Ηχητικά αποσπάσματα απ' τη ραδιοφωνική εκπομπή
«Αποκαλυπτικό Magazino» με τον Βικέντιο Μαλαματένιο
στο   Hellasfm
23 Οκτωβρίου 2016

Συνομιλία με τον Ηλία Νεοφυτίδη (Τέξας) με περιεχόμενο παρόμοιο με εκείνο του ηχητικού αποσπάσματος της 10ης Ιανουαρίου 2016.
23 Οκτωβρίου 2016 - 21:55

►  Συνομιλία με τον Ηλία Νεοφυτίδη (Τέξας)
      10 Ιανουαρίου 2016