top

ΕΘΝΟΣ - 29 Ιανουαρίου 2000

ΝΕO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO

Αποδυνάμωση Δημητρίου

Oι μητροπολίτες Αμερικής προσπαθούν να αναβαθμίσουν την εξουσία τους, περιορίζοντας τον Αρχιεπίσκοπο στα καθήκοντά του ως μητροπολίτη Νέας Yόρκης και Νέας Ιερσέης

   Ανταπόκριση απ'το Μόντρεαλ της Ιουστίνης Φραγκούλη

Πριν ακόμη ολοκληρώσει τετράμηνη θητεία στην αρχιεπισκοπική καθέδρα της Αμερικής ο κ. Δημήτριος φαίνεται ότι δέχεται ανοιχτή επίθεση από όλα τα μέτωπα, ενώ ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος αποδεικνύεται η απαίτηση των μητροπολιτών της Αμερικής να ανυψώσουν τις επισκοπές σε μητροπόλεις με την αναθεώρηση του συντάγματος και να αναβαθμίσουν τις εξουσίες τους.

Δεδομένου ότι ο Ιάκωβος έφυγε από τη μέση για να κατακερματισθεί η Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής σε τέσσερα κομμάτια και, τρία χρόνια αργότερα, ο Σπυρίδων διώχθηκε για να κατατμηθεί η Αρχιεπισκοπή Αμερικής σε μητροπόλεις σύμφωνα με τις επιταγές του Φαναρίου, ο αρχιεπίσκοπος Δημήτριος σήμερα τίθεται ενώπιος ενωπίω με το ζητούμενο της πλήρους αποδυνάμωσης του ρόλου του.

Έτσι, κατά τη διήμερη επαρχιακή σύνοδο (21-22 Ιανουαρίου), οι μητροπολίτες έθεσαν επί τάπητος το νέο καταστατικό, το οποίο εκπονήθηκε από επιτροπή υπό την προεδρία του μητροπολίτη Κρήνης (Σικάγου) Ιάκωβου και προβλέπει πλήρη αποψίλωση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής από τις δικαιοδοσίες του, περιορίζοντάς τον ουσιαστικά στα καθήκοντα του μητροπολίτη Νέας Yόρκης-Νέας Ιερσέης.

Το προταθέν νέο σύνταγμα υποδεικνύει την αναβάθμιση των επισκοπών σε μητροπόλεις που δεν θα υπάγονται απευθείας στο Πατριαρχείο, αλλά στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής (δεν θα αποστέλλουν τις λογίες δηλ. κατευθείαν στο Φανάρι), ενώ αποδίδει στους μητροπολίτες της επαρχιακής συνόδου λόγο ισότιμο με εκείνο του «πρώτου», δηλαδή του αρχιεπισκόπου σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης της Αρχιεπισκοπής.

Ταυτόχρονα, μειώνεται δραματικά ο ρόλος της εκτελεστικής επιτροπής, που διορίζεται από τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο αποτελώντας μέχρι σήμερα το κύριο διοικητικό όργανο της Αρχιεπισκοπής.

Το υπό συζήτηση σύνταγμα, επίσης, προβλέπει ότι οι μητροπολίτες θα λάβουν τα ονόματα των επισκοπών που ποιμαίνουν στην Αμερική και θα πάψουν να είναι απλοί τιτλούχοι κάποιων «ανύπαρκτων» επαρχιών της πάλαι ποτέ κραταιάς βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Το πιο επίμαχο σημείο του υπό συζήτηση συντάγματος είναι εκείνο που προτείνει ότι η εκλογή των μητροπολιτών θα γίνεται από την επαρχιακή σύνοδο της Αμερικής και όχι από το Πατριαρχείο, του οποίου ο ρόλος πλέον περιορίζεται στην εκλογή και μόνο του αρχιεπισκόπου Αμερικής.

Αυτές οι ανατρεπτικές κατά το προτεινόμενο σύνταγμα αλλαγές, που φωτογραφίζουν καθεστώς ημιαυτονομίας τύπου Κρήτης, έχουν εξοργίσει, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, τον κ. Δημήτριο. O νέος αρχιεπίσκοπος, ο οποίος τηρεί μεν τα «pacta» με το Φανάρι ως προς το σκέλος της διείσδυσης των «πατριαρχικών φίλων» στη διοίκηση του οργανισμού, φαίνεται να αντιδρά στην προοπτική της αναγωγής του σε «πρώτο μητροπολίτη μεταξύ ίσων».

Την ίδια στιγμή, οι μητροπολίτες έχουν λάβει διαβεβαιώσεις από το Πατριαρχείο (από εποχής Ιακώβου ακόμη) ότι θα επέλθει η πραγματική ανύψωση των επισκοπών τους κι έτσι γίνονται περισσότερο μαχητικοί ως προς τα αιτήματά τους από το νέο αρχιεπίσκοπο.

Στην πραγματικότητα, τονίζουν κύκλοι της ιεραρχίας, το Φανάρι που θέλει από καιρό να υποσκάψει τις αρμοδιότητες του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, ενώ ταυτόχρονα φοβάται την αναβάθμιση των μητροπολιτών, χρησιμοποιεί τη γνωστή διγλωσσία του διαιωνίζοντας την κόντρα ανάμεσα στον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο και τη σύνοδό του.

Έτσι, η διαμάχη μεταφέρεται από τον Ιάκωβο στον Σπυρίδωνα και σήμερα στο Δημήτριο, που θα κληθεί άμεσα να πληρώσει το κόστος, αφού το σύνταγμα θα αποφασισθεί κατά την επόμενη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί 1-2 Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή, οι μητροπολίτες προτείνουν η διοίκηση της Θεολογικής Σχολής της Βοστόνης να ανατεθεί στο Μητροπολίτη Βοστόνης Μεθόδιο, ενώ οι ντιρεκτίβες των «πατριαρχικών φίλων» ευνοούν ως νέο διευθυντή τον προσήλυτο επίσκοπο Κάλλιστο Γουέαρ από την Αγγλία.

Στο μεταξύ, το θέμα της συνταξιοδότησης του τέως αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ. Σπυρίδωνος, αποφασίστηκε από την επαρχιακή σύνοδο να μετατεθεί στο Φανάρι, που μέχρι σήμερα έριχνε το «μπαλάκι» στον κ. Δημήτριο και τους μητροπολίτες.

Έτσι, ο νέος προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αμερικής φαίνεται ότι βρίσκεται μεταξύ «σφύρας και άκμονος» στα σημαντικότερα θέματα της Αρχιεπισκοπής, ενώ το περιβάλλον του κ. Ιακώβου έχει αρχίσει να κινητοποιείται εναντίον του.

Στις αντιδράσεις έρχονται να προστεθούν κι εκείνες των μελών της εκτελεστικής επιτροπής, που απειλούν με μηνύσεις εάν οποιαδήποτε ειλημμένη απόφασή τους ανατραπεί, ενώ οι σαρωτικές εκκαθαρίσεις στο προσωπικό της Αρχιεπισκοπής που έχει εξαγγείλει ο επαναδιορισμένος διευθυντής Τζέρρυ Δημητρίου, αναμένεται να αφυπνίσουν τους οπαδούς του Σπυρίδωνος με απρόβλεπτες συνέπειες.

[ Ομογενειακά | www.omogeneiaka.net/B1-29.htm  -  29 Ιανουαρίου 2000 ]