top

η Πρωϊνὴ - 8 Φεβρουαρίου 1999

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
________________

Ιστορική επίσκεψη

Ιστορικής σημασίας θα είναι η εβδομαδιαία επίσκεψη-παραμονή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Σπυρίδωνα στην Αθήνα.

Η επίσκεψη αυτή στη μητέρα Πατρίδα πραγματοποιείται ύστερα από επίσημη πρόσκληση της πολιτιακής ηγεσίας της Ελλάδος, προκειμένου να επικοινωνήσει ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής με τους υπεύθυνους ελληνικούς φορείς της σύγχρονης ελληνικής ζωής και πραγματικότητας. Για να ταυτίσουν τον λόγο της κοινής ευθύνης τους απέναντι στους προλαλήσαντες και προμαχήσαντες του Ελληνισμού και του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, στη μακρά πορεία του τρισχιλιετούς Ελληνο-Χριστιανικού μας πολιτισμού. Αλλά και για να συναντήσουν τις δραστηριότητές τους για μία κοινή προμάχηση στο νέο αιώνα των μεγάλων νέων προκλήσεων και υψηλών απαιτήσεων που δημιουργούν τη νέα πραγματικότητα του κόσμου μας.

Με τη μορφή μιάς παγκοσμιοποιημένης αυτόματης λειτουργικότητας και όχι με την έκφραση μίας οικουμενικής συνευθύνης ανθρωπισμού, πνευματικότητας και κοινής αντιμετώπισης των μεγάλων προβλημάτων του κόσμου, του Πολιτισμού, των μικρών και μεγάλων κοινωνιών και του κάθε ατόμου, ως δημιουργία του Θεού και της ελπίδας των άλλων ανθρώπων.

Η ιστορική όμως αυτή επίσκεψη, πιστεύουμε ότι, παράλληλα θα βοηθήσει αποφασιστικά στη βελτίωση του βαθμού συνεργασίας του Μητροπολιτικού Ελληνισμού. Με τον απόδημο. Κυρίως, της ισχυρής Ελληνοαμερικανικής ομογένειας η οποία χθες-σήμερα και αύριο αναπτύσσεται αποφασιστικά και δρα δημιουργικά, με βαθιά ελληνική συνείδηση και συναίσθηση στη μεγάλη Δημοκρατία της Αμερικής. Η οποία οδηγεί και διαμορφώνει λειτουργίες και τα δεδομένα τον νέου παγκοσμίου ευφυούς πολιτισμού. Ο οποίος μέσα από τις τεχνητές "φυτείες" έχει, παράλληλα, τις δυνατότητες να σώσει, αλλά και να καταστρέψει τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα ολόκληρη.

Με αυτή την έννοια οι διαχρονικές αξίες του ελληνικού θρησκευτικού-πνευματικού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού και πολιτικού πολιτισμού προσφέρουν μέγιστες δυνατότητες λόγου για την ανάπτυξη της ισορροπίας δημιουργικότητας και όχι καταστροφικότητας. Μέσα στο μεγάλο χρονικό διάστημα της νέας χιλιετίας. Κατά τη διάρκεια της οποίας ο ανθρώπινος-γήινος πολιτισμός θα έχει αναχθεί στη διαστημική του εποχή και κατάσταση. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Ορθόδοξος θρησκευτικός οικουμενικός λόγος έχει μία ιδιαίτερη αποστολή και ευθύνη για τη νέα καταλλαγή του ανθρώπου γενικά. Αλλά και του Έλληνα ειδικότερα, ως κληρονόμου και θεματοφύλακα τον μεγαλύτερου δημοκρατικού, πνευματικού, θρησκευτικού πολιτισμού ως σήμερα. Ενός πολιτισμού ερωτικού για τη ζωή, υπεύθυνου για την πόλη, αναζητητικού, για τη γνώση και αγαπητικού για την πίστη στο θεό και στον άνθρωπο. Αυτό τον Πολιτισμό, με τις διαρκείς ανανεώσεις του γενοτυπού του, έχουν ευθύνη να διαφυλλάξουν οι γηγενείς της Ελλάδας και οι Ομογενείς της Οικουμένης. Και μαζί όλοι να τον αναμεταδώσουν στους Έλληνες και στους φιλέλληνες της πατρίδας, της Ομογένειας, του κόσμου, ολόκληρου. Μέσα από μία κοινή συνάντηση και συνταύτιση των θρησκευτικών πολιτιακών, πνευματικών και πολιτιστικών ηγεσιών των Ελλήνων της πατρίδας και της οικουμένης.

Ιδιαίτερα, σε στιγμές που η Ελλάδα-Ελληνισμός απειλούνται, αποπροσανατολίζονται, καταπολεμούνται, αυτοπαραιτούνται και διχάζονται. Σε αυτές, λοιπόν, τις στιγμές μιάς γενικής κρίσης του τρισχιλιετούς μας πολιτισμού όλοι οι συνέλληνες έχουμε μέγιστο χρέος να συνταυτίσουμε τον λόγο της συνευθύνης μας για τη Νέα Δημοκρατία Ελλάδας-Ελληνισμού στη νέα ανθρωπότητα του 21ου αιώνα.

Γι' αυτό θεωρούμε πως η επίσημη επίσκεψη του σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. κ. Σπυρίδωνος θα είναι μία ιστορική επίσκεψη γιατί:

  • Θα συνδέσει ουσιαστικά και πνευματικά την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της μητέρας πατρίδας, με την Πατριαρχική-Οικουμενική Εκκλησία και την Αρχιεπισκοπή Αμερικής.
  • Θα κάμει γνωστή, εκατέρωθεν, την ελληνική και αμερικανική πολιτική διάσταση και διάθεση.
  • Θα δημιουργήσει διάλογον ανάπτυξης γόνιμης και Ελληνοχριστιανικής Παιδείας και γλώσσας.
  • Θα αναπτύξει τον Θεολογικό διάλογο μεταξύ των 2 ισχυρών Ελληνορθοδόξων Εκκλησιών.

Ήδη, οι ευχές και η καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές ανοίγουν δρόμους φωτός και ελπίδας.

[ η Πρωϊνὴ - 8 Φεβρουαρίου 1999 - σσ. 1 και 8 ]