top

η Πρωϊνὴ - 4 Μαρτίου 2000

Σκληρή κριτική στο Δημήτριο

Επιστολή του μέλους της Ε.Ε., Χάρι Πάππας, έκλεψε την παράσταση μιας ήπιας συνεδρίασης του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου.  Δημήτριος: Στόχος μας πρέπει να είναι το μέλλον

ΝΕΑ ΥOΡΚΗ - Του ΑΠOΣΤOΛΗ ΖOΥΠΑΝΙΩΤΗ

Παρά το ήπιο κλίμα στο οποίο διεξήχθησαν οι πρωϊνές εργασίες της διήμερη συνόδου του Αρχιεπισκοπικού Συμμβουλίου (ολοκληρώνονται σήμερα), το γεγονός που κυριάρχησε και συζητήθηκε περισσότερο μεταξύ των μελών του, ήταν η σκληρή σε ύφος επιστολή, του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής, Χάρι Πάππας, προς τον Αρχιεπίσκοπο κ. Δημήτριο. Την επιστολή ταχυδρόμησε στα μέλη ο κ. Πάππας, καθώς για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Απαντώντας -έμμεσα- στις κατηγορίες του κ. Πάππας, για παραγκωνισμό του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος τόνισε στην ομιλία του ότι η Σύνοδος του Συμβουλίου δεν είναι η συνεδρίαση μιας επιχείρησης, ή ενός οργανισμού, αλλά η συνάθροιση ενός σώματος του Κυρίου. Αναφέρθηκε επίσης στο νόημα της ενότητας και κάλεσε όλους να έχουν ως στόχο το μέλλον.

Αποσπάσματα επιστολής Χάρι Πάππας προς τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο

Σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο, η οποία εστάλη και σε όλα τα μέλη του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, ο κ. Χάρι Πάππας αναφέρει τα εξής: Μόλις διοριστήκατε Αρχιεπίσκοπος, εσείς και άλλα άτομα, που προφανώς ενεργούσαν σύμφωνα με τις οδηγίες σας και για τα οποία είστε σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος, απέλυσαν τους προϊσταμένους και άλλα σημαντικά στελέχη του Γραφείων εντύπων και ψηφιακών μέσων και διέλυσαν τη λειτουργία του. Ματαιώσατε την προγραμματισμένη φθινοπωρινή συνάντηση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου. Αυτή και πολλές άλλες οικονομικές και λαϊκές αποφάσεις λήφθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή χωρίς τη δέουσα ανάμειξη ή τον συμβουλευτικό ρόλο είτε του Συμβουλίου είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής. Είναι απίστευτη αυτή η καταφανής περιφρόνηση του Χάρτη, των Κανονισμών και της παράδοσης δεκαετιών στην εύρυθμη διαχείριση της αγαπημένης μας Εκκλησίας!

Σεβασμιότατε, ο Χάρτης της Αρχιεπισκοπής μας είναι σαφής. Το άρθρο ΧΙ ορίζει: "Η Αρχιεπισκοπική Κληρικο-Λαϊκή Διάσκεψη ασχολείται με όλα τα θέματα, εκτός των δογματικών ή κανονικών, τα οποία αφορούν τη ζωή της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων της ενότητας, της ενιαίας διοίκησης, της παιδείας και των οικονομικών προγραμμάτων". Το άρθρο XV ορίζει: "Το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αρχιεπίσκοπο και συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται, αλλά τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο".

Εσείς, όπως και εγώ, δεσμευόμαστε από τους Κανόνες της Εκκλησίας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πέρασε περισσότερος από τον επαρκή χρόνο για να αναλογιστείτε τα καθήκοντά σας και να επανορθώσετε τυχόν λανθασμένες βεβιασμένες αποφάσεις, συνεχίζετε να επιτρέπετε και να προβαίνετε σε ενέργειες που δεν έχουν λάβει έγκριση. Με ανησυχεί ακόμα περισσότερο το γεγονός αυτό γιατί λέτε αυτό που κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός θέλει να ακούσει τον Αρχιεπίσκοπό του να λέει. Αλλά οι πράξεις, οι δικές σας και αυτές που επιτρέπετε, μιλούν διαφορετικά.

1. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τις ενέργειες των τελευταίων πεντέμισι μηνών. Άτομα χωρίς αρμοδιότητα, στα οποία επιτρέψατε να ανατρέψουν τα καλοσχεδιασμένα, δεόντως εγκεκριμένα και με υπευθυνότητα εφαρμοσθέντα σχέδια του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, προκάλεσαν την καταστροφή. Είναι πολύ αργά για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Αγνοήσατε τον προϋπολογισμό και τα σχέδια που εγκρίθηκαν από την Κληρικο-Λαϊκή Διάσκεψη, το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Επείγοντα ζητήματα προέκυψαν τους τελευταίους μήνες από ανάρμοστες ενέργειες που έγιναν στο όνομά σας από εξωνομικούς παράγοντες. Αυτοί που επέδειξαν έλλειψη αφοσίωσης και ανικανότητα καθιστούν άκυρο το πνεύμα της συμφιλίωσης που κηρύττετε. Αλλά, Σεβασμιότατε, πρέπει να γνωρίζετε ότι παρ' όλα αυτά είστε υπεύθυνος για τις πράξεις τους.

2. Όταν συγκαλέσατε την Εκτελεστική Επιτροπή στα τέλη Δεκεμβρίου, προσευχόμουν και ήλπιζα όσα είχαν συμβεί από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο να είχαν μείνει πίσω μας. Πίστεψα τις διάφορες εκδοχές και δηλώσεις σας σε αυτή τη συνεδρίαση. Μάλιστα, συνέταξα μία απόφαση για την παροχή από όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής προσωπικών εγγυήσεων έναντι τραπεζικού δανείου ύψους μέχρι 3.500.000 δολάρια. Δεν φανταζόμουν ότι κανείς από εμάς δεν θα ερωτάτο σχετικά με τους όρους του δανείου, κανείς από εμάς δεν θα είχε πρόσβαση σε ουσιαστικά οικονομικά στοιχεία, κανείς δεν θα εκαλείτο να εγκρίνει τις δαπάνες, να ελέγξει τις συναλλαγές κλπ. Οι προαναφερθέντες κληρικοί και ιδιώτες έχουν σήμερα το απέραντο θράσος να μας ζητούν να εγγυηθούμε προσωπικά αύξηση του χρέους από 1.900.000 δολάρια σε 5.000.000 δολάρια! Δείχνουν περιφρόνηση προς τον χαρακτήρα, την εξυπνάδα και την κρίση μας όταν μας ζητούν να τους παράσχουμε πρόσβαση σε επιπλέον 3.100.000 δολάρια, αν και είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει πραγματική λογοδοσία για τις δαπάνες αυτές στο Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή. Μας ζητούν να υπογράψουμε προσωπικές εγγυήσεις που θα επεκτείνονται πέρα από τη διάρκεια της θητείας μας.

Είναι σαφές ότι από κανέναν δεν μπορεί να ζητηθεί και κανείς δεν πρέπει να εγγυηθεί προσωπικά το χρέος ενός οργανισμού, οι δραστηριότητες του οποίου δεν διέπονται από το βασικό μέλημα της οικονομικής λογοδοσίας και των εύλογων σωστών διαδικασιών στη διοίκησή του.
|
3. Στη μία και μοναδική συνάντηση που είχαμε μαζί σας, μας υποσχεθήκατε ρητά ότι εντός "ενός μήνα και μέχρι την επόμενη συνάντηση μας τον Ιανουάριο" θα προτείνατε στην Εκτελεστική Επιτροπή "μία αξιοπρεπή και σεβαστή" διαδικασία για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της δεόντως εγκεκριμένης υποχρέωσης χορήγησης σύνταξης στον πρόσφατα συνταξιοδοτηθέντα Αρχιεπίσκοπό μας Σπυρίδωνα. Μου είπατε άμεσα στο τηλέφωνο ότι "δεν θα αφήσουμε τους συνταξιοδοτηθέντες ιεράρχες μας χωρίς πόρους συντήρησης". Για τον λόγο αυτό, υπέβαλα την πρότασή μου, η οποία δευτερώθηκε, (και η οποία είμαι βέβαιος ότι θα είχε εγκριθεί) ώστε να δοθεί εντολή στον Οικονομικό Διευθυντή μας να αρχίσει την (από καιρό οφειλόμενη) καταβολή της σύνταξης του Σεβασμιοτάτου. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποδέχτηκε το αίτημά σας "για μικρή πίστωση χρόνου" για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Κουράστηκα να διαβάζω δημοσιεύματα σχετικά με τις αντίθετες προθέσεις σας. Λυπήθηκα ακόμα περισσότερο όταν έλαβα τηλεφώνημα, ενώ ήμουν σε διακοπές με την οικογένειά μου, από Μητροπολίτη της Εκκλησίας μας και πληροφορήθηκα τις απειλές που προέκυψαν από τη συνεδρίαση της Επαρχιακής Συνόδου. Πληροφορήθηκα, επίσης, τις ψευδείς κατηγορίες ότι ο Σεβασμιότατος Σπυρίδων παραβαίνει κατά κάποιον τρόπο το κανονικό δίκαιο μη μεταβαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη όπως του εδόθη εντολή. Το θέμα είναι ότι η εκκλησία που απαιτεί τέτοια συμπεριφρορά διοικείται από τον Πάπα στη Ρώμη. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία είναι συνοδική εκκλησία. Πρώτα ένα άτομο ερωτάται αν θέλει να δεχτεί μία θέση και στη συνέχεια του ανατίθεται αυτή η θέση. Κανείς δεν εξαναγκάζεται να αναλάβει μία θέση. Δεν στέλνουμε τους κληρικούς μας στη "Σιβηρία".

