Ηχητικό απόσπασμα απ' τη ραδιοφωνική εκπομπή
«Αποκαλυπτικό Magazino» με τον Βικέντιο Μαλαματένιο
στο   Hellasfm
14 Ιουνίου 2016

Για εκκλησιαστικές αντικανονικότητες
14 Ιουνίου 2016