Ηχητικό απόσπασμα απ' τη ραδιοφωνική εκπομπή
«Έλα στην παρέα μας απόψε»
με τον Βικέντιο Μαλαματένιο

στο   Hellasfm
Σεπτέμβριος 2017

Για την σχεδιαζόμενη απομάκρυνση Δημητρίου
«Έλα στην παρέαμας απόψε» - 7 Σεπτεμβρίου 2017