Αυτή είναι η Εκτελεστική Επιτροπή και το Συμβούλιο της Εκκλησιαστικής Εταιρίας, όπως συστάθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης, γνωστά ως η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Όσο και αν προσπαθήσετε, εσείς και οι άλλοι ιεράρχες, δεν μπορείτε να αγνοήσετε την αμερικανική νομοθεσία που ισχύει όσον αφορά τις υποχρεώσεις μίας μη κερδοσκοπικής θρησκευτικής οργάνωσης απέναντι σε έναν συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλό της.


Στη συνάντησή μας τον Δεκέμβριο, όλα σχεδόν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εξέφρασαν την ανησυχία και τον φόβο τους σχετικά με τις πληροφορίες ότι ο Τζέρι Δημητρίου ήταν πιθανό να επαναπροσληφθεί από την Αρχιεπισκοπή.

Παρ' όλα αυτά ενεργήσατε αγνοώντας κατάφωρα την κρίση ανθρώπων με πείρα και γνώσεις, των οποίων είναι πασίγνωστα ο χαρακτήρας, η φήμη και τα επιτεύγματα σε συνδυασμό με την αγάπη τους για την Εκκλησία. Επιπλέον, είτε σας αρέσει είτε όχι, η με σαφήνεια δηλωμένη ομόφωνη θέση της Εκτελεστικής Επιτροπής απαιτούσε να μην προσλάβετε τον κ. Δημητρίου. Ολοκληρώσατε την προσβολή προσλαμβάνοντας ένα καθαρά ανεπιθύμητο πρόσωπο για μία ανύπαρκτη θέση για ένα εκτός προϋπολογισμού ποσό εντός 24 ωρών από τη λήξη της συνάντησής μας. Η συμπεριφορά αυτή είναι λανθασμένη. Η συμπεριφορά αυτή είναι ασυγχώρητη. Δείχνει μεγάλη περιφρόνηση προς τους Χριστιανούς αδερφούς σας που προσήλθαν μόνο και μόνο για να υπηρετήσουν εσάς και την αγαπημένη μας Εκκλησία. Δείχνει έλλειψη ειλικρίνειας. Δείχνει έλλειψη προθυμίας να συμμορφωθείτε με τον Αρχιεπισκοπικό Χάρτη και τους Κανονισμούς.

Σεβασμιότατε, ήρθε η ώρα για τους καλούς ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, που είναι γνήσια και πιστά μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, να υπερασπιστούν αυτό που είναι σωστό, την απλή, λογική, έξυπνη, τίμια και υπεύθυνη διοίκηση της Εκκλησίας. Πρέπει να ζητήσουμε διαφάνεια οικονομικών στοιχείων, λογικό έλεγχο για την πρόληψη -ή τουλάχιστον τον εντοπισμό- οικονομικών ατασθαλιών, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κοινοτήτων, για την εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων διαχείρισης στις πεπερασμένες υποθέσεις της Εκκλησίας μας. Πρέπει να επιμείνουμε ότι η Εκκλησίας μας πρέπει να διοικείται με τον πραγματικά ισορροπημένο τρόπο που οραματίστηκαν οι σοφοί κληρικοί και λαϊκοί, άντρες και γυναίκες, που με προσοχή θέσπισαν τον Αρχιεπισκοπικό Χάρτη και τους Κανονισμούς.

[ η Πρωϊνὴ - www.proini.com/00/03/04/[...].htm - 4 Μαρτίου 2000 ]