Ηχητικά αποσπάσματα απ' τις ραδιοφωνικές εκπομπές
«Πάσχα των Ελλήνων» και «Αποκαλυπτικό Magazino»
με τον Βικέντιο Μαλαματένιο

στο   Hellasfm
Μάιος 2016

Για την εκλογή του προσεχούς αρχιεπισκόπου Αμερικής
«Πάσχα των Ελλήνων» - 1η Μαΐου 2016
Για την εκλογή νέου αρχιεπισκόπου Αμερικής
«Αποκαλυπτικό Magazino» - 11 Μαΐου 2016