παράγοντες και εις περιπτώσεις τέτοιες οι παράγοντες αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να επανορθώσουν την κατάσταση». Εις δε την ερώτησι «Πιστεύετε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων μπορεί να βοηθήσει τους Έλληνες πρωθυπουργούς, όπως το πράξατε εσείς;», απήντησε: «Δεν το γνωρίζω, αυτό εξαρτάται από τους συνομιλητάς».

Αυτά και μόνον αυτά είπε περί του Αμερικής Σπυρίδωνος ο κ. Ιάκωβος στη συνέντευξί του. Πώς δικαιολογούνται λοιπόν οι ως άνω εμπαθείς, σκόπιμοι και ψευδείς τίτλοι; Τι συμβαίνει; Η εξήγησις πρέπει να είναι ότι επενεργούν, δια λόγους ιδιοτελούς σκοπιμότητος, μεμονωμένοι παράγοντες, κατά τρόπον ανέντιμον, δια να υποβαθμισθή το κύρος του Αρχιεπισκόπου κ. Σπυρίδωνος, εν όψει της επισήμου άφιξεώς του, στην Ελλάδα, κατόπιν προσκλήσεως της Ελληνικής Κυβερνήσεως, χωρίς να λαμβάνουν υπ' όψιν των τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν στην ελληνική Ομογένεια της Αμερικής οι ενέργειές των αυτές. Αναλόγως επεδιώχθη και εις το εισαγωγικό σημείωμα της συνεντεύξεως.

Όμως, η προκλητική αυτή δημοσιογραφική κακουργία έχει εκθέσει, προσωπικώς, και τον Αρχιεπίσκοπον κ. Ιάκωβον, η αξιοπρέπεια του οποίου ουδέποτε θα επέτρεπε να διαπράξη τοιούτον ατόπημα. Ως παράδειγμα αδίκου δεινής και δημοσίας προσβολής του κ. Ιακώβου είναι η αυστηρά επίκρισις που έκανε εις βάρος του η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια κ. Παναγιωταρέα στην πρωινή εκπομπή της «Τι τρέχει;» (ΕΡΤ 1) την ίδιαν ημέραν, όταν παρουσίαζε τους τίτλους των εφημερίδων, χωρίς να πταίη ούτε ο ανεύθυνος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιάκωβος ούτε η ίδια, διότι ήτο αδιανόητον να υποπτευθή τη στιγμή εκείνη ότι οι τίτλοι αυτοί ήσαν δηλητηριώδεις... «μαϊμούδες». Το αυτό συνέβη και με πολλές χιλιάδες Ελλήνων, οι οποίοι επρόσεξαν στα περίπτερα μόνον τον δυσφημιστικόν τίτλον της εφημερίδος.

Δυστυχώς, η παραπληροφόρησις περί του εκκλησιαστικού ζητήματος της Αμερικής είναι ευρυτέρας εκτάσεως. Η δε συγκλονιστική είδησις ότι η ολιγομελής αντιδραστική ομάδα της Αμερικής κατά του κ. Σπυρίδωνος διέθεσε, δια την εναντίον του δυσφημιστική εκστρατεία, κατά το παρελθόν έτος 1998, επισήμως, 450.000 δολάρια ΗΠΑ = 130.000.000 δρχ. περίπου (εκατόν τριάντα εκατομμύρια δρχ.), δεν διεψεύσθη.

Είμαι βέβαιος ότι το δημοσιογραφικό αυτό δυστύχημα της «ΕΞΟΥΣΙΑΣ» θα απεφεύγετο, εάν η παραποίησις της συνεντεύξεως, με τους απαράδεκτους τίτλους, υπέπεπτε στην αντίληψι του Εκδότου και Διευθυντού της εφημερίδος κ. Μιχαήλ Ανδρουλιδάκη, ο οποίος σήμερον είναι ένας αξιόλογος παράγων του Ελληνικού Τύπου.

Μετά τιμής
Πρωτοπρεσβύτερος
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΙΩΤΗΣ
τ. εφημέριος του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος
Αχαρνών

[ Νέοι Άνθρωποι - 12 Φεβρουαρίου 1999 ]