Ηχητικό απόσπασμα απ' τη ραδιοφωνική εκπομπή
«Αποκαλυπτικό Magazino» με τον Βικέντιο Μαλαματένιο
στο   Hellasfm
1η Ιουνίου 2016

Για το ρόλο της παρεκκλησιαστικής οργάνωσης OCL
1η Ιουνίου 2016