top

η Πρωϊνὴ - 4 Ιανουαρίου 1999

Επίκαιρες παρατηρήσεις για τη γλώσσα

Κύριε Διευθυντά,

Εις την στήλην της εγκρίτου εφημερίδος σας "Θέσεις και Σχόλια" (23 Δεκ), διαμαρτύρεται ο σχολιαστής σας Ν.Α. δια μίαν σημείωσιν μεγάλης ομογενειακής τραπέζης γραμμένη ..."αλαμπουρνέζικα".

Έγραφε η σημείωσις: "Λόγω της εορτής των Christmas η τράπεζα 8α μείνη κλειστή...."

Αλλά γιατί απορεί και διαμαρτύρεται ο καλός άγνωστος σχολιαστής σας, δεν έχει άραγε αντιληφθεί ότι το πλοίο "ομογένεια" απαίρει με ούριον άνεμον, συνεχώς και σταθερώς και απομακρύνεται από το λιμάνι του Ελληνισμού και των παραδόσεων;

Ιδρύματα, οργανισμοί και συλλόγοι, μη εξαιρουμένης και αυτής ταύτης της "Πρωινής" εις την αλληλογραφίαν τους προς ομογενείς χρησιμοποιούν μόνον την αγγλική γλώσσα.

Διότι πως άλλως να εξηγηθεί αγγλιστί και μόνον γραφείσα επιστολή της "Πρωϊνής" προς τους συνδρομητάς της, να ανανεώσουν την συνδρομήν των, λες και οι αναγνώσται της "Π" είναι...αγγλομαθείς καθ' ολοκληρίαν.

Εις από τα θύματα του ανοσιουργήματος, διότι περί αυτού πρόκειται, είμαι και εγώ. Η πως άλλως να εξηγηθεί η αγγλική και μόνον, γραφείσα ευχητήριος κάρτα του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα προς τον σύλλογον Λακώνων "Μυστράς" Φιλαδελφείας;

Από οργανισμούς, ιδρύματα, συλλόγους, ιδίως την Αρχιεπισκοπή, προσδοκώμεν το καλόν παράδειγμα, και την υπενθύμισιν ότι έχομεν υποχρέωσιν να είμεθα στενά δεμένοι με τις παραδόσεις μας, με τα έθιμα μας, με την γλώσσα μας. Η παράδοση είναι αθάνατο νερό της Ρωμιοσύνης. Τα αιώνια νειάτα του Ελληνισμού. Σ' αυτήν χρωστάμε το ότι μέσα στην παγκόσμια αναταραχή και στο γκρέμισμα των ηθικών αξιών, διατηρήσαμε και διατηρούμεν ως ένα ικανοποιητικόν σημείον την ταυτότητα μας. Χωρίς παραδόσεις, χωρίς ιστορία και χωρίς γλώσσα θα σβήσωμεν, θα χαθούμε.

Εις την γενέτειραν ο παραδοσιακός πολιτισμός, συνέχεια του βυζαντινού, ο πολιτισμός της νεώτερης Ελλάδος, οδηγείται συστηματικά σε αφανισμό. Όμως ο πολιτισμός αυτός είναι κομμάτι της ταυτότητας των Ελλήνων, είναι ό,τι ακριβώς τους διαφοροποιεί από τους άλλούς λαούς. Αυτή η κληρονομιά καταστρέφεται, διαφθείρεται και συκοφαντείται καθημερινώς. Πρόκειται για έναν πόλεμο φθοράς και μια συνωμοσία σιωπής που προέρχεται "εκ των άνω", από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων στην σφαίρα της πολιτικής και στον χώρον των ΜΜΕ. Δυστυχώς η ιστορία μας διαστρεβλώνεται και οι νέοι γαλουχούνται χωρίς οράματα και χωρίς ιδανικά, μεγαλώνουν δε χωρίς να έχουν παραδείγματα για να ακολουθήσουν.

Έχει λεχθεί ότι η ιστορία είναι το φανάρι εις την είσοδο του μέλλοντος. Αντιθέτως "εκ των κάτω", η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δείχνει με κάθε τρόπο, ότι αγαπά και σέβεται αυτόν τον πολιτισμόν, ότι ασχολείται με αυτόν και δεν θέλει να τον αφήσει να πεθάνει. Ας κρατήσωμεν την ομογένειαν εις αυτό το επίπεδον. Ας διατηρήσει την παράδοση τουλάχιστον η ομογένεια. Τα ΜΜΕ και η Αρχιεπισκοπή είναι τα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν οι νέοι. Αι εθνικαί επέτειοι δεν είναι μόνον δια πανηγυρισμούς, αλλά δια περισυλλογή και εθνικήν αφύπνησιν.

Ας μείνουμε λοιπόν πιστοί εις τας παραδόσεις μας και την γλώσσαν μας. Όφελος θα έχωμεν, όχι καταστροφήν. Είναι απαράδεκτον η Αρχιεπισκοπή π.χ να στέλνει ευχάς εις την Αγγλικην γλώσσαν και μόνον. Η ομογένεια είναι δίγλωσση και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, έχει όμως την ίδιαν παράδοση και τα ίδια οράματα και ιδανικά, δι' αυτό και η ενημέρωσις της πρέπει να είναι καθολική και όχι μονομερής μόνον.

Προτείνω λοιπόν όπως οι μη δίγλωσσοι εrnστολαί, ευχαί, ανακοινώσεις και κάθε είδους επικοινωνία ομογενειακών οργανισμών προς ομογενείς, να επιστρέφεται ως απαράδεκτος.

Μετά τιμής
Θεόδωρος Α. Λύρας,
Ιατρός
Νέα Ιερσέη

[ η Πρωϊνὴ - 4 Ιανουαρίου 1999 - σ. 8 ]